Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

 

24)   Kololeč na radnici
25)   Kdo krade v Třebenicích?
26)   Kdo žije v Třebenicích?
27)   Ekonomka kradla
28)   Třebenické předvolební klání
29)   Zajímavé komentáře
30)   Spravedlnost a morálka
 
 
 

(24)

 

Dnes, 11. května,  jsme dostali do schránek „litoměřicko24.cz“ v tištěné podobě. Jedním ze zajímavých článků je velmi zdařilý článek Pavly Kofrové, pod názvem Třebeničtí občané si určili novou náves. Autorka článku popisuje celý rozhodovací proces, v němž hlavní úlohu hráli sami občané, samozřejmě za odborného vedení přítomných architektů. Jako nejdůležitější poznatek hodnotím závěr článku, kde autorka píše doslova:“Důležitým efektem je vytvoření atmosféry spolupráce a přátelství mezi občany, což je důležité jak pro soužití, tak společné brigády v rámci tohoto programu a následné akce vytvářené již v budoucnosti samotnými občany Kololeče pro své potěšení a zábavu. Již nyní se těšíme na zkrášlení centra obce.“

A komu za všechno poděkovat? Podle mého názoru tamnímu osadnímu výboru, který se důsledně zabývá rozvojem obce Kololeč, tedy městskou částí Třebenic. Těch Třebenic, jejichž zastupitelé toto neumějí nebo nechtějí. Nebo si to nepřeje ten/ta, který/á je řídí a úkoluje. Stačí si jen vzpomenout na tu „srandaschůzku“ na Paříkově náměstí. Za prvé byla svolána „s křížkem po funuse“ a za druhé si to stejně vládci města udělali podle svého, bez ohledu na mínění občanů. Zde se přímo nabízí paralela s naší současnou vysokou politikou. Co politické vlády neudělaly za několik volebních období, Fišerova úřednická vláda vyřešila za několik měsíců. Nám se nyní naskýtá jedinečná možnost. Vyměňme v podzimních volbách současné zdiskreditované zastupitele za kololečský osadní výbor! Kololečský osadní výbor by byl dobrým základem budoucí kandidátky.

Ne tedy Kololeč na Hrad, ale Kololeč na radnici!!!

 

ing. Augustin Prouza

 

 

 

(25)

V Litoměřickém deníku vyšel dne 10.5. 2010 článek pod názvem:

Kdo krade v Třebenicích?


V Třebenicích se ztrácejí peníze. Je to známá věc a v nejbližší době snad už konečně proběhne soud s obviněnou bývalou ekonomkou. Všechno by se zdálo v pořádku, kdyby…

Kdyby tady jako vykřičník nestál fakt, že někteří zastupitelé, ale i někteří občané upozorňovali už od začátku volebního období vedení města na nedostatečnou kontrolu. Řadu měsíců nepracovaly ani kontrolní výbor, ani finanční výbor.

Pokud pracovaly, byla jejich práce čistě formální a neváhám říci, že dokonce diletantská. To lze doložit tím, že ani jeden výbor nebyl schopen rozlišit, co je zápis ze schůze a co je zápis z kontrolní akce. Zde je nutné také poznamenat, že do zásahu občany pozvaných kontrolních orgánů MV ČR tyto výbory ani o svých kontrolách neinformovaly zastupitelstvo, jak jim to ukládá zákon.

Po zjištění, že byl v osmi případech porušen zákon o obcích se sice v rámci nápravných opatření zjednala „náprava“, ale úplně bezzubá. V rámci snah občanů a menšinových zastupitelů byl FV doplněn dalšími členy na celkový počet pět.
Jedním z dalších členů byl i jeden z menšinových zastupitelů. Byl určen jako vedoucí kontrolní skupiny a začal pracovat. Ovšem jen do doby, kdy narazil na neprůhledné finanční toky.

Následně mu vedení města odmítlo předložit požadované finanční dokumenty, jeho kontrolní zpráva byla plénem FV přepsána a tento jediný důsledný kontrolor byl následujícím veřejným zasedáním z FV odvolán.

Z toho plyne jen jediný možný závěr – v Třebenicích se kontrolovat nesmí. Každý soudný člověk se automaticky zeptá proč? Protože od vedení města odpověď nedostaneme, musíme si odpovědět sami. Je tu něco, kvůli čemu se vyplatí i porušovat zákon. To „něco“ jsou zřejmě peníze.

Kdyby někdo obecní peníze rozmnožoval, jistě by se nebál kontroly, ale naopak by se vyhříval na výsluní občanské přízně a uznání. Z tohoto úsudku pak vychází už jen jediné – jedná se o činnost opačnou. Někdo nechává obecní peníze mizet.

Ing. Augustin Prouza

 

(26)

Kdo žije v Třebenicích?

V Litoměřickém deníku, v rubrice Názory / Čtenář-reportér vyšel článek paní místostarostky, který měl zřejmě něco vysvětlit. Jak dalece se to podařilo, posuďte sami.

 

Kdo žije v Třebenicích?

Občané jako všude na světě – veselí i smutní, zamilovaní i nenávistní, šikovní i méně šikovní, zábavní i nudní…
Prostě ode všeho trochu, městečko jak má být. Nesmí chybět i tací, kteří i po 20 letech nemají jasno v tom, co je to demokracie. Demokracie vyžaduje kromě práva na svobodu i osobní zodpovědnost, kázeň a respektování pravidel soužití a respektování názoru většiny.
Rozhodně to není svobodná džungle, kde přežije silnější, drzejší a kde si mohu dovolit všechno. A tak je tento typ občana překvapen a napruzen:
- že někdo si dovolí mít jiný názor
- že jeho favorité a nápady u většiny lidí nebodují
- že odpovědi z městského úřadu, výborů a následně kontrolních orgánů, auditů, a dokonce policie po všech stížnostech, udáních, napadáních a kontrolách jsou jiné než si dotyčný představuje.
Ale je to život a i takoví občané mají své místo na slunci. Třeba i proto, aby nám připomněli, že zaplať pánbůh po staletích vývoje humánní společnosti dnes už nemohou přes všechny snahy upálit z rozmaru a nevědomosti třeba nějakou údajnou čarodějnici.

Na závěr bych volně ocitovala jedno milé pravidlo: každý jsme někdy neúspěšní a chybujeme – jsme lidé, ale skutečně neúspěšnými se stáváme v okamžiku, kdy z toho obviňujeme ty ostatní.

 

PaedDr. Martina Patrovská, místostarostka, Třebenic

 

(27)

Ekonomka kradla

 

 

V Litoměřickém deníku http://litomericky.denik.cz/zlociny-a-soudy/20100819trebenice_soud.html vyšel článek pod názvem Ekonomka okrádala své město sedm let. K tomuto článku vyšly i následující komentáře:

 

(28)

Třebenické předvolební klání

 

Třebenický úřad zveřejnil registraci tří kandidátek do říjnových komunálních voleb. Nezáviské kandidáty, aktivní kandidáty a kandidátku Za Nové Třebenicko. Už samotné názvy leccos vypovídají. Na čem chtějí být ti první kandidáti nezávislí? Doufám, že ne na občanech a na zákonech. To už řada z nich předvedla v minulém období. Neinformují občany o tom, jak nakládají s obecním majetkem, neberou ohledy na to, co si občané myslí a co vyjadřují. Seniorům odpověděli na jejich aktivity ohledně zabezpečení služeb obchodu výhrůžkami o sankcích za šíření poplašné zprávy. A že mnoho dalších občanů nechce výstavbu parkovacích míst na úkor zeleně na Paříkově náměstí? Nezájem. Nezávislost na zákonech už také prokázali, což jim zdokumentovaly kontrolní akce z ODK MV ČR, ale také z ústeckého kraje. Takovou nezávislost jistě není možné podporovat.

více na adrese:  http://reporter.denik.cz/CZ0423/

 

(29)

Zajímavé komentáře

 

Na stránkách http://zanovetrebenicko.webnode.cz/diskuzni-forum/

    se objevují zajímavé postřehy a komentáře. Stojí zato si je přečíst.

 

 (30)

Spravedlnost a morálka

V tiskové mutaci srpnového vydání „litoměřicko24.cz se objevila krátká zprávička s nadpisem Třebenická ekonomka dostala podmínku. Velmi zajímavá je poslední věta: „Jedním z důvodů, proč se na její čin dlouho nepřišlo je zřejmě fakt, že na radnici ani ve škole neprobíhaly finanční kontroly“. Této věty by si měly všimnout všechny ty Zuzany a ostatní členové Kačabovic rodiny, kterým se nelíbilo, že jsem na tuto absenci kontrolní činnosti a dokonce na její sabotáž, dlouhodobě upozorňoval a tento stav kritizoval. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem vyzval bývalého starostu Vobořila k odchodu z rady města. Otázkou nyní je, co s tím teď udělá soud, když je zřejmé, pravděpodobně porušoval pravidla při správě městského majetku. A co na to nyní řeknou zastupitelé, když to v současné době  podle médií konstatoval i soud a ne jen jako dosud pouze nespokojení občané?

A co na to sám hlavní aktér? Hne se v něm svědomí a vyvodí ze svého jednání důsledky? Bude jeho jednání alespoň na morální úrovni odsouzené ekonomky, která se omluvila a začala splácet?

 Ing. Augustin Prouza

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEvil will crash worldwide internet

(Mashacoult, 12. 12. 2017 22:15)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Jak to doopravdy bylo?

(reportér, 10. 1. 2017 17:57)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Narez-Milouse-Jakese-v-ruskem-tisku-Zde-je-cely-rozhovor-V-roce-68-to-pry-bylo-uplne-jinak-ohledne-roku-89-se-pry-zamlcuje-470650k to

Mýty a skutečnost

(reportér, 28. 12. 2016 18:42)

http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=30922

Obamův rodný list

(reportér, 25. 12. 2016 11:50)

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2859-serif-z-arizony-oznamil-vysledky-vysetrovani-obamuv-rodny-list-je-skutecne-podvrh-takzvani-konspiracni-teoretici-vcetne-trumpa-meli-pravdu-hlavni-media-usilovne-mlci-vratil-koncici-prezident-uder.htm

Cestovatel - indián o současnosti

(reportér, 17. 12. 2016 17:50)

https://www.youtube.com/watch?v=4qsB5GsH4_E

Občané, ozbrojte se nebo zemřete jako ovce !!!!

(reportér, 12. 12. 2016 21:59)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Narusta-pocit-ohrozeni-agresivnimi-ilegaly-je-zde-realna-moznost-jaderne-valky-v-Evrope-presto-reprezentanti-EU-chteji-odzbrojit-lidi-rozciluje-se-vojensky-analytik-A-pridava-zasadni-fakta-466857

Zlatem podložená měna

(reportér, 12. 12. 2016 16:06)

http://www.nakup-zlata.cz/cs/novinky/vynese-zlato-vzhuru-dvouhlavy-orel-putin-veri-ze-ano

Globální prediktor řídí svět tisíce let

(reportér, 8. 12. 2016 23:02)

http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-28-11-2016/

Neodpustitelné hříchy Západu

(reportér, 30. 11. 2016 18:45)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zapad-znasilnil-cely-svet-Upalovani-lidi-sekani-rukou-Umelec-emigrant-to-doklada-vlastnim-zazitkem-s-americkou-firmou-a-ruskym-ministrem-po-kterem-chtel-spachat-sebevrazdu-465107

Pjakin - budou se dít věci !!!

(reportér, 23. 11. 2016 12:48)

http://outsidermedia.cz/v-v-pjakin-otazky-a-odpovedi-ze-dne-14-11-2016/

Zakázaný projev

(reportér, 20. 11. 2016 16:27)

http://www.hajany.com/clanky/aktuality--komentare/zakazany--projev-poslance-parlamentu-cr.html

Jak vydělat miliardy na redukci lidstva

(reportér, 19. 11. 2016 16:38)

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/zdravi/2783-novy-americky-prezident-proboril-dalsi-zed-autismus-a-ockovani-spolu-patrne-souvisi-trump-nove-eso-pro-odpurce-ockovani-aktivista-usvedcuje-lekare-ockovaci-snowden-to-dotahl-pred-kongres-zmeni-se-svet-pro-nase-deti.htm

Světové divadlo a skutečnost

(reportér, 17. 11. 2016 10:16)

http://leva-net.webnode.cz/products/neni-bolsevik-jako-bolsevik-aneb-co-doopravdy-znamena-stalin-zradil-marxistickou-revoluci/

Rakve jsou ve sklepě

(reportér, 15. 11. 2016 17:07)

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2788-david-rockefeller-pise-novemu-prezidentovi-chces-byt-hrdina-nebo-jeden-z-nas-muzeme-ti-pomoct-nebo-te-zlikvidovat-rakve-jsou-ve-sklepe-clintonovych-cekaji-ameriku-drsne-casy-ty-nam-my-tobe-nebo-ne.htm

Nepřekonatelný Petránek

(reportér, 11. 11. 2016 16:29)

https://www.youtube.com/watch?v=ZrZg4WoTkFg

To stojí za zamyšlení

(reportér, 5. 11. 2016 13:42)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/EU-planuje-vytvoreni-asijsko-negroidni-rasy-Spiknuti-Zidu-a-zednaru-Vatikan-a-papez-oddani-dablu-Ruda-krava-Siklova-Klausuv-Hajek-vydava-novou-traskavou-knihu-461285

To je tedy s í l a !!!

(reportér, 21. 10. 2016 18:08)

https://vimeo.com/185857299

Co sdělil světu Putin

(reportér, 19. 10. 2016 17:13)

http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/zeme-v-souhvezdi-vah--co-sdelil-svetu-putin-v-interview-bloombergu.html

Tři fáze islamizace

(reportér, 19. 10. 2016 10:19)

https://www.youtube.com/watch?v=1Bxj1r7BbJg

Překvapivá, šokující analýza

(reportér, 17. 10. 2016 12:51)

http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-10-10-2016


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »