Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

VELKÝ SNĚM - video

(reportér, 19. 1. 2013 17:29)


http://www.youtube.com/watch?v=ylc_2A54Cf8&feature=player_embedded#!

Zahájení od 12 minuty. Posuňte si, prosím , záznam do tohoto času.

Šedá síla sílí! – Grey power is growing!

(reportér, 11. 1. 2013 11:03)

Šedá síla sílí! – Grey power is growing!
Vynikající dobrá zpráva pro seniory: podle rozhodnutí Evropské unie mohou senioři žádat a musejí dostat příspěvek na topení! A to všichni – bez ohledu na to, kde žijí, třeba i v Africe nebo Karibiku, kde nikdy nemrzne – a stát je povinen jim ten příspěvek tam poslat, jinak by byl od Evropské unie popotahován za to, že je diskriminuje.

A tak k dosavadním seniorským výhodám – m.j. osvobození od televizních poplatků a bezplatného jízdného, přibude seniorům další. A k tomu všemu budou ještě mít zaručen růst penzí vyšší než růst průměrných výdělků!

Ne, nechytla mně fantas ani jsem včera nepřiletěl z Marsu. Je to pravda pravdoucí a ne že ne. Země, která svým seniorům poskytuje takové výhody, skutečně existuje. Má to ovšem jeden malý háček – ta země se nejmenuje Česko, ta země se jmenuje Velká Británie a nejedná se o seniory české, ale o seniory britské. Píše o tom Neil O’Brien, ředitel Policy Exchange ve svém článku: “Šedá síla sílí – a může udělat Británii lepší”.

A tak zatímco stále větší část českých seniorů v důsledku špatného řízení státu a společnosti upadá do existenční nouze a musí řešit dilema, jestli se mají najíst, zatopit si nebo zajít k doktorovi, protože na všechno, co by potřebovali, prostě nemají, jsou britští senioři tohoto ponižujícího rozhodování ušetřeni. Poučme se, jak se jim to podařilo!

Respekt k seniorům ve skutečně demokratických západních zemích je totiž naprosto jiný než respekt k seniorům v Česku. Je to důsledek vzrůstajícího emancipačního hnutí uvědomělých a aktivních seniorů, kterým se říká “Šedá síla”. Žádný západní politik – pokud nechce spáchat politickou sebevraždu – by si nedovolil k seniorům ve své zemi chovat tak arogantně a přezíravě jako politici čeští k českým seniorům. Je ovšem i spoluvinou českých seniorů, že to trpí a ve svobodných volbách stále dokola volí stále stejné prolhané a profláknuté ksichty.

Proč začali mít politici, kteří si zachovali pud sebezáchovy, stále větší respekt ze Šedé síly? Protože si uvědomili, že šedivci jsou především disciplinovaným a uvědomělým volebním šikem a kdo s nimi bude lépe komunikovat a lépe vyhoví jejich požadavkům a potřebám, ten dostane jejich hlasy. A vůbec to není o konfliktu generací. A už vůbec ne o tom, že stále déle žijící senioři stále víc “ujídají z mandatorních výdajů”!

Segment seniorů totiž v sobě skrývá ohromný – a v Česku bohužel stále nevyužívaný! – potenciál vzdělanosti, zkušeností, discipliny a síly a co je velice důležité i historické paměti a pocitu odpovědnosti za výsledky a důsledky vlastní aktivity. Seniory život vyučil rozeznávat co je dobré a co ne, senioři dobře vědí, že minulost vůbec nebyla tak špatná, jak se dnes pokoušejí někteří padělatelé dějin se špatným svědomím líčit, senioři se stále nemohou smířit se skutečností, že stát, který není tomu tak dlouho fungoval a prosperoval, je dnes zadlužený a dorozkrádaný. Zkušení senioři tak snadno neskáčí na lep falešným prorokům…

A přitom senioři nechtějí ani mnoho ani nemožného. Chtějí jen mít odpovídající přístup ke zdravotní péči, slušnou životní úroveň, bezpečnost a zajištěnou účast na řízení společnosti a rozhodování. Zdroje jsou! Senioři chtějí a jsou stále připraveni o mnoho víc dávat než brát.

Tak využijme nástupu do nového roku 2013 k tomu, abychom zvedli dosud pokorně skloněné hlavy, dosud prosebně natažené ruce sevřeli v pěst a uvědomili si naši dosud netušenou Šedou sílu! Jen tak přimějeme věrchušku konečně začít Šedou sílu brát vážně. Nebude to snadné, nebude to jednoduché, ale půjde to, musí to jít!

121219

Milan Hemzal
milahem@gmail.com
776 142 142

Novoroční projev Tomio Okamury

(reportér, 2. 1. 2013 11:46)

http://okamura.blog.idnes.cz/c/313625/Novorocni-projev-Tomio-Okamury-2013.html

Gordický uzel nebo americké šílenství?

(reportér, 19. 12. 2012 17:51)


http://www.reformy.cz/zpravy/syrsti-rebelove-prislibili-oddanost-skupine-al-kajdy-ktera-zabijela-vojaky-spojenych-statu/

"Losovačka" na Ministerstvu vnitra

(reportér, 17. 12. 2012 11:37)


http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/uz-neni-ani-kocourkov-vnitro-manipulovalo-s-peticnimi-archy

Bilderberg

(reportér, 15. 12. 2012 17:49)


http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html

Filosof Masaryk

(Dlouhé, ale zajímavé, 15. 12. 2012 16:06)


http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/UserFiles/document/prvni_dil_tetralogie_final.pdf

Švédské drama pokračuje

(reportér, 15. 12. 2012 9:51)


http://berossos.blog.cz/1212/svobode-zvoni-hrana

http://berossos.blog.cz/1212/vydana-zprava-svedsko-dne-13-12-2012

Řešení

(reportér, 14. 12. 2012 14:33)

FCB dnes : Hana Jakobová Sweden

Prezident EU Barroso řekl při zahájení předávání Nobelových cen v Norském Oslo toto..

"Ani tady nebudou představitelé Česka - politici s kriminálním pozadím nesmí sedět v sále s ostatními reprezentanty a královskými rodinami"... — v Kungsholmen-Stockholm
A Česká média opět mlčí !!!

A řešení?
http://www.youtube.com/embed/xXekFsv-NuY

Také zajímavé

(reportér, 14. 12. 2012 14:08)


http://petrcech.blog.idnes.cz/c/288987/Kdo-je-Martin-Kuba-z-ODS.html#t2

K zamyšlení - včetně diskuze

(reportér, 25. 11. 2012 16:55)


http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Samkova-sokuje-Prusvih-kolem-zakona-o-prime-volbe-je-ucelova-sabotaz-254819

Severočeši radí

(reportér, 22. 11. 2012 18:43)

Senátor: Národ by měl povstat a vyhnat Nečase, Kalousky a Vondry
Senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava míní, že zlepšení situace České republiky by mohlo nastat, pouze pokud by národ povstal a vyhnal Kalousky, Nečase a Vondry.

„Zlepšení v příštím roce? To snad jen v případě, že by národ konečně povstal a vyhnal z vlády Kalousky, Nečase, Vondry a další a další. Ne, skutečně si nemyslím, že se podaří zastavit další rozkrádání republiky. Úmyslně už neuvádím "naší". Ono toho nám, zejména po megatunelu nazvaném církevní restituce, moc nezbývá,“ uvedl Doubrava v komentáři pro ParlamentníListy.cz.
Republika je rozkradená
„Jak může přijít hospodářské oživení, když je republika rozkradená, průmysl rozdaný a o co nebyl zájem, bylo ponecháno osudu, tedy zničeno mnohdy s velkou pomocí těch, kterým se říká sběrači kovů (kdo to asi je?). Ono ani ty daně ožebračující občany naší země nebude totiž z čeho vybírat. Zahraniční firmy vyvádí zisky mimo republiku a „svých" máme pomálu. Přitom mám za to, že stěžejním pro státní kasu by měly být především výnosy daní z průmyslu. Budu jen rád, když mi tento názor ekonom (zdůrazňuji ekonom, nikoli tedy pan Kalousek) vyvrátí,“ pokračuje senátor.
Ani eurozóna podle něho nepřináší naději: „Podívejte se, jak se hroutí ekonomiky v jednotlivých státech. Nemyslím si, že se to zastaví. To jedna, dvě jakž takž fungující ekonomiky nemohou utáhnout. Mám za to, že ona celá západní Evropa, a tady připojuji i USA, už překročila své schopnosti, svůj ekonomický potenciál a nejen ekonomický. Je ovládána finančními magnáty, kteří byli vždy nenasytní, takovými jsou a takovými i budou. Mrazí mě představa, kam až by tento stav byli schopni dohnat, kam by byli schopni dovést svět. Víme, že v minulosti za takového stavu vždy mlčely múzy a ke slovu přišlo to nejhorší řešení. A nedělám si iluze o tom, že lidstvo, respektive ti finanční magnáti prahnoucí po mamonu, zmoudřeli. Budoucnost, a nemyslím tím jen Rusko, jak mi asi někdo vytkne, je na východ od nás, jako tomu už v minulosti mnohokrát bylo. Čím dříve toto vezmeme na vědomí, tím lépe. Velmi rád bych se mýlil, ale obávám se, že očekávat pozitivní impulsy v ekonomice v příštím roce bude jen zbožným přáním.“

demokracie v praxi

(reportér, 20. 11. 2012 15:48)http://ers.blog.cz/

Dopis Schwarcenbergovi

(reportér, 10. 11. 2012 15:50)

Otevřený list panu Schwarzenbergovi
Vážený pane Schwarzenbergu !

Reaguji na Váš list, datovaný 23. října 2012 občanům republiky. Hlásíte se do služby občanům v prezidentské funkci coby kandidát. Upozorňujete, že je to poprvé v dějinách země, kdy občané budou sami volit svého prezidenta. Správně upozorňujete na sice omezené pravomoci hlavy státu, ale na jeho velký vliv na občanstvo znatelný v dobrém i ve zlém. Dále tvrdíte, že jste věnoval celý život práci pro naši zemi jak v dobách, které nazýváte komunistickou diktaturou, tak v časech podle Vás rodící se demokracie. Vážíte si toho, že jste sloužil vlasti po boku presidenta Havla a uvažujete i o tom, zdali není troufalost ucházet se o post po tak "velikém presidentu". Cítíte, že odkaz roku 89 i odkaz těch, "kteří bojovali za svobodu během nacistické okupace a vlády KSČ" se pomalu vytrácí. Dále říkáte, že jsme se po dvacetiletí věnovali "budování nového státu, ale bohužel jsme v tomto snažení často zanedbávali to nejdůležitější, totiž nastolení vlády práva a spravedlnosti". Konečně pravíte, že je třeba zvážit, co každý z nás může udělat pro vlast a žádáte o prominutí tohoto staromódního slova.

Nyní Vám sděluji, proč já osobně, má rodina - a pokud vím i všichni členové Českého svazu bojovníků za svobodu Boskovicka, jehož jsem předsedou, - nebudou Vás volit.
Nebudeme Vás volit právě proto, že ani pro nás není slovo a pojem vlast staromódní. Pro vlast jsme my všichni pracovali bez nároků na pocty a odměny, a mnozí z nás proto přinesli i veliké oběti jako odbojáři právě za nacistické okupace. Sám pocházím z rodiny a příbuzenstva odbojářského a legionářského, která bez ohledu na třídní původ, přinesla oběti nejvyšší - ty na životech.

Vy sám jste na veřejnosti mnohokrát sdělil, že se nepovažujete za Čecha, nýbrž za Boema ( Böhme) tedy za zemského příslušníka. Budiž, to akceptujeme, protože jsme, na rozdíl od sudetských Němců, nikdy nebyli proti soužití různých národností. Nemůžeme přitom zapomínat na Vaše kořeny z rodu, který přišel do Čech po bělohorské katastrofě, který inkolát v Čechách získal až tuším 1658, jenž převzal majetky po české šlechtě, a jehož příslušník princ Felix Schwarzenberg se veřejně ohradil proti husitům jako "bandě lupičů a žhářů". Již z této Vámi ovšem nezaviněné pozice pramení nedůvěra nás odbojářů. Ovšem Vaše činnost po boku pana presidenta Havla, a dále jako ministra zahraničí republiky, v nás vyvolává naprostý nesouhlas s Vaší kandidaturou.

Re: Dopis Schwarcenbergovi

(reportér, 10. 11. 2012 15:52)

Vy jste mnohokrát manifestoval svůj odpor proti transferu sudetských Němců a označil jej za "zločin vyhnání". A přitom právě toto je naplněný odkaz bojovníků proti nacismu a fašismu, fedrovaný i Postupimí a dalšími smlouvami, což jako ministr našeho "zamini" znáte nejlépe sám. Vy jste vždy hlásal etickou neudržitelnost presidentských dekretů, o nichž víte, že bez nich by existence obnovené republiky skončila ve spárech cizích mocností a skupin. A přitom jste současně poukazoval na právní nemožnost tyto dekrety zvrátit - a tímto "diplomatickým tancem mezi vejci" jste si vysloužil oprávněnou kritiku vašich sudetských a rakouských příznivců coby "švejkomutant dějin". Totiž podle nás pro českého ministra zahraničí existují jen dvě strany barikády - česká nebo sudetská. Vy jste se postavil jednou a půl nohou na sudetskou stranu barikády - a to Vám my, odbojáři, nikdy neodpustíme. Vy jste se nikdy nezasloužil o vykořenění sudetokanceláře, zahnízděné v matičce Praze jako centrum politické rakoviny, rozlévající se po zemích českých. A konečně vy sám jako Chamberlain nových dějin jste pomohl nastolit svým podpisem nový slovanský Mnichov - uznání uloupeného Kosova. Vy jste nás zostudil před našim dávným bratrským národem Srbů. Přičinil jste se, že na Češích od Vašeho podpisu ohavného uznání lžistátu Kosovo - lažne države", jak říkají bratři Srbové drtivou většinou - lpí hanba zrady slovanského bratra. A to proti rezoluci 1244 OSN - i když tvrdíte, že prý porušena nebyla. My si myslíme - a nejen my - že porušena byla, hanebně, jako záruka Francie I. ČSR za Mnichova. Pro nás jste a zůstanete Chamberlainem dějin, novomnichovanem, dokud svět světem bude. Dalo by se toho napsat mnohem více,ale končím, považuji příklady z Vaší éry za dostatečné.

Proto Vás jako odbojáři Boskovicka volit nebudeme - a budeme doporučovat občanům, aby Vás nevolili. Myslíme si, že kandidát na prezidenta republiky, která má zůstat českou ve všech ohledech, musí splňovat jiná kritéria, než ta,která vytyčujete Vy. Myslíme si, že prezident naší země má navazovat na odkaz nejen r.89, ale především na odkaz r.1918, na odkaz r.1945 a r.1968, což jste poněkud opomenul. Rok 89 totiž dle nás tyto odkazy nejen nenaplnil, ale v mnohém paralyzoval a některé i pošlapal, takže nemohla být nastolena - jak Vy výjimečně správně podotýkáte - "vláda práva a spravedlnosti". Proto je stav republiky takový jaký je, a proto mnohé síly doma i v zahraničí usilují o její zardoušení. Právě proto, že nechceme zardoušení republiky, budeme volit kandidáta, který obhájí národní a občanské zájmy republiky, a který obhájí samu republiku proti všem přátelským i nepřátelským "objetím" - ať z Berlína, ať z Vídně, ať z Bruselu - nebo odjinud.

V dokonalé úctě dr.Jiří Jaroš Nickelli
ČSBS Boskovice, Boskovice 30. října 2012Rathovy miliardy

(reportér, 6. 11. 2012 15:46)

U Ratha nejde o sedm milionů, ale o 260 miliard
Vladimír Kapal
kapal.blog.iDNES.cz
Nehodlám se hádat s těmi, kteří neumějí nic jiného nežli dštít na všechny a všechno oheň a síru a plivat na každého, kdo má jiný názor jedovaté sliny.
Karma autora: 32,85
O autorovi:
Reginální publicista a noviinář, který se celý život snaží o pravdivé informace. někdy se ovšem i nyní v novinách objevit nesmmějí, a proto bych je chtěl zveřejňovat právě zde. Více se dozvíte na: www.brandyske-noviny.cz

David Rath je politickým vězněm a nikdo mi nevymluví, že to je jinak. Pokud by to bylo tak, že naše policie pod vedením Kubiceho a jeho nohsleda Červíčka, opravdu odstíhá všechny tunely páchané politiky, musela by být ve vězení i Vlasta Parkanová, Drobil, Vondra, Bendl a další a další politici. Možná to chtěl udělat Lessy, a tak byl odstraněn.
U Davida Ratha jde, podle mého názoru, o něco úplně jiného. Za jeho zatčením a nakládáním s ním hůře než s Breivikem je Kalousek. V tomto přesvědčení mě utvrdil sám nejlepší ministr financí galaxie, který svými návrhy jenom potápí českou ekonomiku a okrádá lidi. Jako důkaz svého triumfu nad svým největším kritikem a odpůrcem Rathem uspořádal se svými spolustraníky pochod, při zahájení kampaně do krajských voleb, pochod z Rathových Hostivic do Buštěhradu. Byl to Kalouskův výsměch a jeho césarovský triumf!
David Rath byl totiž jediným poslancem v celé sněmovně, který viděl Kalouskovi a Hegerovi pod prsty při jejich snaze zprivatizovat zdravotní pojišťovny. Věděl, jak to chtějí udělat a důrazně na to upozorňoval. A měl pravdu, vždyť první kroky ke zprivatizování pojišťoven již nastaly. Sloučily se tři soukromé zdravotní pojišťovny v jednu. Zatím jen tři.
Všechny zdravotní pojišťovny dostávají ročně na dvě stě šedesát miliard korun, tedy pokud lze Rathovi, který tuto cifru veřejně v televizi před svým zatčením veřejnosti sdělil, věřit. A to už je pořádný balík peněz. A právě proti tomu Rath bojoval. Věděl totiž, co by nastalo, pokud by se to těm dvěma podařilo. Nastal by americký systém. Tam je to tak, že majitelé pojišťoven určují lékařům koho léčit, jakým způsobem léčit a kolik mohou nebo smějí do toho kterého pacienta pustit peněz z pojišťoven. Navíc si americké soukromé pojišťovny samy stanovují výši pojistného, a to je tak vysoké, že téměř polovina občanů USA na zdravotní pojištění vůbec nemá. I tento údaj pochází z veřejných zdrojů a právě zdravotnictví a jeho nutná reforma byla hlavním argumentem Baracka Obamy v předvolebním boji a toto téma nastolil i nyní. Tahle vláda, ať už v podání ODS nebo TOP 09 chce jediné, připravit pro své kamarádíčky miliardáře, co nejlepší podmínky, aby mohli ještě více bohatnout, a to jde jenom tak, že se okrade většina národa. Klausovou privatizací přišel stát o biliony korun, padají cifry i přes dva biliony. Už nám nezbylo téměř nic, všechno patří zahraničním majitelům a jejich zisky odcházejí z republiky. Na čem by mohli různí Chrenkové a spol ještě více zbohatnout? Na zdravotním pojištění, lépe řečeno na zdravotní dani. A proto se Heger a Kalousek snaží zdravotní pojišťovny nacpat do nenasytných rukou soukromníků. Tomu ale ve sněmovně bránil právě Rath. Ať už je jakýkoliv narcis, hulvát či arogant, v tomto případě měl velkou pravdu. A tak musel zmizet ze scény. A opět tomu posloužil, jako v roce 2006, mouřenín Kubice. Ratha zavřeli a ačkoliv u nás dle ústavy platí presumpce neviny, Rath byl médii předem odsouzen. A jde to tak daleko, že je mu bráněno v jeho ústavním právu, a to v práci ve sněmovně.

Re: Rathovy miliardy

(reportér, 6. 11. 2012 15:47)

Pokud by měla být naše Ústava dodržována a platily by zákony, musel by být David Rath dovážen na každé jednání sněmovny, měl by právo hlasovat a vůbec plnit zákonnou funkci zvoleného poslance. Takhle je levice oslabena o jeden hlas. V současném rozpoložení sněmovny je to velice důležitý hlas. A proto mu to je znemožněno. Návrh poslance Humla, aby byla dodržena Ústava a Rath mohl ve sněmovně řádně pracovat, byla pravicí zamítnuta. Proč asi? Kdysi, při prezidentské volbě Václava Havla, byl na jeden jediný den uvězněn poslanec Sládek. Hlasoval by totiž proti Havlovi, a ten by nebyl zvolen. Také kvůli vymyšlenému obvinění. Případ Ratha je totožný. Za čtyři měsíce vazby nebyl obviněn. Zřejmě se Kubiceho policii ještě nepodařilo vyrobit takové důkazy, které by obstály před soudem. Mám v rodině schopného ajťáka a udělali jsme si pokus. Namluvil jsem na diktafon několik různých informací a on má slova přes počítač srovnal tak, že měla úplně jiný význam. A vůbec nic jsem nepoznal, nebylo to totiž možné. I tohle dnes dokáže šikovný expert a počítač. Takže nějaké odposlechy mohly být docela klidně patřičně upravené. Neříkám, že byly, říkám, že mohly. Už po zatčení Ratha jsem se informoval u známého bývalého vysokého policisty, plukovníkem byl, než odešel znechucen od policie, zdali lze na bankovkách zjistit otisky prstů. Už tenkrát mi sdělil, že je to velmi, ale opravdu velmi obtížné, nicméně by se mohlo něco objevit. Rath má v ruce posudek, že na žádné bankovce, ale ani na krabici od vína není žádný jeho otisk. Zajímalo mě také, zdali policie podle čísel bankovek v krabici od vína bude zjišťovat jejich původ. Mám informaci, že bankovky pocházely z ostravské banky. Nikde jsem se ale nedozvěděl, zdali policie podle záznamů z kamer, neboť jsme sledováni na každém kroku, zjistila, kdo vlastně ony peníze vyzvedl. Buďto tuto informaci policie tají nebo se prostě nehodí do krámu.
Zkrátka, v kauze Rath je podle mého názoru tolik nejasností, podivností, že jsem nabyl dojmu, že celý jeho případ je vykonstruovaný. Navíc, když již existují znalecké 3
posudky na všechna výběrová řízení z inkriminované doby a případů a pokud Rath ve sněmovně nelhal, dokládají, že se v těchto případech rozkrádání nezúčastnil, a proto se domnívám, že je politickým vězněm. A ještě jedna věc mě, na závěr, zarazila. Rath musí být ve vazbě, aby nemohl ovlivňovat svědky a jinak mařit vyšetřování policie nebo páchat další trestnou činnost. Útěk za hranice je v jeho případě nesmysl. Jak to, že Vlasta Parkanová, vydaná ke stíhání stejně jako Rath, není ve vazbě? Ona se nemůže domlouvat se svědky? Ona se nemůže dohodnout, především s Kalouskem, který má v jejím případě prsty, o tom, jak má vypovídat? Komu nejvíc prospěje její nezatčení? Jí, samozřejmě, ale především Kalouskovi, a tak je na svobodě, vesele se může na vyšetřování připravovat, hlasovat ve sněmovně spolu s pravicí a vše je v pořádku. Jsem strašně zvědavý na soudní jednání s Rathem, jsem strašně zvědavý na vývoj kauzy Parkanová, kde nešlo o sedm milionů, ale bezmála o tři čtvrtě miliardy předraženého nákupu zbytečných letadel Casa, jejichž nákup Parkanová podepsala poslední den ve funkci. Mám dojem, že kromě Ratha se nic jiného před soud nedostane. Demokracie v podání českých politiků pláče. A čím dál víc. Vladimír Kapal|sobota 8. září 2012 11:07|karma článku: 40,46|přečteno: 3818 x

Opět samizdat

(reportér, 4. 11. 2012 15:57)http://www.disident.cz/uvod/samizdat_1990-2010/

17.listopad

(reportér, 30. 10. 2012 9:19)

Nedejme se!!!, Jan Opletal, 28.10.2012 10:14:00
Heslo 17.listopadu: Všechno, co bylo modrými ptáky ukradeno, musí být vráceno!!! Šiřte tento požadavek všemi prostředky a způsoby! Pište jej všude ! Volte na Hrad jen ty kandidáty, kteří se k tomuto požadavku přihlásí a budou jej prosazovat. V příštích volbách volte jen takové strany, které jej budou mít ve svém programu. Jan Palach
Jean Paul Sartre: „Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval.“
P.S. Na účet modrých ptáků připište i oběti metylové kauzy, rozpadlé rodiny a sebevraždy z ekonomických důvodů, vraždy kvůli zisku a umrzlé bezdomovce.

Tomio Okamura

(reportér, 29. 10. 2012 18:10)

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ministri-financi-do-basy-a-platit-jak-mourovati-Nejdrsnejsi-Tomio-Okamura-251431
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Okamuruv-bic-na-zlodeje-Kruty-navrh-revoluce-To-nemaji-ani-v-USA-250997
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Senator-Okamura-Toto-je-me-kladivo-na-gaunery-Zadny-neutece-250881
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Rozjety-Okamura-o-zlodejich-co-se-nam-smeji-do-ksichtu-a-zrudle-republice-250072
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Okamura-hrima-Za-metanol-musi-padnout-i-hlavy-politiku-Nehlidali-to-246453
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Lide-drceni-exekutory-zahybou-volbami-Ctete-koho-budou-volit-245003
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Bohaty-urednik-Fischer-nema-o-zivote-lidi-poneti-Kandidatura-je-nestydatost-rika-Okamura-242764


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »