Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ODPOVĚDI K. JANEČKA

(reportér, 7. 4. 2012 11:03)

CO ČEKÁ ZEMI A SVĚT
PODLE KARLA JANEČKA
(časopis PROFIL)

Patří mezi nejúspěšnější muže v zemi, protože si vše předem spočítal. Tak jsme se ho zeptali, jaké šance máme my ostatní…
> Kolik procent státnich zakázek ie zkorumpovaných? = 95 pro-cent.T y velké samozřejmě všechny.
> Kolik procent státnich financi bere korupce? = 2O procent
> Konec korupce v Česku? = (do 5 let) 99 procent.To je téměř jisté. Bud' se současná situace radikálně změní do pozitivna, což já předpokládám nebo všechno tady zkrachuje a už nebude co rozkrádat.
> Pravděpodobnost revoluce v Česku? = 80 procent. Nejrych-lejší a nejúčinnější způsob změny. Na postupný vývoj již neni čas.
> Pravděpodobnost návratu komunismu? = 2 procenta. To by jednoduše nemohlo projít.
> Pravděpodobnost nástupu diktatury? = 20 procent. Toho se obávám nejvíce.
> Pravděpodobnost obří celosvětové ekonomické krize? = 75 procent. Dnes však není možné podobně masivní zhroucení ekonomiky, jako v první polovině dvacátého století. Existují určité pojistky.
> Pravděpodobnost, že povede ke světové válce? = 1 procen-to. Světová válka by byl absolutní konec, a všichni mocní to dobře vědí.
> Pravděpodobnost, že se mýlím? = 1 procento. V zásadních věcech se nepletu.

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/karel-janecek-klaus-posvetil-rozkradani-a-dnes-jej-zastira-706339

http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/karel-janecek-zakladam-dalsi-fond-bude-pomahat-obetem-korupcniku/

http://www.youtube.com/watch?v=I-hNhLt7bHo

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-janecek.php?itemid=14711

VRAŤTE NÁM STÁT

(reportér, 4. 4. 2012 18:03)

Co obsahuje prohlášení? (www.vrattenamstat.cz)
V rámci právního státu smějí veškeré orgány veřejné moci činit jen a výhradně to, co jim zákon umožňuje. Orgány a představitelé veřejné moci se takto nechovají a odmítají za tento stav převzít odpovědnost, kterou jim ukládá zákon. V řadách policie, státních zastupitelství i soudů jsou prokazatelně spojenci a přátelé lobbistů a mafiánů. Nelze věřit, že i jasné korupční aféry budou vyšetřeny. Ze zveřejněných odposlechů je zřejmé, že to je jen špička ledovce. Výběrová řízení při zakázkách i při obsazování funkcí ve veřejné správě jsou manipulována. Naprosto šokující a v demokracii nepřípustné jsou pokusy umlčet nepohodlná média.
Je proto nutné přistoupit ke změnám, jež povedou k obnovení skutečné demokracie a právního státu i důvěry občanů v právo a rovnost před zákonem.
Považujeme za absurdní očekávat od občanů další oběti, vystavovat je zdražování a hrozit vyššími daněmi, když z organizovaného rozkrádání veřejných peněz občané financují celé skupiny na politiky napojených „kmotrů“, gangsterů a vyděračů. Prvořadou funkcí a důvodem existence státu je, aby sloužil občanům. Pokud je ohrožuje, vytváří podmínky pro to, aby občané uplatnili své právo na odpor, nevyslyší -li jejich legitimní požadavky orgány státu, které jsou povolány ke zjednání nápravy.
V zájmu obnovení elementární důvěry občanů v demokracii a právní stát požadujeme:
Okamžité zřízení občanské parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu a tzv. kmotrů na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni především zástupci protikorupčních iniciativ, zástupci akademické obce, duchovní, bývalí političtí vězni a další důvěryhodné osobnosti. Politici, jako námi volení a z našich daní placení zástupci, by měli vnímat, že to je pokus o rozumné řešení situace. Nepřijetí tohoto požadavku budeme vnímat jako tragický signál pro voliče před volbami. Proto by měl být splněn do konce měsíce května tohoto roku.
Odtajnění a zveřejnění materiálů, které shromáždila za poslední roky BIS, týkajících se aktivit lobbistů, „kmotrů“ a mafiánů a jejich propojení na politiky a další veřejné činitele, a vyvození odpovědnosti, včetně trestní, vůči všem aktérům i vůči těm, kteří tyto informace měli a v souladu se zákonem nekonali.
Oba tyto požadavky předpokládají urychlenou změnu zákona.
Ukradený stát i politici se musejí vrátit pod svrchovanou kontrolu práva, ústavy a občanů.

Re: VRAŤTE NÁM STÁT

(reportér, 4. 4. 2012 18:04)

K tomu je nezbytné uskutečnit nejprve tyto změny:
Zásadní změnu financování politických stran: omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnáklad-nějších forem kampaně, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi, včetně smluv, slev apod., a především tvrdé sankce při porušení těchto pravidel.
Požadujeme přijetí zákona na prokazování původu majetku politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých a výrazné zdanění legálně nedoloženého majetku. Požadujeme důsledné uplatňování již dnes existujících daňových zákonů a zákonů proti praní špinavých peněz. Viníci musejí být potrestáni.
Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Stát nesmí dávat peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s politiky, úředníky, korupčníky a mafiány.
Nechceme, aby byla Česká republika rájem hazardu. Požadujeme zamezit praní špinavých peněz přes hazard, požadujeme jeho zdanění a regulaci na úroveň právních evropských států.
Nezpochybnitelným právem občanů je mít svobodný přístup ke kontrole práce zástupců, které si zvolili. Požadujeme nutnost neodkladného zahájení práce na novém znění zákona, který by připravil ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostně menšinové zájmy.
Vyzýváme politiky, úředníky, státní zástupce, policisty a soudce, ať se nebojí pomoci rozkrýt napojení organizovaného zločinu na politiku a veřejnou správu. Jinak se stáváme opovržení-hodnou, zaostalou zemí.
Vyzýváme občany, aby se nebáli dávat najevo veřejné opovržení těmi, kteří napomáhají korupci a organizovanému zločinu a mají prospěch z jeho výnosů.

novinářka

(reportér, 4. 4. 2012 11:27)

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR: “Arogance těch, co vedou tuto zemi, dosáhla vrcholu,” říká novinářka Jana Lorencová
Autor:Marie Stypková | 16.1.2012 | 10
OSTRAVA – Jana Lorencová je jméno, které je dodnes v mediálním světe pojmem. Držitelka několika významných novinářských cen, znojemská rodačka, ostravská investigativní novinářka, která se za normalizace nemohla svou profesí živit. Po převratu šla do problémů naplno. A mrzí ji, že největší kauzy byly zameteny pod koberec.
Jana Lorencová pracovala dlouhá léta pro Českou televizi. Lidé si ji dodnes pamatují z investigativních pořadů Klekánice, Nadoraz, Za zdí a Případ pro reportérku.
Přestože už má plné právo na odpočinek, napjatá atmosféra v zemi jí není lhostejná. Chystá další knihu a se svými příznivci i protivníky diskutuje na sociální sítí Facebook.
Jak byste hodnotila současnou atmosféru v české společnosti? Proč je tady pořád blbá nálada?
To už není jen blbá nálada, co panuje v naší společnosti. Arogance těch, co vedou tuto zemi, dosáhla vrcholu.
Jak je možné, že dvaadvacet let po sametové revoluci jsou lidé tak naštvaní na vládu, na úřady, prostě na všechno?
Už krátce po listopadu bylo jasné, že se vývoj neubírá směrem, jakým jsme si představovali. Jenomže jsme to mylně přičítali určité nezkušenosti polistopadových vlád a do jisté míry jsme v polistopadové euforii přijali i vysvětlení, že jde o jakousi daň za demokracii. To, že je to daň doslova obludně vysoká, jsme pochopili mnohem později.
Můžete být konkrétnější?
Před našima očima a s naším tichým souhlasem došlo k morání i ekonomické devastaci naší země. O jakou nezkušenost mohlo jít, když mizely miliardové majetky a nikdo nebyl hnán k odpovědnosti? Postupně, pod návalem dalších a dalších kauz, se zapomíná na ty, které se objevily na samém začátku existence našeho svobodného státu. A vlastně to bylo už o dva roky dřív. Kam zmizela Česká námořní plavba? To opravdu nikomu nechybí čtyřiačtyřicet námořních lodí? Jak byla připravena privatizace takových podniků, jako je OKD, při níž byly dokonce byty, které neměly s OKD nic společného, označeny za služební a bez vědomí jejich obyvatel „darovány“ i s nimi novým vlastníkům? A co Nová Huť? Prodali ji – obrazně řečeno – za cenu plotu kolem podniku. A co Chemopetrol a desítky dalších?

Re: novinářka

(reportér, 4. 4. 2012 11:29)

Proč podle vás nebyly tyhle kauzy vyřešeny?
Většinou jsme jen přihlíželi. Mnohdy i proto, že jsme odmítali připustit si, že je možné, aby míra arogance těch, které jsme si vybrali a zvolili do čela státu, mohla dosáhnout až takové míry. Nevěřili jsme tomu, že by byli schopni to všechno dopustit. A oni to nejenom dopustili, oni dokonce přijali zákony, které neumožňovaly stíhat ani ty, kteří se bezostyšně přisáli k penězovodům a dodnes je nepustili. Všechny vlády na celém světě se vždycky opírají o to, čemu se říká mlčící většina. My jsme vlastně svým mlčením souhlasili s drancováním státu a jeho morální devastací.
Takže vinni jsme my všichni?
Ano. Zjednodušene řečeno všechno, čeho jsme dnes svědky, bylo odstartováno v okamžiku, kdy jsme bez protestů vzali na vědomí, že nám vládnoucí struktury bezostyšně lžou.
Není to o tom, že české soudy nepracují tak, jak mají?
Na samém začátku jsou to zákony postavené tak, aby je šlo snadno obcházet. Pak i soudce, byť by byl sebepoctivější, stejně nemůže odsoudit evidentního darebáka. Připomeňme si třeba majetek nabytý v takzvané dobré víře. Kolikrát se stalo, že si lidé našli zloděje třeba svého auta a nový „vlastník” se jim vysmál, když ho chtěli zpátky. On to auto přece koupil, sice od zloděje, ale v dobré víře, že není kradené. Připomeňme si kauzy, kdy byly lumpárny nevídaných rozměrů posvěceny zákony. Když vezmu jen kauzy, kterým jsem pomohla na světlo já, prakticky žádný z těch lumpů, o kterých jsem točila, nebyl potrestán. A co je nejabsurdnější? Nikomu z nich nebyl zabaven majetek. Dnes jsou vlastníky velkých majetků a se zlou se potáže ten, kdo by jim připomenul, jak k němu přišli. Je tady prostě obrovská provázanost mezi policií, státními zástupci a soudci. Ono to snad ani jinak být nemůže, když se podíváme třeba na kauzu plzeňských práv. Nikdy nebude došetřena a ti, kteří jsou za ni odpovědní, nebudou nikdy potrestáni. Jak by také mohli být, když máme zákony, které ani neumožňují odebrat jim tituly prokazatelně získané podvodně.
Proč si myslíte, že nebudou potrestáni?
Spoléhá se na krátkou paměť národa. Jak jinak by dokonce v poslaneckých lavicích mohli bezostyšně sedět absolventi této zvláštní školy a trousit z poslaneckých lavic svá moudra? Justiční mafie, o které hovořila Marie Benešová, existuje a na rozhodujících postech má svoje lidi. A přijali jsme opět jako nezbytný fakt, že dobrat se svého práva v naší zemi je zhruba stejné, jako si hodit korunou, přičemž při cenách za advokátní služby se to druhé jeví jako výhodnější.

Re: Re: novinářka

(reportér, 4. 4. 2012 11:30)

Dlouhá léta jste se věnovala kauzám lehkých topných olejů, diamantům a dalším. Většina lidí, kteří byli v těchto miliardových únicích namočeni, si žije svůj spokojený život. Čím si to vysvětlujete?
Ptáte se a já se musím ptát stejně. Jak je to možné? Přitom znám odpověď a uvedla jsem ji na začátku našeho rozhovoru. Byly to zákony, jejichž znění přikrylo toto bezostyšné drancování. Na kauzu nadhodnocených kamenů, nazývaných drahokamy, jistě vzpomínají s láskou a vděkem všichni, kteří je přinášeli k bankovním přepážkám a odnášeli si místo bezcenných šutrů stovky milionů. Někteří z nich dnes vlastní za peníze z těchto obchodů celé bloky domů. Správce konkurzní podstaty Knižního velkoobchodu v Praze místo miliardového majetku měl v konkurzní podstatě odhadem pět kilo bezcenných kamínků a majetek byl obratně vyveden do liberecké firmy, která už předtím podobně – za šutry – získala liberecký pivovar. Mimochodem, vyšetřovací tým v této kauze se jmenoval „Šutr”. A když začal rozkrývat tuto kauzu, byl jako většina podobných týmů prostě rozpuštěn. Někteří znechucení vyšetřovatelé řady policie na protest opustili, když došli k závěru, že jejich práce slouží jen jako zástěrka pro předstírání, že se v té věci něco šetří. A kauza LTO? Taky přikryto zněním zákonů, které navrhovalo ministerstvo financí.
Takže potrestáni by měli být tvůrci zákonů?
Ano. Potrestáni by měli být především lidé, kteří ty zákony navrhovali, a samozřejmě tehdejší vlády. Právě v těchto kauzách se objevily peníze, s jejichž pomocí docházelo k dalším a dalším podvodům. Na ministerstvu financí se tomu říkalo legální daňové úniky. Zajímavý protimluv, který dokumentuje postoj tehdejších ministerstev k tomu, čeho jsme byli a v důsledku jsme dodnes svědky.
Jste stále velmi činná na Facebooku, kde máte něco přes tři tisíce svých příznivců. Svěřují se vám se svými problémy. Na co si nejčastěji stěžují, co je nejvíc trápí?
Já jsem hodně citlivá na bezmoc a beznaděj, která na mě z řady komentářů čiší. Lidé vidí, že to, co se kolem nich odehrává, je špatně, že to není zdaleka to, po čem toužili, když šli před dvadvaceti lety do ulic. Cítí, že byli podvedeni a že bylo jejich touhy po změně k lepšímu krutě zneužito. Vidí kauzy, jako je Promopro, vidí peníze z privatizace Mostecké uhelné, vidí, jak končí lidé, když poukáží na podvody při zadávání veřejných zakázek. Dochází jim většinou, že naše zem je na konci sil a že se začíná sahat do jejich kapes, že jsou to oni, kdo mají znovu zaplnit díry ve státní kase, které ale nezavinili. Každý reauje po svém. Část se vrací na svoje zahrádky a o politice nechce nic slyšet. Je jim milejší vidět, že pod jejich rukama a jejich péčí něco poctivého roste. Pak je další skupina, která užívá nejčastěji takové obraty, jako měli bychom, nebo mělo by se. Ale pak jsou také lidé, a těch je hodně, kteří hledají cestu, jak dát dohromady ty, kteří smýšlejí podobně jako oni. Obecně musím říct, že se postoj mnoha lidí hodně radikalizuje.
Někteří z nich vás dokonce vyzývají, abyste kandidovala do Senátu, dokonce na prezidentku? Proč to neuděláte?
Bylo pár poslanců i senátorů, kterým jsem věřila, že jdou do politiky poctivě. Slyšela jsem jejich názory, energicky pronášené předvolební projevy, zápal pro dobrou věc z nich přímo čišel. A dnes se po nich marně rozhlížím a když je konečně uslyším, nebo uvidím, říkám si, že je někdo vyměnil. Oni sami to zřejmě vůbec nepostřehli. Říkám si, že jsme se asi stali svědky nějaké bezbolestné lobotomie. Možná nejsou v jádru špatní, jen podlehli něčemu, čemu bych nikdy podlehnout nechtěla. Dostali se totiž k moci, ta jim zachutnala a nechtějí se jí už vzdát. Alespoň na tak dlouho, jak dlouho to bude možné.

POKUSNÍ KRÁLÍCI?

(reportér, 4. 4. 2012 11:11)

Lars Johan # Ekström
Víte, že žijete v zemi, která byla skupinou amerických investorů #
vybrána jako # # # experiment, kam až jsou Češi ochotni klesnout bez odporu a # až # # čemu jsou ochotni se podvolit?
Tento experiment byl sjednán s # Václavem Klausem hned po # #
# # revoluci, proto tak vystřelil raketově nahoru v # jeho kariéře.
Zaplatili mu dokonce i psychology a poradce a to vše # proto, aby
vytvořil co nejefektněji tu nejmocnější konzervativní stranu #
# # typu fašistky # # Tacherové a # # # uchopil moc v zemi a začal zavádět
# # to, co se # nepodařilo v # # Británii.
Češi byli vybráni z důvodu nízké schopnosti # fyzického odporu, #
což bylo pro americké investory, kteří si tento pokus #
# # objednali, rozhodující.
Bylo nutné vybrat národ, který nebude příliš # agresivní v poslední fázi # #
# # experimentu při # # # očekávaných sociálních # nepokojích.
Češi byli vybráni také proto, že jejich vlastnost zaprodat # za #
vlastní loajalitu svého bližního, je nebývale silná. Najde se u
každé # národnosti, # # ale Češi jsou individualisté s nízkou
soudržností. Navíc po # nadvládě silně # # autoritativního
socialistického státu měli američtí # investoři do tohoto # #
experimentu jistotu, že se národ ani po 10 letech # neoklepe a
nezačne svorně novou # # "revoluci". Mezitím se totiž vytvořily #
sociálně vyhraněné skupiny, které jsou ochotny # # "střílet do # # #
vlastních # řad" a rovněž se využilo setrvačnosti Čechů v boji # # proti
komunismu, který bylo odhadováno vydrží 15 - 20 let.
Zatím se české stádo chová # dokonce nad očekávání zadavatelů # #
tohoto pokusu. V Česku je vláda # připravena zajít až na hranici,
kterou si ani # # židoameričtí finančníci # nedokázali představit.
De facto očekávali, že se # # experiment nedožije ani # dnešních podmínek. Postoj Čechů ale prokázal, že jsou # # ochotni se podvolit
systematické propagandě a ještě daleko hrubší selekci společnosti #
a jsou # schopni se přizpůsobit i sociálně nemyslitelným
podmínkám. Například jsou ochotni se sestěhovat s příbuznými
a vlastní byt pronajímat. Nebo # jíst méně množstevně i kvalitativně...
Tento byznys byl uzavřen # v roce 1995 mezi židovskými finančníky
v USA a Václavem # # # Klausem, který # byl v té době na návštěvě v USA.
Pokud budou odtajněny důkazy, bude # Klaus v Česku pravděpodobně
souzen za vlastizradu. Klaus má po skončení # prezidentského
# # období zajištěn # # majetek a sídlo na neznámém místě v # USA.

POKUS S RADAREM BYL ODTROUBEN, PROTOŽE NARUŠOVAL CELÝ EXPERIMENT (Pozn.rep.)

TUNEL 21.STOLETÍ

(reportér, 4. 4. 2012 10:55)

Skoro vše v této zemi už je rozkradeno, pro udržení životní úrovně
bohatých a superbohatých už zbývá poslední zdroj příjmů : naše
peněženky.
Právě na ně se v těchto dnech a týdnech horečně připravuje
bezprecedentní tunel tisíciletí. Pod záminkou důchodové a zdravotní
reformy má dojít ke skokovému zvýšení nepřímého zdanění obyvatelstva
formou zdvojnásobení (!!!) DPH v podstatě všech základních životních
potřeb (potraviny, voda, teplo, bydlení, doprava atd.). Pokud to
připustíme, bude mít ČR po Dánsku (porovnej platy v Dánsku a u nás !)
druhé nejvyšší zdanění v EU !!! Přitom pro všechny země EU s nejvyšší
životní úrovní je vysoké DPH na základní životní potřeby dlouhodobě
naprosto tabu. Vědí proč - když lid dnes vysají, nebudou mít zítra komu
prodávat. Říká se tomu sociální smír, což česká vláda evidentně nezná.
Důchodová "reforma", tak, jak ji vláda připravila, není žádnou reformou
a naše budoucí důchody vůbec neřeší. Spoléhá se na to, že lidé
nemyslí, neumějí počítat a jako tupé stádo přijmou tento tunel. Tuto
podobu reformy si nadiktovala mocná finanční lobby, která si politiky platí,
aby fungovali pouze v její prospěch. Do soukromých rukou mají být
vyvedeny naše peníze v řádu biliónů korun, bude s nimi zacházeno
prakticky nekontrolovatelně a bez jakékoliv garance, že důchodové fondy
nezkrachují, nebudou vytunelovány nebo znárodněny tak, jako se to
nedávno stalo v Maďarsku. Naše zajištění ve stáří je v tomto tanci miliard
a biliónů až na posledním místě.
Vážení, spolčení boháčů a politiků v naší zemi se již vymyká jakékoliv
sebereflexi a sebekontrole. Omámení penězi se tito lidé ocitají zcela
mimo realitu a stali se z nich sociopati neschopní vnímat životní realitu
těch dole. Sytý hladovému nevěří. Pokud je nezastavíme včas,
dopadneme velice špatně a v Čechách poteče krev podobně, jak to nyní
vidíme v arabských zemích. Také tam je společným jmenovatelem všech
nepokojů a revolucí stále se rozevírající sociální propast mezi
superbohatými a superchudými. Necháme to dojít tak daleko ???
Najděte si prosím pár minut času a přečtěte si fakta v přílohách tohoto emailu.
Vypadají složitě, ale nejsou. Je to pro nás životně důležité. Pokud
potom uznáte za vhodné, platformy pro vyjádření našeho názoru už se
rodí. Například zde : www.odhodlani.cz .
Nevěřte oficiálním médiím - jsou závislá na finančně-politickém kartelu
mocných. Lžou a neinformují o zásadních věcech. Čtěte nezávislé
informace na internetu. Např. zde : www.blisty.cz nebo www.finmag.cz
Přepošlete prosím tento e-mail všem svým blízkým v případě, že to
uznáte za vhodné. Probuďme se, v sázce už je příliš mnoho !!!

demonstrace Praha

(reportér, 2. 4. 2012 10:06)


http://www.youtube.com/watch?v=df9MFrRms2Q

a mnoho dalších !!!

PREZIDENTSKÁ KAMPAŇ

(reportér, 23. 3. 2012 10:59)

http://www.nasepenize.cz/tomio-okamura-pravda-nezavislost-nebo-penize-10378

NOVOROČNÍ PROJEV

(reportér, 14. 1. 2012 10:32)

http://www.youtube.com/watch?v=Y-ozPfL8yB8

Z diskuze na webu

(http://www.prozakladnu.cz/diskuze.php, 25. 12. 2011 18:00)

To Marek J: Marku, děkuji za odpověď i za podporu demokracie na tomto webu. Tu ekonomickou část Ti velmi fundovaně zodpověděl INDO. S tím souhlasím na 100%. Co se týče toho ostatního: Odhady odborníků oslovených redakcí Aktuálně.cz ukazují, že lidí, kterým v zimě hrozí smrt "pod mostem", může být v České republice kolem deseti tisíc. Podrobněji na http://www.bezdomovci.estranky.cz/clanky/zamysleni/lidi-bez-domova-jsou-uz-v-cesku-tisice_-muze-byt-hur.html nebo na http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=346&lst=106
Počet vězňů v roce 1957
K 1. 1. 1957 bylo z celkového počtu 24 143 odsouzených vězněno 10 779 osob za spáchání tzv. protistátních trestných činů a 14 364 za spáchání kriminálních trestných činů. Retribučních vězňů bylo již jen 166 (po květnu 1945 jich bylo přes 20 tisíc). Více na : http://www.totalita.cz/vez/vez_hist_05.php
Proto jsem napsal, že místo politických vězňů tu nyní máme bezdomovce. A to přece NENÍ urážka politických vězňů, ale pouze konstatování změny struktury společnosti. Nepsal jsem také o hladomoru, pouze jsem připomněl, že už se pomalu dostáváme na úroveň KLDR. Vždyť jak na tom budou důchodci s důchody okolo 8000 Kč zvláště ve větších městech, po všech těch cenových úpravách v příštím roce? Ti, co žijí sami už nebudou mít buď na nájem, nebo na poplatky u lékaře, nebo na stravu. Co z toho oželí?
Oficiální statistika uvádí 4600 vražd v ČR v letech 1991 až 2009.: http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_vrazdy Ekonomicky motivované sebevraždy statistika neuvádí.
Rovněž oficiální statistika uvádí 248 politicky motivovaných poprav v letech 1948–1989 : http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89
Zřejmě se také shodneme na tom, že nedostatek práce je pro lidi daleko horší, než nedostatek banánů. Kvůli nedostatku banánů určitě nikdo pod vlak neskočil. Nakonec bych si ještě dovo-lil Ti doporučit, aby sis udělal jasno na to, čemu se říká Sametová revoluce.
A ještě ke KLDR.: Vladimír píše, že tam hlady zemřely 2miliony lidí. Nikde ale nevzpomíná, že to bylo způsobeno hospodářskou blokádou této země, kterou západní novináři (Stephen Gowans ) označili za "Sankce hromadného ničení" (SMD): USA ekonomická blokáda ničí systém zdravotnictví Severní Koreje. Tři dny po korejské válce v červnu 1950, Spojené státy zavedly nepřetržitý režim, hospodářských, finančnícha diplomatických sankcí proti Severní Koreji. [13] viz: http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.globalresearch.ca/index.php%3Fcontext%3Dva%26aid%3D20215 Když to dočteš až do konce, zjistíš, že vláda KLDR není jediná, která může za korejský hladomor. A když už budeš v tom, podívej se i do Libye http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/valky/372-libye-nato-sirta
Přeji Tobě a všem ostatním hezké Vánoce, veselý Silvestr a šťastné přežití roku 2012, třeba i kvůli Vladimírovi, dodatečně..
Když budeš mít štěstí, tak Tě to nechá Vladimír přečíst. Když ne, pošlu to znovu a to tak dlouho, pokud nepotvrdíš přečtení. Já se v diskuzi omezovat nenechám. Sám vidíš, že Vladimír je zásadně proti jiným názorům, než jsou ty zglajchšaltované.

O KAPITALISMU S LÁSKOU

(reportér, 14. 12. 2011 18:50)


http://media.bloguje.com/837643-o-kapitalismu-s-laskou.php

Tancuj občane

(reportér, 23. 11. 2011 9:45)http://youtu.be/IkcpwrK2Z28

kde jsou stovky miliard

(reportér, 1. 11. 2011 10:15)

ČTI A PLAČ!!!!!!!!!!!!!
ČT 1 včera odpoledne po 16.30 hodině, pořad AZ kvíz. Soutěžní otázka: Jakým slovem označujeme vysávání finančních prostředků z podniků, institucí a bank? Soutěžící neví.
Správná odpověď zní: Tunelování.
"Tak děti, teď si pěkně sedněte a tiše poslouchejte.
Pojem "tunelování" vznikl takto: Ve V.B. Lady Margaret Thatcherová privatizovala velké státní podniky. V ČSFR ministr financí Václav Klaus privatizoval velké státní podniky. Potud shoda.
Rozdíly: Ve V.B. provedli nezávislý audit a prodali za tržní cenu. Tedy tomu, kdo dal nejvíc. A platilo se hned. U nás se státní podnik prodal za účetní hodnotu předem určenému zájemci.
A s odkladem platby.
Postup byl tento: Privatizační komise zjistila účetní hodnotu subjektu a vybrala zájemce. Tomu předala podklady.
1. Zájemce si nechal subjekt ocenit znalcem. Částka, určená znalcem, několikanásobně převyšovala částku prodejní.
2. S tímto odhadem tržní ceny šel zájemce do banky a úvěr bez problémů dostal. Za úvěr přitom ručil majetkem, který stále ještě nebyl jeho! Z úvěru, poskytnutého takto bankou, zaplatil tu účetní hodnotu a ještě mu zbyla pěkná sumička do začátků.
3. Podnikatel "zlatokop" si po převzetí subjektu založil další firmu, na kterou převedl aktiva původního subjektu. Potom přestal bance splácet úvěr. Banka byla nucena převzít zástavu, tedy spíše to torzo, které z původního subjektu zbylo. Pan podnikatel byl z obliga, prostě mu "nevyšel podnikatelský záměr!"
4. A na státu bylo, aby mu prokázal úmysl. Pan podnikatel to navíc jistil převedením majetku na osoby blízké. Takto tedy vznikl pojem "tunelování." A takto se nám tady "narodili" noví kapitalisté.
5. Abych nezapomněl: Všechny tyto transakce národního majetku nepodléhají právnímu přezkumu. Na to byl dokonce vytvořen zvláštní zákon!
Při takzvaném očišťování bank od takto vzniklých nedobytných úvěrů bylo zapotřebí tato pasiva někde skrýt. Dva staří přátelé z "Prognosťáku"to vyřešili tím, že založili Konsolidační banku.
Vznikl tak světový unikát - banka, která spravovala jen samá pasiva. Když už to bylo příliš nápadné, byla tato banka přejmenována na Českou konsolidační agenturu. Současně s tím bylo vedení ČKA povoleno prodávat tam uložené dluhy za částky, které nezřídka tvořily pouhých deset procent původní výše dluhu. Tak se také běžně stávalo, že původní dlužník si koupil svůj dluh (přes třetí osobu, samozřejmě) za částku, která nepokryla ani úroky z tohoto dluhu. Tento dříve dlužník byl po této transakci samozřejmě už opět vážený podnikatel.
Po zaniklé ČKA zbyl dluh ve výši 236 miliard korun. Tato částka se objevila jako záporná položka ve státním rozpočtu a ze státního rozpočtu je také tento dluh umořován.
Takže, milé děti, jaké si z toho vezmeme ponaučení? Ano, správně!
Když dva dělají totéž, není to vždycky totéž."
A já jen dodávám: Tento stát v žádném případě nerozkrádaly nějaké "socky." Z těch někdejších privatizátorů, jejichž dluhy platíme (a budeme platit i nadále) všichni bez rozdílu, jsou dnes milionáři, multimilionáři a někteří dokonce miliardáři.
A jsou to také ti, kteří nám tady skutečně vládnou. Politici jsou ve skutečnosti jen loutky, vykonavatelé jejich vůle.
Tak se také stalo, že si jeden miliardář za „své“ miliony "koupil" i naši současnou vládu........

Libye

(reportér, 31. 10. 2011 17:50)

http://www.youtube.com/watch?v=ht_k2RKAWGs&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=arTx0dViMhE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FZ3zR8ivVrc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fcpGSJJonGA&feature=related

dopis občana prezidentovi

(reportér, 27. 10. 2011 16:26)

http://www.blisty.cz/art/60346.html

Totalitu nechceme

(reportér, 13. 6. 2011 17:21)

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/199832.aspx?diskuse

ISLANDSKÝ SCÉNÁŘ

(Standa, 8. 6. 2011 18:28)

Když to dokázal lid na Islandu,proč to nejde u nás?, Rosťa, 8.6.2011 18:00:16
Média nás zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi. Mlčela však o revoltách a příkladné ukázce občanské revoluce, která se odehrála před dvěma lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit vládu a přepsat ústavu. Právě proto, že případ Islandu je modelem občanské revoluce, byl tento případ ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s informacemi, které můžou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu. Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici, protože je to problém špatné finanční politiky, ne lidí. V nové ústavě bylo zakotveno, že občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik. Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti této moci, která dovedla zem i celý svět ke krizi. Islandský model, který ukazuje, že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou jednat ve prospěch nich. Ne ale strach o život ale o svoji kariéru. Umlčená fakta o Islandu: - V roce 2008 byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost. Země zkrachovala. - 2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutí k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok. - Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 letech s 5,5% úrokem. - Rok 2010. Lidé jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. - V lednu 2010 ho prezident odmítne ratifikovat, a oznámil, že ho bude konzultovat s EU. Lidé jdou znovu do ulic. V březnu se koná referendum, jehož výsledek je, že 93% lidí odmítne zaplatit dluh vůči Británii a Holandsku. Vláda byla donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které má vyřešit právní odpovědnosti státních představitelů za krizi. Dojde k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů. Interpol vydal rozkaz a všichni zúčastnění bankéři opouštějí zemi. Lidé dávají dohromady novou ústavu, která není kopií dánské ústavy jako to bylo doposud. Ústavodárné shromáždění složené z lidí přímo volených lidmi zahájilo svoji činnost v únoru 2011 a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení. Musí být schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách. Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, Znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání Ústavy přímo občany. Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zkorumpovaný systém. Bojkot informací o Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím vládní vyjednávači údajně nabídli i v některých zemích daňové úlevy výměnou za mlčení. Ale přesto přese všechno se islandská revoluce šíří po celé Evropě. Postavila se tomuto zkorumpovanému a neudržitelnému systému a dává světu lekci z opravdové demokracie. Po celém světě bude známa a oceňována, dříve nebo později, a to navzdory vládě politických a ekonomických elit, které zapříčinily celosvětovou krizi. Touha po svobodě a důstojném životě lidí nezná hranic! TAK DO TOHO!!!

svinstvo

(REPORTÉR, 1. 6. 2011 17:36)

nejen toto svinstvo: http://cfp2.miroslavsuja.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2775:timothy-bancroft-hinchey-the-pentagon-the-kill-team&catid=60:amerika&Itemid=488


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »