Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

podraz jménem Obama

(apro, 9. 12. 2010 13:48)

Pro ty, kteří se hlouběji zamýšlejí nad děním ve světě doporučuji:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2607083697435048689#

Informace

(apro, 21. 11. 2010 9:42)

Informace pro budoucí důchodce http://www.blisty.cz/2010/7/9/art53402.html

VLSR

(Václav Hořejší, 18. 11. 2010 6:21)

14.11.2010: Střezme odkaz Velké listopadové sametové revoluce (VLSR)!
Autor: Václav Hořejší

Opět se blíží výročí Velké listopadové sametové revoluce. Využijme této příležitosti a zopakujme si, jakých skvělých úspěchů jsme za těch 21 let dosáhli, a co by se snad ještě mohlo vylepšit:

1) Můžeme si říkat a psát co chceme a nic se (nám) nestane.

2) V obchodech je stále dostatek banánů a toaletního papíru.

3) Co chvíli chodíme k volbám, ve kterých si můžeme svobodně vybrat z bohaté a kvalitní nabídky politických stran.

4) Vládnou nám moudří a čestní politici, v čele s prezidentem, který pro svoji pověstnou skromnost, smysl pro humor a moudrost požívá neobyčejné úcty v celém světě.

5) Provedli jsme pozoruhodně úspěšnou ekonomickou transformaci, při které ztráty (zajisté zcela nevyhnutelné) obnášely pouze necelý jediný bilion korun. V krátké době se podařilo vytvořit vrstvu mimořádně bohatých lidí, čímž jsme se přiblížili situaci v netotalitním světě. Tento úspěch byl založen na aplikaci geniálního Ježkova principu „útěku ekonomů a podnikatelů před právníky“ a velkorysého právního „zhasnutí“ během privatizace (inspirovaného zjevně filmem „Hoří, má panenko“).

6) Krásným symbolem úspěšnosti transformace jsou úchvatné paláce bank a pojišťoven, které zdobí naše města. Někteří sice říkají, že se tyto budovy mohly pořídit mnohem úsporněji a ušetřené prostředky se mohly použít třeba na rekonstrukci státních nemocnic a škol, ale je zřejmé, že tito kverulanti hovoří pouze z pozice nepřátel svobody a trhu.

7) Provedli jsme zajímavou reformu územně-správního uspořádání – nejprve jsme zrušili totalitní systém krajů a po několika letech jsme jej v mírně pozměněné formě opět zavedli. Nemalé náklady, které byly s touto promyšlenou operací spojeny, se v konečném součtu jistě bohatě vyplatily.

8) Demokratický systém jsme nevídaným způsobem posílili lustračním zákonem, díky kterému se podařilo obsadit rozhodující místa ve státní správě výhradně odborně a mravně vysoce kvalitními lidmi.

9) Ve srovnání s totalitou se podařilo podstatně zvýšit počet státních, krajských a obecních úředníků, a to i navzdory tomu, že většina funkcí někdejšího totalitního státu přešla do soukromé sféry.

10) Někdejší korupce (podstrkování kafe, čokolád, lahví alkoholických nápojů a tvrdých spart) zcela vymizela.

11) Těšíme se výhodám fungujícího právního státu založeného na příkladně fungujícím justičním systému, který někteří neopodstatněně pomlouvají slovy o „justiční mafii“.

VLSR

(Václav Hořejší, 18. 11. 2010 6:19)

12) Podařilo se dosáhnout toho, že kriminalita je nyní na zcela jiné úrovni než v době předlistopadové.

13) Na skvělém fungování společnosti osvobozené ze jha totality mají velkou zásluhu naši objektivní a moudří novináři.

14) Byl zlikvidován přebujelý strojírenský, těžební, hutní, elektrotechnický, chemický, farmaceutický, cukrovarnický, sklářský, sirkařský, textilní, obuvnický a další průmysl, jakož i odpovídající aplikovaný výzkum v těchto oborech. Uvolnily se tak lidské zdroje pro perspektivnější povolání, jako jsou konzultanti, burzovní makléři, reklamní kreativci či pornoherci. Tím se naplnil jeden ze snů nás, kteří jsme v listopadu 1989 byli masakrováni na Národní třídě a statečně cinkali klíči na náměstích.

15) Namísto někdejších překážek kladených emigraci je nyní emigrace např. lékařů či vědců naopak aktivně podporována.

16) Máme nejvyšší počet vysokých škol na milion obyvatel na světě.

17) Velkorysá reforma vzdělávání úspěšně směřuje k tomu, že středoškolské vzdělání s maturitou bude již brzy mít až 90% populace. Jaký to rozdíl oproti slabým 20% totalitním! V rámci proslulého boloňského procesu směřujeme k dosažení dalšího smělého cíle – zvýšení počtu vysokoškolsky vydělaných občanů nejméně na 50%. K dosažení tohoto velkolepého cíle jistě nemůžeme litovat jakýchkoli nákladů! Je totiž známo, že vysokoškolské vzdělání výrazně zvyšuje šanci na uplatnění ve společnosti a na dobře placené zaměstnání. Je tedy zřejmé, že v blízké budoucnosti již téměř všichni budou mít dobře placené zaměstnání.

18) S předchozím bodem úzce souvisí i to, že vzdělání se konečně podrobilo tržním principům a stalo se zbožím. Průkopníky těchto tržních principů se staly mnohé soukromé vysoké školy, ale pozadu za nimi nezůstávaly ani některé veřejné vysoké školy, jako právnická fakulta Západočeské university. Někteří nepřátelé trhu se ovšem pokoušeli tuto fakultu očerňovat.

19) Soukromý majetek se stal posvátným a nedotknutelným, čehož krásným důkazem je statečný šestnáctiletý boj statkářky Havránkové proti státním úředníkům, kteří se dodnes snaží připravit ji o její polnosti pod falešnou záminkou jakéhosi obecného zájmu.

20) Podařilo se zabránit pokusům omezit naši těžce vybojovanou svobodu populistickými, ba bolševickými návrhy zákonů zavádějících majetková přiznání, omezujících kouření, či zakazujících anonymní vlastnictví akcií.

21) Oproti předlistopadové době došlo k výrazné změně v situaci romské menšiny.

22) Někdejší fádní krajina, města, ba i vesnice, získaly po zaplnění statisíci velkoplošných billboardů úplně jinou tvář.

23) Obrovský pokrok jsme učinili v oblasti reklamy vůbec – i u nás jsme se dočkali kýženého prokládání televizních programů vtipnými a informačně bohatými reklamními šoky.

24) Vyšli jsme velkoryse vstříc jedné ze základních lidských potřeb a vybudovali nejhustší síť kasin a herních automatů na světě.

VLSR

(Václav Hořejší, 18. 11. 2010 6:13)

25) Vyšli jsme vstříc i ještě daleko důležitější základní lidské potřebě a umožnili jsme vznik husté sítě provozoven sexuálních služeb (bordelů).

26) Došlo k rozvoji všech forem žurnalistiky, zvláště té, která nás pohotově informuje o detailech všech vražd, loupeží a nehod, jakož i o detailech sexuálního života celebrit. Toto jsme před listopadovým převratem bolestně postrádali, jelikož totalitní režim tyto důležité informace utajoval.

27) Došlo k neobyčejnému rozkvětu kultury – v televizi můžeme každodenně sledovat myšlenkově bohaté, hodnotné a přitom zábavné seriály.

28) Také úroveň filmové tvorby je dnes úplně jinde, než třeba za dob hluboké totality 60. let.

29) Došlo k bezpříkladnému rozvoji astrologie, homeopatie, a desítek ostatních alternativních nauk, které dialekticko-materialistická ideologie totalitního režimu trestuhodně potlačovala.

30) Někdejší disidenti v čele s Václavem Havlem vystřízlivěli z někdejších naivních pacifistických postojů a aktivně podpořili aktivní politiku nezapomenutelného G.W.Bushe a humanitní bombardování několika zemí.

31) Náš nynější hlavní spojenec ukázal, že si nás považuje mnohem víc než náš někdejší hlavní spojenec, resp. totalitní okupant – zatímco sovětské vedení nikdy neumožnilo čs. armádě zapojit se do bojů v Afghánistánu, USA to umožnily nejen tam, ale i v Iráku a v blízké budoucnosti možná i leckde jinde. Přímá bojová zkušenost českých speciálních jednotek s efektivním zabíjením civilních potenciálních teroristů je určitě naprosto nedocenitelná. O něčem takovém se listopadovým demonstrantům věru ani nesnilo.

32) Pravda a lež vítězí nad láskou a nenávistí.

Ačkoli dosažený pokrok je vskutku obdivuhodný a může nás oprávněně naplňovat hrdostí, přece jen ještě několik věcí, po kterých jsme v památných listopadových dnech před jednadvaceti letech toužili, nebylo úplně dotaženo do konce. Tyto nedostatky jsou samozřejmě v první řadě neblahým dědictvím totalitní minulosti. Vždyť od pádu totality uplynulo teprve pouhých 21 let! Nic si nenamlouvejme - důsledky onoho režimu zajisté budeme pociťovat ještě nejméně dalších 50-100 let.

Uveďme alespoň několik příkladů dosud nenaplněných vznešených sametových ideálů:

1) Nepodařilo se ještě v dostatečné míře naplnit další ze snů těch, kteří v listopadu 1989 mrzli náměstích – výraznou majetkovou diferenciaci v naší stále ještě příliš rovnostářské společnosti. Rozdíl mezi příjmově nejvyššími a nejnižšími skupinami obyvatelstva je stále příliš nízký, a jen málokde je alespoň stonásobný, jak by bylo žádoucí.

2) Nepodařilo se prozatím ještě prosadit sen nás opravdových liberálů, skutečnou rovnou daň, tady stejnou daň „z hlavy“ pro každého, bez ohledu na výši příjmu. Současná „rovná daň“ je ve skutečnosti jen paskvilem – ti nejschopnější a nejpracovitější z nás, vydělávající třeba 10x nebo i 100x více než onen neschopný průměr, platí při rovné procentní sazbě fakticky 10x nebo i 100x vyšší daně a jsou tak ostudně trestáni za svoji píli a schopnosti.

VLSR

(Václav Hořejší, 18. 11. 2010 6:11)

3) Hluboce zůstává zakořeněná závist vůči našim nejpracovitějším, nejnadanějším a tudíž i nejbohatším spoluobčanům, jakož i neúnosně vysoké daně, řadu z nich vyhnala z naší země – příkladem budiž hrdina kuponové privatizace Viktor Kožený i několik dalších podnikatelů, kteří jsou dokonce popotahování našimi justičními orgány. Přitom pávě Viktor Kožený byl jasným příkladem toho, jak pozitivně se projeví, když se někdo vyhne devastující zkušenosti života a vzdělání v totalitní společnosti.

4) Je třeba výrazně omezit náš přebujelý sociální systém, který je masivně zneužíván různými nemakačenky, nezaměstnanými, matkami na nesmyslně dlouhé mateřské dovolené či pochybnými invalidy. Jen tak budeme moci konkurovat státům jako je Čína, Indie či Nigérie, které toto břemeno netíží.

5) Měli bychom výrazně posílit náš nedostatečný systém právní imunity poslanců – ten současný je vystavuje přílišnému nebezpečí šikany ze strany policie a novinářů. Nelze ustupovat populistickým návrhům na omezení poslanecké imunity.

6) Bylo by třeba konečně zrušit státní dotace všemožných kulturních a vědeckých institucí (Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní muzeum, Česká televize, Český rozhlas, atd, atd), které narušují systém tržní ekonomiky bez přívlastků. Náklady na takovéto elitistické instituce by se měly plně hradit z kapes těch, kteří o ně mají zájem a využívají je. Vždyť komerční televizní a rozhlasové stanice, kina, sportovní stadiony, apod. fungují také na stejném principu a jde to!

7) Přes masivní všelidovou a všenovinářskou podporu a obětavou diplomatickou mravenčí práci M.Topolánka, A.Vondry, T.Klvani a mnoha dalších se nepodařilo prosadit životně důležitý plán na postavení amerického radaru v Brdech. Naše země se tak stala zcela bezbrannou vůči íránským, severokorejským i mnoha dalším nepřátelským raketám. Je nezbytně třeba docílit nápravy a radar (nebo raději několik radarů!) postavit – snad by pomohla další intervence Václava Havla u jeho amerických neokonzervativních přátel?

8) Naše vláda stále ještě nenaslouchá dostatečně pozorně naléhání našich amerických nadřízených a posílá do Afghánistánu pouze další stovky, nikoli tolik potřebné tisíce vojáků. Pamatujme, že u Kábulu (podobně jako donedávna u Bagdádu) se vlastně bojuje za Prahu!

A ještě: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/forum.phtml?id=681949&op=text&showall=true

Amerika

(Dagmar, 7. 10. 2010 7:06)

Konečně se začíná projevovat pravda.
Děkuji autorovi za pravdivý článek.

též pravda-www.jinestranky.cz
autor-Aridan

Standa a sranda

(Standa, 17. 8. 2010 10:05)

Poslyšte, Vy Srandalído, Váš styl pozná přece každý, jen jak otevřete zobáček. Vaše IQ mohou posoudit sami čtenáři, když si ty Vaše výplody přečtou. Já jsem napsal jmenovitě, koho volit nebudu. Vy naproti tomu, že nebudete volit lidi okolo Preise, i když nevíte, kdo tam bude. To znamená, že byste tuto kandidátku nevolila, ani kdyby tam byla kněžna Libuše, Jiřík z Poděbrad nebo TGM. V tom je ta Vaše vobokracie, protože Vám nejde o kvalitu kandidátů, ale o Vaše osobní zájmy, hlavně aby bylo možné dál hrabat. To by Vám samozřejmě Preisova kandidátka překazila. A nakonec: Kde berete tu jistotu, že se jako Sranda nepodepsala Ála? Tím si může být jistá POUZE Ála !!!!!! Jak říkám: IQ tykve.

Standa a Sranda

(Lída, 15. 8. 2010 18:00)

Jsem ráda, že pan Standa si o sobě myslí, že má vyšší IQ než pan Sranda. Standa si může napsat koho volit nebude, ačkoliv neví, zda vůbec na kandidátce budou. Když napíše Sranda, že nebude volit lidi kolem Preise, tak je to samo sebou špatný a ze Srandy udělá slepici. Standa si může dovolit napsat cokoliv, ostatní musí jen držet hubu, přikyvovat důchodcům a klepům. Úžasný. A do toho další bojovnice (Vlasta a Šárka), které z kdekoho udělají Álu, i ze Srandy. Cha, cha,cha a ještě nemají dost odvahy říci to do očí. To je ale charakter.

vlastě a šárce

(xena, 26. 7. 2010 12:35)

Takže když jsem někdy v únoru napsala,že se holky bojí říct něco Ále do očí,měla jsem bohužel a zase pravdu.A to se Lída na mě tak strašně zlobila včetně Novy.Nebo že by Ály?

Sranda 21.7.

(Batmen, 24. 7. 2010 15:55)

Bodejť, nejlepší je volit ty co mají heslo lhát,lhát,lhát a zatloukat,zatloukat,zatloukat.

sranda

(Vlasta a Šárka, 24. 7. 2010 7:20)

Álo nech už toho psaní. Jsi trapná a ztrapňuješ nás všechny. Už teď se po městě začíná mluvit o Třebenických slepicích. Když budeš pokračovat, budou si na nás ukazovat jako na absolventky vyšší pomocné. Je nám líto, ale musíme Ti to sdělit takto. Sama víš, proč Ti to žádná z nás nemůže říci do očí. Vezmi rozum do hrsti a přestaň.

sranda

(Standa, 22. 7. 2010 17:57)

Slepice už zase zakvokala, jak to píše Třebeničák. Ani se nemusí podepsat, protože se to ihned pozná podle IQ tykve. Ještě neví koho, ale určitě je volit nebude.

Sranda

(Volby, 21. 7. 2010 23:21)

Také se těším na kandidátku pana Preise.....tu zas nebudu volit já :-)

volby

(Standa, 17. 7. 2010 15:37)

Kandidátka, kterou určitě volit nebudu.
Václav Prolhaný
Vítězslav Žumpa
Martina Uřvaná-Lhářka
Čeněk Prodejný
Miroslav Neschopný

Třebeničan

(apro, 15. 7. 2010 18:30)

Doporučuji předvolební informace na http://www.trebenican.estranky.cz/clanky/volby/profil-kandidatu---cast-druha
Do voleb se zde pravděpodobně dozvíme i další zajímavé postřehy a hlavně skutečnosti, pro které by současná garniturta měla být nevolitelná.

Aktuálně.cz

(Copy, 25. 5. 2010 14:19)

TOP 09, VV - sou přeběhlíci z ODS,KDU atd..

(A začnou hrabat znov IP:[88.102.204.*], 24.05.2010 11:31) | nahlásit příspěvek

Jejich progtramy jsou stejné jako ODS,opět veškeré problémy musí odnest občané s příjmem do 20 tisíc,, občané na podpoře ne vlastní vinou Ti nahoře , co mají 3 řecké platy se jen smějí.
A to často mají několik zaměstnání, jak to poctivě stihnou? Takové budete volit !!!
To tu už bylo.viz :předvolební tisk :

Stát prý musí sehnat 33 miliard na vyplacení důchodů. Ještě před dvěma lety bylo v sociálním fondu na důchody 70 miliard. Kam se ty peníze poděly? Dnešní důchodci si na svůj důchod vydělali poctivou prací.
Tón médií směrem k tomu problému je šokující. Doslova se roztrhl pytel s názory, že dnešní důchodci si vlastně mohou za svízelnou situaci sami. Že sklízejí plody svého přitakávání minulému režimu. A že by důchody měly být vlastně sníženy a že si důchod nezaslouží.
To jsou naprosto nehorázné názory pravičáků, které ti mladí žerou a nepřemýšlí. . Důchodový systém byl ve chvíli převratu 1989-1990 naprosto přebytkový,.Topolánkova vláda z tohoto fondu půjčila 23 miliard a slíbila, že je do konce roku vrátí.
Nevrátila nic. Pokud ano, nikde o tom nebyla ani zmínka. Od sametového převratu slibovaly všechny vlády, že oddělí sociální fond od státního rozpočtu. Dodnes tak žádná z nich neučinila.Nebyly peníze na zlaté padáky, zvyšování platů neproduktivních úředníků na všech stupních a další nekonečný odtok peněz na porcování medvěda a kupování voličů. .Je třeba, aby někdo řekl pravdu a přestal mladé lidi štvát proti důchodcům.

Aktuálně.cz

(Copy, 25. 5. 2010 14:17)

Re: snadné

(třaskaveC IP:[94.112.152.*], 22.05.2010 12:11) | nahlásit příspěvek

No taky ho nemusím (paroubka), ale jedno se musí nechat. Autoritativní řízení je v době krize nejlepší. Už za starého Říma si volili svého diktátora, který měl vše na povel a byl zodpovědný za obranu Říma.
Nelíbí se mi jeho vystupování, ale vedení (i když často na hranicí etiky) prokázal dostatečné.

Aktuálně.cz

(Copy, 25. 5. 2010 14:13)

pravice = rozkradeno více jak 3000 miliard - potvrzeno Kocou

(kdy zaplatite škody? IP:[94.23.36.*], 24.05.2010 13:36) | nahlásit příspěvek

pravice = rozkradeno více jak 3000 miliard - potvrzeno Kocourek -ODS
M. Kocourek ještě jako poslanec za ODS (dnes hlavní ekonomický expert ODS) v televizní -7- (debatní pořad čt ) v lednu 2004 (moderátor pí Bobošíková) prohlásil: -ano jsme si vědomi, že za vlády OF a z něj vzniklé ODS bylo v letech 1990 až 1996 rozkradeno v ČR více jak 3 biliony (tedy více jak 3.000 miliard) korun-. V té době byla součástí vlády také bývalá strana ing. Kalouska.
http://www.blisty.cz/2010/5/18/art52565.html
tak informuje hlavně zmanipulované facebookaře a rovnou se jich zeptejte kdy vrátí co rozkradli - v té pravici byl samozřejmě lidé z TOP (Kalousek,Parkanová ,stbák Plavec-Štětina) a Johnovu VV založil-janoušek bémův šéf ODS (oraprint ,kuchařka za 3 900 kč za kus, tv nova 11 mld tunel ),

takže zloději ? kdy zaplatíte škody?

(S)TOP

(Lidová tvořivost, 12. 5. 2010 8:40)

T O P

V džínách, teplácích či kmentu,
hlavně, že jsem v parlamentu.
Dřív platilo na lidičky,
když jsem si hrál "Na barvičky".

...Byl jsem modrý, byl jsem černý,
žádné jsem však nebyl věrný.
Šel jsem s oranžovou, s rudou,
hlavně když mě volit budou.

Už mě nikde nechtějí,
neztratil jsem naději.
S politikou nepřestanu,
založil jsem NOVOU stranu.

Přesvědčí Vás moje vize!
"Vyvedu náš národ z krize."
Bohatým dát, chudým brát,
tak vypadá správný stát.

Jasné jsou mé obzory...
nechci chudé sponzory.
Volby rozhoduji teď,
zaplatím si předpověď.

Lhal jsem, lžu, lhát budu zas,
hlavně, že mi dáš svůj hlas.
"Lhát lidem se vyplácí!"
...věří všichni TOPÁCI.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »