Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

""JUDr."""" Řápková

(reportér, 3. 5. 2013 10:22)


http://www.stream.cz/video/479823-rapkova-a-jeji-znalosti-prava

Politik F.R. Čech

(reportér, 2. 5. 2013 11:53)


http://www.youtube.com/watch?v=SDBjZihS89g

Kdo vládne světu?

(reportér, 24. 4. 2013 17:27)

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Cesky-expert-se-rozpovidal-o-tajnych-vazbach-knizete-a-Bakaly-269496

Příčiny pádu Říše římské

(reportér, 19. 4. 2013 11:34)

Hodnocení příčin pádu veliké a kdysi velmi mocné Římské říše
E.Gibbonem z roku 1775

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.
6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).
20. Občané stále na všechno nadávají.

KLDR kontra USA

(reportér, 10. 4. 2013 18:06)


http://www.zvedavec.org/komentare/2003/06/618-strategie-totalni-valky-severni-koreje-proti-usa.htm

Korejská historie a současnost

(reportér, 3. 4. 2013 11:46)


http://www.blisty.cz/art/68062.html

JE ČAS NA ZMĚNY

(Informujte známé, 23. 3. 2013 11:33)


Odvolání vlády !!!

http://cas-na-zmeny.webnode.cz/

Irán:Život nebo smrt?

(reportér, 21. 3. 2013 16:52)

Co nás čeká??????

http://www.youtube.com/watch?v=3tAKf5vMRjo

Pohled z druhé strany

(reportér, 12. 3. 2013 15:50)


http://www.czechfreepress.cz/daniel-solis/syrie-zeme-nad-kterou-svitilo-slunce.html

Jak to pekli papežové

(reportér, 5. 3. 2013 9:48)


http://zakazany.denicek.eu/rubriky/homepage/jak-to-pekli-papezove

Hrad a Sudety - k zamyšlení

(reportér, 1. 3. 2013 16:08)


http://ajacia.blog.cz/1301/hrad-a-sudety

AMNESTIE

(reportér, 1. 3. 2013 10:53)

ANEB, JAK PRACOVALA STÁTNÍ MAFIE (projev L.Zaorálka ve sněmovně)

http://www.youtube.com/watch?v=7c3ouG8ArUU

PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘEMÝŠLET

(reportér, 15. 2. 2013 14:25)


http://www.zmenyklimatu.estranky.cz/clanky/special_-pravda-o-11-zari-2001/zamysleni-nad-utoky-z-11.-zari-a-take-sokujici-video-o-planech-usa-na-novy-svetovy-rad-.3.html

SENÁTOR VYZÝVÁ

(reportér, 22. 1. 2013 10:46)


http://okamura.blog.idnes.cz/c/317420/Chtejme-demokracii-chtejme-konec-korupcniho-politickeho-systemu.html

Z pošty

(reportér, 21. 1. 2013 11:18)

Ahoj kamarádi,

Doufám, že vyhraje Zeman, ale síla a peníze Karlova týmu a lidí za nimi je obrovská.
Je to síla církve, sudetských Němců jejich českých služebníků - Havlovců.

Kníže Karel je pokračovatelem kontinuity zájmů od Sametové kde stál po boku Havla.
Od sametové byl boj Havla s Karlem o cizí zájmy a Klause který bránil české zájmy.

Teď je Klaus mediálně znemožněn, a Zeman spojován s Klausem kvůli opoziční smlouvě která
zabránila prosazování Havlových a Knížecích zájmů přes US a Rumla.

Ofenzíva cizích zájmů se zdá být nezastavitelná, teď budou znemožňovat Zemana
a lid se nechá znovu napálit.

Výprodej polí, lesů a nemovitostí do ciziny bude tečkou za českou republikou.
Klausova náprava Vítězného února 1948 prostřednictvím privatizace bude jen slaboučký odvar toho co připravují
cizinci schovaní za Knížetem Karlem.

Budou se napravovat křivdy na cizincích spáchané od roku 1918 které spáchal již Masaryk pozemkovou reformou,
a křivdy na Sudetských Němcích.
Majetky nedostanou zdarma v restitucích, tomu Klaus zabránil.
Budou si je moci legálně levně koupit od předluženého českého státu.

Před výprodejem státní půdy ještě Kalousek zvýší zadlužení státu a krize ve stavebnictví sníží ceny nemovitostí.
Proto je tak velký boj o Karla na hradě, Zeman by dělal překážky výprodeji.

Okamura jako nezasvěcený do zákulisních machinací a nekoupený by to považoval za vlastizradu,
proto byl z boje o hrad machinacemi vyřazen.

Jde o velké majetky pro cizince, ti si je nenechají vzít, když už po třiadvacetiletém boji jsou na dosah.

Vítězství Knížete Karla je srovnatelné s novou Bílou Horou.

Co tomu řekne podvedený lid?
Kdybych to byl býval věděl, tak bych Knížete nevolil, budete si říkat za nějaký čas.
Pozdě bycha honiti!

Napsal jsem svůj názor stručně, ale každý odstavec lze doložit mnohastránkovými dokumenty dokumentujícími zápas o novou podobu státu od sametového převratu.
Rozkradeno vše ještě není, vyprodáno a rozkradeno do ciziny teprve bude, to je to, oč teď běží.

Livio

KOHO VOLIT?

(reportér, 20. 1. 2013 11:44)


http://blisty.cz/art/66906.html

PREZIDENTSKÁ VOLBA

(reportér, 20. 1. 2013 11:37)

Vážení spoluobčané, vážení důstojníci a praporčíci!
Za několik dnů budeme poprvé v historii ve druhém kole přímé volby volit prezidenta České republiky. Prezident je v našem státě spolu s vládou představitelem moci výkonné, má řadu významných pravomocí a je i vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky.
Prezidenta volíme v situaci, kdy stav naší země je poznamenán světovou a celoevropskou hospodářskou krizí, výrazně narůstá nezaměstnanost, neustále se zvyšují daně a tím i prostředky k důstojnému životu, bydlení a lékařské péči. Podstatně narůstají ceny léků a potravin. Stále větší procento obyvatel se blíží hranici chudoby. Na druhé straně dramaticky narůstá majetek několika miliardářů, zvýhodňováni jsou různí lobisté, kmotři a amnestováni tuneláři a korupčníci.
Za posledních dvacet dva let jsme všichni coby příslušníci Armády České republiky v rámci útvarů a zařízení ozbrojených sil České republiky plnili úkoly na svých funkcích, nasazovali své životy v různých vojenských misích, pomáhali civilnímu obyvatelstvu při povodních a dalších přírodních katastrofách, překonávali nepřetržitou reorganizaci ozbrojených sil a nestěžovali si ani na zvyšující se pracovní nasazení a snižující se platy.
V současné době však už není možné být potichu. Kandidátovi na prezidenta Karlu Schwarzenbergovi nestačí, že za poslední dvě desetiletí restituoval v Čechách své rodinné statky, privatizoval řadu významných a lukrativních českých podniků (např. karlovarskou Becherovku a další), získával mnoha milionové státní dotace na zvelební rodinných rybníků, lesů, zámků a hradů. Ale také mlčel, když jeho přítel a tehdejší prezident ČR Václav Havel v roce 1999 podporoval bombardování Jugoslávie a jeho nevinného obyvatelstva v rozporu s ustanoveními Charty OSN, a později jako ministr zahraničních věcí ČR prosadil, aby ČR jako jedna z prvních uznala jako stát organizovaným zločinem ovládané Kosovo. Prosazoval i nesmyslný americký radarový systém v Brdských lesích u Prahy, s Miroslavem Kalouskem prosadil církevní restituce, pro občany škodlivou důchodovou reformu, podporoval zničení šumavských lesů kůrovcem a další.

Re: PREZIDENTSKÁ VOLBA

(reportér, 20. 1. 2013 11:39)

Vrcholem jeho arogance a zpupnosti však byla jeho slova ve čtvrtek večer 17. ledna 2013 v živém vysílání ČT, kde mimo jiné prohlásil, že Benešovy dekrety, které se odsunu Němců po válce týkají, neplatí v ČR už dvě desetiletí, a že československá vláda z roku 1945 včetně prezidenta Edvarda Beneše by se dnes za přijetí Benešových dekretů asi ocitla v Haagu u Mezinárodního soudního dvora, před kterým jsou souzeni například zločinci z bývalé Jugoslávie, obvinění z válečných zločinů či genocidy. Jsme chováním a prohlášeními Karla Schwarzenberga zděšeni a nedovedeme si představit, že by tento muž byl zvolen prezidentem České republiky a současně se stal i vrchním velitelem ozbrojených sil.
Předsednictvo Svazu důstojníků a praporčíků se proto rozhodlo, že z výše uvedených důvodů nebude volit prezidentem České republiky Karla Schwarzenberga, předsedu strany TOP 09, prvního místopředsedu a ministra zahraničních věcí současné Nečasovy vlády, odpovědné mimo jiné i za nestoudnou amnestii prezidenta Václava Klause.
Svůj hlas dáme naopak Miloši Zemanovi, občanu České republiky, který celý život prožil v naší vlasti, má nejen ekonomické vzdělání, ale i přehled, vizi a velké politické zkušenosti, a který již jednou, v letech 1998-2002, dokázal naši zemi vyvést z hluboké hospodářské krize. V jeho osobě budeme mít jistotu, že bude plně respektovat Ústavu České republiky, bude úřad prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČR vykonávat v zájmu všech občanů, tedy i v zájmu nás, válečných veteránů České republiky.
Miloš Zeman je pro občany naší vlasti rovněž zárukou, že nebudou prolomeny Benešovy dekrety, nedojde k revizi odsunu sudetských Němců, a s tím spojené neoprávněné požadavky majetkového vyrovnání.
Doporučujeme - přijďte i vy k volbám a dejte svůj hlas Miloši Zemanovi.

Kdo je Zeman

(reportér, 19. 1. 2013 18:48)


http://zpravy.idnes.cz/video-jan-urban-o-zemanovi-dc0-/domaci.aspx?c=A130118_143643_domaci_jw

Velký sněm - komentáře

(reportér, 19. 1. 2013 17:43)


http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Velky-snem-Holesovske-vyzvy-Mezi-hosty-Barta-i-Okamura-260153


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »