Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bude líp?

(reportér, 17. 1. 2014 17:21)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okamura-Uz-je-tady-zase-spina-Prijela-za-mnou-Nora-Fridrichova-z-CT-a-300387

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/85662-rozhovor-okamura-chce-zmenit-cesko-eurozpravam-cz-rekl-vic/

*** čtěte i diskuzi

Co je pod pokličkou doopravdy?

(reportér, 14. 1. 2014 10:26)

VYNECHTE NYNÍ VE VLASTNÍM ZÁJMU DĚLENÍ NA LEVICI ČI PRAVICI A ČTĚTE S ROZUMEM !

Švýcarští vyšetřovatelé prokázali, že 350 milionů korun z rozkradených prostředků Mostecké uhelné společnosti bylo v roce 2002-2003 použito na koupi koncernu Škoda Holding. V té době byl Jiří Rusnok ministrem průmyslu a obchodu a Martin Pecina jeho náměstkem. Bez mrknutí oka schválili prodej státního podílu v plzeňské Škodovce společnosti Appian, o které po varování
diplomatů i BIS nemohli nevědět, že jde pouze o podvodnou schránku.


Novináři Jana Klímová a Jan Kroupa z MFD později zveřejnili dokumenty, prokazující, že jedním z hlavních výherců této transakce byl tajný spoluvlastník Škody Martin Roman, ředitel ČEZ. Škodovka od ČEZ získala zakázky za desítky miliard, Martin Pecina pak lukrativní místo v dozorčí radě ČEZ. Ještě jako Rusnokův náměstek stačil ve funkci předsedy privatizační komise Vítkovice Steel poněkud podivně prodat tuto firmu ruské společnosti Evraz, která je momentálně před krachem, což odborníci předpovídali už od začátku. Po svém druhém odchodu z politiky v roce 2010 se Pecina stal, světe div se, jedním z nejvyšších činitelů koncernu Vítkovice Holding, kde dostal
na starost nově založenou divizi (2008) Nuclear Power. A jestli si myslíte, že společně s Milošem Zemanem, Jiřím Rusnokem a vedením ČEZ neprosazuje ruskou variantu dostavby Temelína, jste vedle.


Mezitím – v roce 2004 - stačili noví vlastníci Škody Holding prodat dvě její menší součásti příbuzné ruské společnosti za něco kolem 1,2 miliardy a vstupní "investice" se tedy vrátila domů už po několika měsících více než trojnásobně. A v roce 2009 prodali jenom divizi turbín Škoda Power
jihokorejské společnosti Doosan Group za 11,5 miliardy. No, nekupte to!


Dnes se celá ta legrace jmenuje Škoda Investment, patřila k největším investorům do fotovoltaiky, kterou i sám Miloš Zeman označil za největší tunel v dějinách, a mezi lety 2007-2012 vyplatila Appianu na dividendách (většinou do offshorových destinací) přes třicet dvě miliardy korun…


A to pominu další zajímavosti stejné party – jako že třeba mezi těmi, kdo používali účty společnosti Portoinvest, přes kterou šly úplatky z MUS zpátky do České republiky, byl i agent KGB a Stasi Zeno Meier, velký přítel ČSSD, který si v roce 1999 za šestnáct milionů koupil úplně, ale úplně bezcenné
akcie zkrachovalého výrobce dětských kočárků Liberta…. Ale ani o tom, Miloš Zeman, samozřejmě, nic nevěděl...


Proč se nic z toho nikdy nevyšetřilo? Miloš Zeman, ovládaný organizovaným zločinem v podání Miroslava Šloufa a jeho loutkovodiče Františka Mrázka, během několika měsíců po svém nástupu do úřadu premiéra v roce 1998 osobně přikázal profesně zlikvidovat a odstranit z funkcí šéfy všech útvarů policie, zabývajících se korupcí nebo organizovaným zločinem. Policie i zpravodajské služby byly zcela úmyslně paralyzovány. Ze zoufalství zveřejněné odposlechy telefonátů mezi Mrázkem a Šloufem to prokazují mimo jakoukoliv pochybnost.Re: Co je pod pokličkou doopravdy?

(reportér, 14. 1. 2014 10:27)

V čele Služby pro odhalování korupce (SPOK) skončil plukovník Evžen Šírek, který na začátku roku 1999 začal vyšetřovat daňové úniky centrály ČSSD. Byl obviněn z vyzrazení přísně tajných dat. Teprve v lednu 2003 Vrchní soud konstatoval, že Šírek byl nevinen.


Během několika měsíců byli vedle Šírka odvoláni: ředitel BIS Karel Vulterin, ředitel NBÚ Pavel Kolář, ředitel útvaru proti praní špinavých peněz Stanislav Kosík. Uvězněn byl agent BIS Roman Hrubant, nasazený právě na odhalení vynášení informací z tajných služeb do vedení ČSSD – především o korupci při privatizacích ve prospěch některých lidi z ČSSD.


Uvězněn byl i policejní velitel Zdeněk Macháček, který prokázal napojení ruského organizovaného zločinu na některé vedoucí policisty a dosáhl jejich vyhození od policie. Po příchodu týmu Zeman/Šlouf/Mrázek k moci se tito pánové vrátili na velitelské pozice – a Macháček šel do basy. Trvalo několik let, než soudy Hrubanta i Macháčka zprostily všech obvinění. Za zničení jejich kariér a životů nikdy nikdo obviněn nebyl.


U vědomí toho, že i další člověk ze Zemanova týmu, tehdejší ministr zemědělství Palas, se kolem privatizace Unipetrolu v roce 2001 dokonce osobně a opakovaně s gangsterem Mrázkem scházel, zní následující citát v současnosti designované ministryně spravedlnosti Marie Benešové jako
výsměch:


"Já ani nevěděla, že je nějaká Krakatice (tj. policejní spis k vyšetřování Františka Mrázka – pozn. autor). To jsem se dozvěděla daleko později. Já neměla povědomí, že se tam dějí nějaké takové hrůzy. Kriminalita se tehdy šetřila, nikdo nestrašil, alespoň za Miloše Zemana tam vůle byla, on
mě neomezoval," trvá na svém Benešová, která tehdy fungovala jako nejvyšší státní zástupkyně….


A kdyby Vám to všechno připadalo moc staré, připomenu, že ve čtvrtek 27. června 2013, policie prohledala kanceláře velké advokátní firmy, známé drive jako Šachta and Partners. Pan doktor Šachta osobně zakládal společnosti, přes které probíhala „privatizace“ MUS. Jeho kancelář zakládala společnosti pro kmotra Ivo Rittiga - nebo si snad nepamatujete, že z každé jízdenky v
pražské tramvaji, autobuse, či metru, jde sedmnáct haléřů společnosti Cokeville z Britských Panenských ostrovů, kterou zastupuje kancelář doktora Šachty? A že stejná společnost inkasovala od výše zmíněné Škody Power za poradenské služby při privatizaci jednorázový honorář 130 milionů korun?


Policie a státní zastupitelství proto musí pospíchat. Petr Nečas se pro svoji slabost změnil v „kmot- ra kmotrů“ uvnitř ODS, ale dokázal, možná nechtěně, alespoň otevřít prostor pro fungování zákona. To, že na to sám doplatil, a to, že jeho pohrobci policii a státní zastupitelství obviňují z
„vraždy politiky“, je v řádu věcí. Přese všechno tu dnes ještě existuje šance na dotažení otevřeného střetu „politiky“ a zákona do konce.


Miloš Zeman udělá všechno, aby tomu zabránil. Rusnokova vláda má jediný smysl – znemožnit rozpletení chobotnice vztahů a penězovodů mezi proruským „byznysem“ a českou „politikou“. Co kdyby se ti nešťastní Švýcaři, nebo - nedej Bože - Česká policie, začali znovu a pořádně vyptávat, co o tom všem doopravdy věděli pánové Zeman, Rusnok či Pecina? A co kdyby novináři a policie začali rozkrývat vztahy mezi desítkami miliard z privatizací, advokátní kanceláří Šachta and Partners (a dalšími), jistou česko-dánsko-švýcarskou paní Janou Lütken, jistým Peterem Kmeťem, Miroslavem Šloufem, panem Čmejlou – a penězi pro české politické strany, včetně SPOZ (Strany Přátel Organizovaného Zločinu)?

Jak to bylo - a jak to bude ???

(reportér, 13. 1. 2014 11:45)

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/-Bakala-drzy-Benda-a-zlodejny-Poslankyne-a-novinarka-Lorencova-uctuje-s-polistopadovou-erou-299747

Kdo drží kormidlo?

(reportér, 30. 12. 2013 15:52)

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/hajek-o-americke-nalejvarne-belobradka-dostal-noty/

Umění přímé demokracie - kam dál Česko?

(Tomio Okamura, 29. 12. 2013 14:35)

Manifest přímé demokracie
My, občané Čech, Moravy a Slezska,
žádáme skutečnou přímou demokracii. Žádáme vládu zastupitelů přímo se zodpovídajících svým voličům a občanům. Všichni lidé jsou si rovni a všichni mají nezcizitelná základní lidská práva. Patří mezi ně i právo na na osobní i politickou svobodu, na spravedlnost a na život ve spravedlivé společnosti. Pokud vláda taková práva nenaplňuje a je jim překážkou, mají občané právo ji změnit a ustavit vládu novou, která bude mít pravomoc a odpovědnost založené na zádadách, které považují občané za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Jestliže vlády a parlamenty vzešlé ze současného politického systému nejsou po dlouhá dvě desetiletí schopné účinně bránit nespravedlnostem, zlořádu, rozkrádání a ničení naší země, jestliže tento systém není schopen a ochoten chránit a bránit práva svých občanů, pak je povinností občanů nejen svrhnout takovou vládu, ale také změnit od základu nefunkční politický systém a obstarat si nové strážce své budoucí bezpečnosti. Žádáme proto všechny své politické zástupce, aby jednotně prosazovali a v obou komorách Parlamentu České republiky odhlasovali Zákon o referendu a v něm dali hlasovat o nové Ústavě ČR, která bude deklarovat zásadní práva občanů ČR. Žádáme právo volit přímo prezidenta, starosty, hejtmany, poslance a senátory a právo v referendu navrhovat jejich odvolání tak, aby každý zastupitel po celou dobu svého mandátu cítil přímou odpovědnost svým voličům a občanům. Žádáme právo občanů v referendu vybrané zákony odmítat nebo potvrzovat, aby zastupitelé už při jejich navrhování a schvalování mysleli na vůli a přání občanů. Žádáme přímou volbu poslanců podle volebních okrsků a snížení jejich počtu na počet tradičních přirozených spádových okresů, aby občané mohli sledovat a kontrolovat práci svého konkrétního politika. Žádáme oddělení moci zákonodárné a exekutivní, které ztíží politickou korupci a zneužívání politiky pro rozkrádání veřejného majetku. Proto požadujeme, aby Parlament ČR přijímal pouze zákony, a vládu sestavoval přímo volený a občany odvolatelný prezident.

Lidé, čtěte

(reportér, 22. 11. 2013 14:20)


http://p-r-o.cz/

O čem se nepíše

(reportér, 22. 11. 2013 13:19)

http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/678-boj-o-moc-v-cssd-vrcholi-byla-vrazda-romana-housky-jeho-soucasti-stane-se-tak-dalsi-ze-serialu-neobjasnenych-poprav.htm

http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/675-media-nas-krmi-krehcenymi-kuraty-udajneho-sloziteho-povolebniho-vyjednavani-skutecnost-bez-dochucovadel-vladnout-bude-firma-babis-bakala.htm

http://www.protiproud.cz/svet/obcan/bitvy/676-rasismus-naruby-slavny-pripad-natalka-ma-nemene-desive-pokracovani-sivakova-v-baru-kudrik-v-herne-dluh-vyresen-proc-se-o-tom-mlci.htm

Jak to hodnotí Andrej Babiš

(reportér, 21. 11. 2013 15:46)

http://hn.ihned.cz/c1-52891140-andrej-babis-korupce-prekrocila-unosnou-mez

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/andrej-babis-korupce-je-i-v-okoli-vaclava-klause

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/babis-nasranost-spolecnosti-je-giganticka

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/andrej-babis-v-cesku-se-od-revoluce-prosustrovalo-2000-miliard-korun

Tomio vysvětluje

(reportér, 10. 11. 2013 16:51)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Grossovy-miliony-Necasova-placena-milenka-Okamura-popsal-nejvetsi-zlo-jake-sem-politici-prinesli-292836

Trochu složitější problém

(reportér, 4. 11. 2013 17:40)

Zeman citoval židovskou moudrost: Nic není tak, jak to vypadá.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Rozvedcik-a-diplomat-Polreich-sdeluje-zle-veci-o-CSSD-Jisti-lide-musi-odejit-292120

Argumenty Tomio Okamury

(reportér, 22. 10. 2013 6:56)

http://www.youtube.com/watch?v=nHDCKEao8ig

Proč to nezkusit?

(reportér, 14. 10. 2013 11:21)

volebnikalkulacka.cz

Koho volit?

(reportér, 12. 10. 2013 12:36)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/video/

Okamura o volbách a o Bártovi

(reportér, 30. 9. 2013 11:56)

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/Okamura-Za-vsim-hledej-Kalouska-Alespon-tam-kde-jde-o-penize-284954

Jiný úhel pohledu

(reportér, 30. 9. 2013 6:12)

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Havel-byl-jen-poslusna-loutka-Listopad-89-byl-pripraveny-rika-diplomat-a-rozvedcik-Polreich-287484

Slobodný vysielač

(reportér, 28. 9. 2013 12:52)

http://youtu.be/NlkyrABgti8

Okamurovo vysvětlení

(reportér, 22. 9. 2013 15:37)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okamura-si-stoji-za-spolupraci-s-Vitem-Bartou-286594

Volby se blíží

(reportér, 21. 9. 2013 6:39)

http://www.volbydnes.cz/anketa/

http://www.volbydnes.cz/boji-se-fortuna-okamurova-uspechu-ve-volbach/

http://www.volbydnes.cz/dovede-nas-okamura-k-prime-demokracii/

Okamura zahájil předvolební kampaň

(reportér, 18. 9. 2013 17:57)

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okamura-predstavil-ekonomicky-program-Chce-brzdu-proti-zadluzovani-286189/diskuse


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »