Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

letouny CASA

(reportér, 15. 6. 2012 17:10)


http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Cunek-prozradil-co-vi-o-kauze-CASA-Jde-o-Kalouska-tvrdi-236176

velmi zajímavá je i diskuze !!!

aktuální a zajímavé

(reportér, 27. 5. 2012 17:51)


http://www.anet24.com/

rada policistům

(blog.iDNES.cz, 24. 5. 2012 15:24)

Musíte mít u nás opravdu velikou a téměř náhodnou kliku, aby Vás po obraně svého života, zdraví, nebo majetku, pustila policie domů bez obvinění a nežili jste v nejistotě, zda Vás nezavřou.
Zatím poslední případ je ten s šípem v hlavě. Média jsou plná „šli krást“, „hledali jen šrot“, „byli to cikáni“, „popravil ho“, „rasismus“, „neadekvátní reakce“, nebo „těžké ublížení na zdraví“. Všem
těm komentářům ale uniká to základní. Je totiž úplně jedno, jestli do nějakého objektu vlezl Rom, Čech, Rumun, Němec, Američan, nebo třeba Brazilec. Je jedno, jestli byl bílý, černý, hnědý, nebo žlutý. Je úplně jedno, jestli tam chtěl krást nebo nechtěl. On tam prostě neměl co dělat. Dle mého nejhlubšího přesvědčení se následné výslechy na policii měly odvíjet asi takto:
Výslech občana, který střílel:
Policista: „Jste majitelem objektu?“
Občan: „Ano.“
Policista: „Pozval jste ty, kteří k Vám do objektu vnikli?“
Občan: „Ne.“
Policista: „Vyzval jste k odchodu z Vašeho objektu?“
Občan: „Ano.“
Policista: „Uposlechli Vás?“
Občan: „Ne.“
Policista: „Co jste udělal po neuposlechnutí výzvy?“
Občan: „Vystřelil jsem po prvním z nich. Pak jsem zavolal záchrannou službu a policii.“
Policista: „Děkuji, zde máte doklady, přečtěte si a podepište protokol a můžete jít domů. Zbraň si
vezměte s sebou.“
Výslech občana, který vnikl do objektu
Policista: „Jste majitelem objektu?“
Občan: „Ne.“
Policista: „Pozval Vás majitel objektu k sobě?“
Občan: „Ne.“
Policista: „Vyzval Vás k odchodu z objektu?“
Občan: „Ano.“
Policista: „Uposlechl jste?“
Nezkoumejte, jestli chtěl krást, když je u mě v domě a já ho nezval. Blog... http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/clanok_tlac.asp?cl=261098
1 z 2 2.5.2012 16:25
Občan: „Ne.“
Policista: „Porušil jste ústavní právo majitele objektu, založené Listinou základních práv a svobod,
Hlava druhá, Oddíl první, Článek 12, bod (1) - Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj
vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Budete obviněn, máte právo na advokáta. Služba!
Odveďte ho co cely předběžného zadržení.“
Pokud to takto nemohlo proběhnout, protože současné platné zákony a dosavadní praxe nařizují
jiný postup, pak je takové zákony a postupy nutné co nejdříve změnit. Do té doby budou mít vždy
navrch ti, kteří první poruší práva jiného. A to má se skutečnou spravedlností pramálo
společného.

Terra inkognita zvaná Václav Klaus

(reportér, 17. 5. 2012 15:47)

27.01.2008: Terra inkognita zvaná Václav Klaus
Autor: Jan Berwid-Buquoy
Přečteno 35974 krát
Pošli e-mailem
Málokdo z dějin naších presidentů je zahalen tolika tajemstvími a neprůhlednostmi jako Václav Klaus. Tak např. o T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi a Václavu Havlovi byla tu i v zahraničí napsána celá řada zajímavých monografií. V tomto směru o Klausovi neexistuje nic.

Vycházely a vycházejí jakési publicistické náznaky, které spíše jakoby odváděly pozornost než, aby se daly hodnotit jako klasická monografie. V zahraničí ho ignorují definitivně. Nevzpomínám si, že by o něm byla za posledních pět let v Evropě nebo v USA jakákoli vážná knižně-publicistická zmínka. V SRN získal medaile “Konrada Adenauera“ a “Ludwiga Erharda“. Netrvalo ovšem dlouho a obě instituce ho prý vyzvali, aby vyznamenání vrátil. Mluvil jsem s ním v Táboře celkem třikrát. Jakmile jsem se chtěl dozvědět něco z jeho minulosti, okamžitě rozhovor přerušil, obrátil se ke mně zády a beze slova odešel. Naposledy jsme si vyměnili knihy. On my dal jeho “Modrá, nikoli zelená planeta“ a já jemu mojí “Otec německého hospodářského zázraku - Ludwig Erhard“ (II. vydání). Tvrdil, že se o Erhardovo “sociální tržní hospodářství“ velice zajímá. Knihu prý přečte jedním dechem a nechá mi vědět, co si o obsahu myslí. Nevím jak dlouho u něho ten “jeden dech“ trvá, ale už je to víc než půl roku a Klaus zarytě mlčí.

Kdo je tedy Václav Klaus? Proč o své minulosti nechce mluvit? Koho máme vlastně tím pádem za presidenta, když o něm nic nevíme? Kdo má přeci čisté svědomí, nepotřebuje mít strach z toho, aby něco na sebe neprozradil! Jistý autor Dr. Ladislav Andrey podává impozantní svědectví (NN, čís. 12/1996):

Tak pěkně po pořádku. V. Klaus se narodil za války (1941) v Praze, i když rodina pochází z Haliče a jak už to bývá, ve vhodnou dobu si změnila jméno z Pružinskyj na Klaus. Vždyť na to má každý právo. Dá se říct, že V. Klaus pochází z komunistické rodiny. Oba rodiče byli a zůstali členy matičky státostrany. Podobně je to i u jeho manželky Lívie, rozené Mištinové, která pochází z Oravy na Slovensku a div se světe, i paní Lívie má stejné ultra-komunistické rodinné zázemí....V. Klaus se

Re: Terra inkognita zvaná Václav Klaus

(reportér, 17. 5. 2012 15:48)

opakovaně hlásil do KSČ, ale měl tu nevídanou smůlu, komunisté jeho žádost opakovaně zamítli...

Je známo, že V. Klaus byl vzorným pionýrem a jako jediný z třídy si pořídil hedvábný pionýrský šátek... Po ukončení vysoce prominentní VŠE v Praze, fakulty zahraničního obchodu, kde se seznamuje s budoucí manželkou Lívií, nastupuje aspiranturu v Ekonomickém ústavu ČSAV. To bylo tehdy určeno jen těm nejvybranějším z nejvybranějších komunistických nebo špionážních kádrů elitní tzv. vědecko-technické rozvědky, řízené přímo ruskými tajnými službami KGB nebo GRU. Václava Klause CSc. práce, opěvující údajně socialismus a RVHP, se bohužel z knihovny VŠE ztratila po listopadu 1989...I přes neúspěch se vstupováním do KSČ stane se V. Klaus nomenklaturním kádrem KSČ v Praze. Pak teprve může absolvovat dlouhodobé studijní pobyty v kapitalistickém zahraničí, například v Itálii a později dokonce v USA... Do roku 1971 je V. Klaus v EÚ ČSAV... Celkem včas, už v roce 1987, nastupuje V. Klaus do známého „prognosťáku“, kde se předsedovi okupantské prosovětské vlády, Lubomíru Štrougalovi, podařilo shromáždit další nomenklaturní kádry, a to až do úrovně ÚV KSČ... Není zde prostor na pikantní historky, jako jsou třeba spekulace o sexuální orientaci Václava Klause, ale alespoň jednu, jak se například opatrný a duchem malý Václav Klaus bál podepsat dokonce i zcela neškodnou petici „Několik vět“, a to v době, kdy bylo díky rychlému vývoji v SSSR všem jasné, že žádné sankce za to nehrozí. Zde V. Klaus potkává svého dvojníka, elitního agenta KGB a StB, Karla Kochera, který byl v USA odsouzen za špionáž...Na první pohled zajímavá a veselá společnost.

...Deník „Denní telegraf “, přinesl 7.června 1995 zprávu s titulkem: “Premiér obhajoval habilitační práci“...Přítomní odborníci hodnotili práci jako vysoce nadprůměrnou...Čeho moc, toho příliš. Rozhodl jsem se proto čistě demokraticky, že se s tak velevýznamným dílem ekonomickým blíže seznámím...Avšak to, že docent je především pedagogická hodnost, která se uděluje po minimálně 1000 hodinách přednášek, jaksi všem uniklo. Výjimky přece musí být...Ono se to dokonce nedělalo ani za vrcholného komunizmu. Bilak i Jakeš získali známý RSDr. po dlouhém večerním studiu, ale na docenta si nikdo z nich ani netroufl. A co už titul profesora? Udělení profesury V. Klausovi je proto výsměchem a urážkou zakřiknuté akademické obce ČR, mlčící už po generace ke každému bezpráví.

Re: Re: Terra inkognita zvaná Václav Klaus

(reportér, 17. 5. 2012 15:49)

...V loni (1995) jsem se vypravil na pražský Žižkov, na VŠE, abych se osobně do habilitační práce profesora Klause podíval. A ejhle! V knihovně se dozvím, že práce tam není. Ptám se také na CSc práci V. Klause a dostanu stejnou odpověď. Práce se v knihovně nevyskytuje.
V ten samý den se ještě pro úplnost vypravím na Smetanovo nábřeží v Praze na fakultu sociálních věd UK, ale běda. Docentská práce V. Klause se zde taky nevyskytuje... Chodím po všech možných i nemožných knihovnách, katedrách...Po dlouhém hledání narazím na slušné lidi. Dlouho se mne vyptávají odkud jsem, co dělám a proč mne práce zajímá. Kyž všechno objasním, že jsem z Akademie věd...a čistě z profesionálních důvodů bych si v práci rád zalistoval, řeknou mi, abych trochu počkal. Prý jsem první, kdo o práci projevil zájem.
Po několika dlouhých minutách čekání, držím v ruce v obyčejných černých deskách svázanou „habilitační práci“ pana premiéra. Je mi umožněno práci jenom prolistovat na místě, bojí se, aby to někdo neviděl. Udělat xeroxové kopie mi není umožněno. Listuji v práci důsledně a dělám si poznámky. Zde je výsledek:
Práce nese úplně jiný název než jaký měla profesorská přednáška V. Klause... A dále zjišťuji, že pan premiér měl málo času na napsání vlastní práce, protože práce kromě krátkého úvodu obsahuje jenom xeroxové kopie osmi vybraných článků, resp. pamfletů, publikovaných i nepublikovaných od roku 1987 do roku 1989... Je zajímavé, že V. Klaus necituje společnou práci s D. Třískou (kromě toho, že byl významným agentem StB, byl také náměstkem ministra financí V. Klause...)... Dále jsou připojeny pamflety č.7 a č. 8, které pravděpodobně nebyly nikde publikovány... Shrnuto a podtrženo, „profesorská práce“ pana premiéra se hodnotí sama. Neobsahuje jediný článek publikovaný byť i v hluboce podprůměrném zahraničním ekonomickém periodiku. A to je na profesorskou práci zatraceně málo. Jen kvůli úplnosti poznamenejme, že „profesorem by se měla stát osobnost vědy, která prosadila vlastní vědecký směr ve světě a vychovala svoji odbornou školu doma“. Nic z toho novopečený profesor Klaus ani na hony vzdáleně nenaplňuje...Nemá smysl diskutovat o prázdné nadutosti, resp. až podivné duševní aroganci profesora Klause...Není zde také místa na trapnosti v pozadí udělení Erhardovy...ceny V. Klausovi...Dikce ceny byla změněna z původního „za výjmečné zásluhy o ekonomický rozvoj a transformaci československé ekonomiky“ na cenu za „ekonomickou publicistiku“ jako přímá reakce na protestní dopisy vedení Erhardovy nadace.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

(reportér, 17. 5. 2012 15:32)http://www.youtube.com/watch?v=cjiltSbdjrY&feature=

otevřený dopis

(Štěpán Neuwirth, 12. 5. 2012 9:52)

MUDr. Gabriela Pecková
Poslankyně (?)
Dolní sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní ulice
PRAHA

Paní doktorko,
po Vašem vystoupení ve sněmovně dne 4. května 2012 jsem si položil otázku, zda člověk Vašich morálních kvalit má právo na tak vysokou funkci. Proto ten otazník v adrese. Žena, lékařka, poslankyně prezentuje názor, který by nebyl akceptovatelný ani v případě nevzdělaného primitiva, jemuž jsou zcela cizí pojmy humanita, empatie, ohleduplnost - a především schopnost prokázat úctu stáří.
Je mi osmašedesát let. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Po roce 1989 jsem vykonával funkci tiskového mluvčího v takových institucích jako je Fakultní nemocnice Ostrava (11 let) a Fakulta zdravotnických studií (dnes Fakulta lékařská) Ostravské univerzity v Ostravě. Díky tomu jsem poznal řadu skvělých lékařů, ale rovněž lékařů, kteří etiku tohoto výsostně humánního povolání svým chováním a přístupem k nemocným deklasovali na úroveň těch, kdo byli schopni zabíjet v koncentračních táborech za Druhé světové války. Jeden můj příbuzný, MUDr. Vladimír Neuwirth, svého času primář interny Vítkovické nemocnice, mi řekl: „Hochu, doktorů s titulem MUDr. je hodně, ale lékařů žalostně málo!“ Konec citace. Netušíte, jak často jsem si na jeho slova vzpomenul, naposledy ihned po Vašem vystoupení ve Sněmovně. Jako novinář a publicista si zachovávám odstup od politiků, v programových prohlášeních hledám logiku, odpovědnost a realistický pohled na možnosti. Nikdy však nevolím strany, které mají na svědomí prorůstání mafie do státní moci a korupci.
Patřím rovněž do kategorie důchodců, které zejména poválečná léta poznamenala. Ke konci války mi byl jeden rok, takže z toho si mnoho nepamatuji. Ovšem pak jsem zažil hlad, nedostatek obuvi, oblečení, protože vše bylo „na lístky“. A Vy si dovolíte urážet staré lidi, z nichž velká většina bojuje dnes o přežití, aniž byste měla osobní zkušenost?! Jako lékařka patříte k sociální skupině finančně dostatečně zabezpečené. Jako členka Dolní sněmovny PČR rovněž pobíráte nadstandardní příjmy a navíc máte požitky, o jejichž výši lidé většinou mají pouze mlhavé tušení. Pokud chcete, respektive se vůbec odvážíte namítnout, že děti se mají postarat o rodiče, pak Vám musím zdůraznit a připomenout, že složité existenční problémy má rovněž velká řada mladých rodin. Zřejmě dnes platí to, co řekl jeden z velkých filozofů: „Dvacáté století ještě patřilo k období jaguárů a pardálů, století jedenadvacáté bude patřit hyenám a šakalům.“ Konec citace.

Re: otevřený dopis

(Štěpán Neuwirth, 12. 5. 2012 9:53)

Divoká privatizace, rozprodávání majetku státu hluboko pod cenou (např. těžební pole na Karvinsku v hodnotě 200 miliard korun, jež bylo státem prodáno za 4 miliardy Kč!!! Zdroj: Veřejné prohlášení RNDr. Radoslava Štědroně v průběhu akce Holešovská výzva.), nekončící korupce, jejíž výše se ročně odhaduje mezi 100-200 miliardy korun, nehorázné plýtvání ministerstev – nákup pandurů, padáků, kauza PROMOPRO, Lesy České republiky, ČEZ, MUS, etc., etc. To vše stálo Českou republiku a občany ohromný objem financí, jež se odhaduje v řádu bilionů!!! Tyto ztráty jdou na konto politiků – jich především! A Vy máte tu drzost poslat ještě do větší chudoby ty nejpotřebnější, z nichž mnozí zaplatili zdravím výkon povolání horníků, hutníků, stavbařů, zemědělců, lesníků a dalších zaměstnání, bez nichž byste neměla k dispozici ten komfort, na nějž jste zvyklá – stejně jako ostatní politici, kteří k tomuto stavu přispěli po roce 1989.
Zdá se, že morální pokles, k němuž jste vy, politici, převážnou mírou přispěli, vůbec nevnímáte. Hluboce pohrdáte řadovými občany, hluboce deklasujete etiku, k níž lidstvo spělo a o kterou usilovalo zejména v posledních dvou stoletích. Tato etika byla tkaná díky zkušenostem obou světových válek, těch zejména. A je, jak je vidět, velice křehká! Nebylo snad už dost barbarství? Jako lékařka byste měla mít na paměti, že jste jen a jen shluk biologických vlastností živého organizmu, který – jako každý jiný - podléhá fyziologickým změnám, nemocem a stárnutí. Vaše dnešní privilegované postavení je pouze dočasné, nevíte dne ani hodiny. Tak prosím nezvedejte svou hlavu tak vysoko a třeba si znovu pročtěte řecké filozofy. A začtěte se i do filozofů moderních. Rozhodně byste mohla priority svých životních hodnot znovu zvážit.
Hluboce Vámi pohrdám, jsem zhnusen, když si uvědomím, jací lidé ovládají tento stát. Rok 1989 jsem uvítal, očekával jsem změnu nejen režimu, ale především obrození morálních hodnot. Přestože nemíním všechny politiky dávat do jednoho pytle, jsem přesvědčen, že těch, kdo chtěli skutečně sloužit národu (Podle hesla Jana Lucemburského – „Ich dien! Sloužím!), je tak pramálo, že jejich snaha je v zárodku udušena karikaturami bytostí, jež se snaží navenek vypadat jako lidé. Pokud ventiluji svůj názor, pak tak činím v zájmu mladé generace, která začíná tušit, co ji - díky lidem Vám podobným - v budoucnu čeká.
S pozdravem

Štěpán Neuwirth
spisovatel
J. Seiferta 1043
Ostrava 25, 725 25

státně církrvní tunel

(reportér, 6. 5. 2012 9:23)


http://www.youtube.com/watch?v=-xHv3tb_pdo&feature=related

Jak to bylo a jak to bude

(reportér, 4. 5. 2012 15:41)

Nynější důchodci to ještě přežijou,, Kat, 4.5.2012 14:59:53
ale ti mladí do 35 let,ti vlstně budou na své stáří trpět.Málokdo z nich bude mít důchod.Jak se nyní kolem sebe koukám tak skoro každý z mladých bud nemá práci nebo pracuje brigádně,nebo nepracuje a bere drogy.Tito nikdy na důchod nedosáhnou tak a pokud ještě k tomu volili prasata co jsou nyní ve vládě,tak těm mladým doporučím na své stáří si už raději kupte provaz aby jste se pak měli na čem pověsit.Sami mladí ktěří tuto verběž do vlády volili takto skončí.A ti mladí co poctivě pracují ano ti důchod dostanou ale bude jich málo a většina jejich pak stejně starých lidí je bude okrádat přímo na ulici.Takže i ty do budoucna lituji.Navíc je budou ještě okrádat cikáni,protože ti se za dalších 20 let zase více rozmnoží.takže vy co je vám nyní do 35 let,vám vaše stáří nezávidím ale stále máte čas s tím něco dělat.Máte to ještě zatím ve svých rukou...zatím jak to propásnete a budete se k životu stavět tak jako nyní tak vaše stáří bude velice kruté


http://ceskezpravy.blogspot.com/p/zprava-o-rozkradani-ceskeho-majetku-v.html

Vzpomínka na pravdu

(reportér, 25. 4. 2012 17:48)

Vzpomínka na PRAVDU o které se nepíše a nemluví , Ivana, 25.4.2012 13:03:37
V roce 2005 přišel do mé kanceláře muž, který mi otevíral oči jaký byl podvod naše"SAMETOVÁ REVOLUCE". Vyprávěl, jak se dostal přes Rakousko do Itálie a Francie. Pak mi řekl, že tu byl začátkem března roku 1989 s Mitterandem. Byli za Havlem v base a dělal mu překladatele. Vzpomněla jsem si na zprávu, která mne zaujala v poledních zprávách v rozhlase: „FRANCOUZKÝ PREZIDENT FRANCIOS MITTERAND DNES PŘICESTOVAL NA NEOFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVU DO ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. NEJPRVE SE ZASTAVIL VE VĚZENÍ ZA VÁCLAVEM HAVLEM, KDESPOLU POSNÍDALI A PAK ODJEL NA HRAD ZA GUSTAVEM HUSÁKEM. PO OBĚDĚ ODJEL. Večer jsem marně čekala na podrobnou zprávu, protože mi nešlo do hlavy, proč by prezident cizího státu jednal ve vězení s nějakým Václavem Havlem. Mluvili o plánu „sametové revoluce“. Václav Havel prý dostal instrukce jak má napsat scénář k provedení převratu a pokud se vše dobře provede, bude prezidentem. Měl napsat scénář „Sametové revoluce. Stále jsem nechtěla věřit vlastním uším. Dodala jsem: Ale že jsme tu revoluci hezky zvládli že? V Jugoslávii vraždil soused souseda a u nás to proběhlo bez zbytečného zabíjení. Na to mi odpověděl, že se musí smát, když slyší jak jsme to hezky nazvali "Sametovou revolucí". Že to byla dohoda Gorbačeva se západem. Gorbačev za to, že východní Evropu pustí západu, dostal spoustu milionů dolarů. Zeptal se: Vy jste si nevšimla, že od jisté doby mohou v Rusku platit rublem i dolarem? Jugoslávie už tenkrát byla odběratelem západního zboží. O tu západ nestál. Proto si museli svobodu vybojovat. Ale my jsme měli například zemědělství na takové úrovni, že nám ho záviděl celý svět. Vyráběli jsme spoustu zboží a byli jsme velkou konkurencí západního trhu. Naši výrobu jsme vyváželi téměř do celého světa. Měli jsme se stát odběrateli jejich zboží. Zrušit naši výrobu a podnikat jen ve službách a zprostředkovatelské činnosti.
reagovat

Re: Vzpomínka na pravdu

(reportér, 25. 4. 2012 17:49)

Re:Vzpomínka na PRAVDU o které se nepíše a nemluví , Ivana, 25.4.2012 13:05:09
Zrušit naši výrobu a podnikat jen ve službách a zprostředkovatelské činnosti. Řekl mi: dnes si paní myslíte, že ta revoluce proběhla dobře, ale brzy přijdete na to, že vlastně tento stát dopadne z celé Evropy nejhůř. Proč myslíte, že Klaus váhal s tou privatizací? Proč myslíte, že ji provedl tak, jak ji provedl? On přece není tak hloupý, aby nechal rozdat celé hospodářství za hubičku. To byl plán té vaší „Sametové revoluce“. Tady se mělo zrušit funkční zemědělství, ocelárny, doly, automobilový a zbrojní průmysl a všechny podniky, které něco vyvážely. To vše musel jako ministr financí udělat Klaus aby to bylo na koho svést. Byl to Havel, kdo podepsal dohodu a věděl, že pokud vše půjde podle jeho scénáře, bude prezidentem. Podle jeho scénáře se založilo Občanské fórům a počítalo se s tím, že to všechno odnese OF, které se pak rozpadne. Jenže Klaus nespěchal s tím rozdáváním našich podniků. Mnoho osobností z politiky s tím také nesouhlasilo. OF se rozpadlo dříve, než privatizace začala. Mezi Klausem a Havlem docházelo často k vyměně názorů. Klaus založil ODS a myslel si, že to uhlídá. Mohl si tenkrát vybrat, dělat za 40 000,-a bát se že skončí v některém sudu v Orlické Přehradě jak skončilo mnoho nepohodlných lidí, nebo pracovat podle plánu a brát 140 000,-Kč. Zeptal se mne co bych si vybrala já. Uvědomila jsem si, jak jsem Klausovi neprávem dávala za vinu tu špatně provedenou privatizaci. Žádné dějiny se nepsaly podle pravdy. Kvůli Havlovi se vracel lidem majetek. Nevrátil se všem. Restituce byla omezená jen do té doby, než se vrátí majetek Havlovi a jeho kamarádům. Kdo ji nestihl, měl smůlu. Příliš jsem věřila, že "PRAVDA ALÁSKA ZVÍTĚZÍ" O to větší je pro mne zklamání, když vidím kolem sebe tolik lží, podvodů a nenávisti. Nezačala ta lež náhodou už 17.listopadu 1989? Ze západunakupujeme mnoho zboží, ale také vysokou kriminalitu. ŽEBRÁKY A BEZDOMOVCE. NESPRAVEDLNOST A LEŽ J
reagovat

Re: Re: Vzpomínka na pravdu

(reportér, 25. 4. 2012 17:50)

Re:Vzpomínka na PRAVDU o které se nepíše a nemluví , Globalistická kabbala v korporátních masmédiích ob, 25.4.2012 13:22:55
které sama dosadila a korumpovala. Iluze demogracie a svobodných voleb je jen pro malé děti nebo zombie ovládané signálem TV sračkometu. Ti zkorumpovaní kriplové budou formálně obětování, ale nic se jim nestane, oni jsou jen náhodný výběr z patologické sedliny deprivantů, kteří jsou v každé společnosti, oni jsou ale potřební velezrádci pro vydrancování země a národa. Po 20 letech demoralizace nastává další fáze, fašizace. Probíhá to v celé Evropě a v USA, všude tam kde je u moci přímo nebo nepřímo sionismus. V ČR to probíhá specificky, protože zde proběhl určitý experiment vydrancování, počínaje kruponovou privatisací, ze kterého se český lid v dohledných následujících generacích ekonomicky už neprobere. Těm zkorumpovaným "českým" kriplům a komediantům jsou dávány jen drobky z toho trvalého ohromného toku aktiv z ČR do zahraničí. Jde o ekonomickou okupaci - válka bez ozbrojených vojáků, které je v principu stejná jako v případě tzv. rozvojových zemí. Dokládají to čtvrtinové koloniální reálné platy než třeba v Rakousku za stejnou práci při vyšších cenách skoro všeho. Ten experiment je vidět třeba ve srovnání s Polskem, které v r. 89 bylo ve sračkách (ekonomika, dluhy) narozdíl od ČSSR, kde situace byla podstatně jiná. Takové vydrancovámí, demoralizace a rozvrácení země za pouhých 22 let bez jediného ozbrojeného okupanta nemá snad v historii světa vůbec obdoby. Ne náhodou je ČR nejvzornější poskok Izraele v Evropě. Vítejte do zlých časů, i vy, kteří si zatím ještě myslíte, že se vás to netýká.
reagovat

ÚP vyrazily s kritikou

(reportér, 25. 4. 2012 11:50)


http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=742377

Tah Bártou

(reportér, 22. 4. 2012 10:09)

Tah Bártou, Jirka, 22.4.2012 9:51:38
Při klukovské hře dochází často k tomu, že kluci něco rozbijí, poškodí nebo se stane úraz. Rodiče pak hledají viníka vylučovací metodou. "Pachatel" se téměř vždy najde a rodičům viníka je předložena finanční částka za způsobenou škodu. Pokud jde o sprejerství, je to s hledáním viníků složitější. Pokud je neusvědčí kamera "velkého bratra",nelze tyto hříšníky vypátrat a usvědčit.... V reálném světě dospělých je tomu ještě hůře. Jsou tu vyšší kombinační schopnosti těch, kteří se rozhodli být pachateli různých trestných činů. Policie a soudy musí potom pachateli dokázat vinu. Zapojení policejního a následně soudního aparátu přijde mnohdy na násobky finančních nákladů, než je sama způsobená škoda. Proto v trestných činech krádeží je po nahlášení postiženými policii tento aparát neochota sama....Ale postupme dále do kategorie účelové kriminalizace ras, k níž došlo ve velkém v éře Hitlerovy Třetí říše. Je známo. že Židé jsou mimořádně schopní a excelují v mnoha oborech lidského konání - vědě, umění , finančnictví i obchodu. Pokud vystudují medicinu, tak se vždy vypracují po vynikajících výsledcích do pozic primářů či profesorů nemocnic. Němci zadlužení v bankách a obchodech vlastněných Židy našli v Hitlerovi spásu. Začali páchat pogromy na těch, jímž byli dlužníky.(Pokud pozabíjíte své věřitele, váš dluh tím zmizí, zanikne). Ještě zbývá vydrancovat jejich majetek a zlikvidovat je jako rasu. Teď budu trochu cynický. Po skončení druhé světové války Němci rychle zbohatli také "díky" tomu, že své věřitele povraždili tak dokonale, že de facto neměli své dluhy komu splácet. Byli tudíž oddluženi a začínali z nuly....Navazuji na současnost. Dluhy se nám budou navyšovat (nevraždíme věřitele). Ti, co nás okrádají ve velkém jsou obestřeni šlechetnými úmysly i cíly. Zčásti jsou organizováni do politických stran, aby nás nalákali na mimikry pravicovosti a levicovosti s podtextem - jen nás volte blbečci, rozhodili jsme sítě doprava i doleva, abyste nám jako kořist neměli kam uniknout. A vskutku. Stovky rozkradených miliard se změnily ve 2. biliony korun. Zloději jsou ve všech stupních státní správy propojeni s lobbisty do účelových zločineckých spolků.Co se stane, když je má kdokoliv ohrozit v jejich aktivitách? Samozřejmě, je okamžitě vypuzen ze zločineckého prostředí. Pokud je to jednotlivec, jde na hodinu. Se stranou JUDr. Bárty byl větší problém. Ne se samotným Bártou, ale s jeho víc, než půlmilionem voličů, kteří dali svůj hlas Věcem veřejným. Při útoku na Bártu kmotři museli oželet zdroj peněz, který představovala jeho agentura ABL pro státní kasu. Navíc ho museli usvědčit z takových trestních činů jako uplácení z vlastních peněz a zkriminalizovat veškerou jeho podnikatelskou aktivitu. Vědomě či nevědomě způsobili reminiscenci padesátých let minulého století, kdy za vrcholného stalinismu byl veden proces proti Miladě Horákové.

Re: Tah Bártou

(reportér, 22. 4. 2012 10:10)

Jednotná dělnická pěst a soudní verdikt znamenal smrt nevinné oběti bolševických hrůz....A máme to zde opět v novém, zmodernizovaném hávu. Jednotná národní fronta utvořená z médií a lidu deklarují jasně: Kulaka Bárty a jeho lží se nezalekneme. Jdeme nerozborně, jako národ, vstříc novým zítřkům s těmi, kdo peníze nejenže neumí vlastní prací vydělat, ale ještě nás dnem i nocí okrádají. Podnikatele Bárty se musíme zbavit a dosadit na jeho pozici ty, kteří se stanou několikanásobnými členy správních rad a vydělávají si svoje peníze tak poctivě, že do správních rad ani nechodí. Ty jim ve skutečnosti slouží jako penězovody. Peníze tudíž padají z nebe a občané slouží těmto nepostradatelným odborníkům, profesionálům, jako fortuna. Kdo si v životě nevydělal vlastní podnikatelskou činností ani korunu, nemá ani potuchy, jak velké kombinační úsilí a schopnosti musí úspěšný podnikatel vynaložit, aby se prosadil v konkurenci. Připomínám,že úspěšných středo - až velkopodnikatelů jsou u nás stovky. Jejich firmy mají různý název. Není tu jen ABL. Na každého podnikatele bez výjimky mohou naši manipulátoři veřejného mínění zaútočit. Právě on a jeho firma bude další, která se jde přes politiku zviditelnit. Kmotři, kteří nedovedou nic jiného, než krást ve velkém a lhát, tak vydali jasné varování všem, kdo by chtěli v politice napodobit Bártu. Nikdo naše loupeže a krádeže ze státního nebude ohrožovat, jinak dopadne tak, jako Bárta - zneuctěn, pohrdán, prohlášen za lháře a úplatkáře. Ti kdo kradou ve velkém jsou z obliga. Typické pro naši dobu je,že na člověka, který přijde do politiky s vlastními penězi se píšou hanopisy, zatímco ti, kdo rozkrádají miliardy, čekají v politických stranách na naše hlasy. Tah Bártou megazlodějům stoprocentně vyšel.

ŠVEJKOVCI

(reportér, 19. 4. 2012 16:33)


www.svejkovci.cz

DANĚ, DANĚ, DANĚ

(reportér, 10. 4. 2012 10:26)

Informace o daňovém zatížení pracujících – přečti pozorně celé !!!

Níže uvedený text není žádná legrace, které se po internetu běžně šíří. Je to smutná skutečnost, kterou si pracující běžně neuvědomují. A přitom jde o jejich peníze.


100 000,- = VÁŠ HRUBÝ PŘÍJEM (na kolik si Vás firma cení)

19 270,- = soc.pojištěni "zaměstnavatele" 26% hrubé mzdy

6 630,- = zdrav.pojištěni "zaměstnavatele" 9% hrubé mzdy

103,- = povinné úrazové pojištěni 0.14% hrubé mzdy

Tyto položky za Vás musí státu odevzdat firma, o tom žádné informace nemáte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 997,- = HRUBÁ MZDA (údaj na výplatní pásce)

5 920,- = soc.pojištěni "zaměstnance" 8% z hrubé mzdy

3 320,- = zdrav.pojištěni "zaměstnance" 4,5% z hrubé mzdy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64 747,- = ZÁKLAD DANĚ

20 719,- = Daň z příjmu max. 32%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 028,- = ČISTÁ MZDA (vyplaceno) sazba přímých daní 56%


10 039,- = DPH 5% nebo 19% + spotřební daně (uveden průměr DPH)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 989,- = zůstatek - celková daňová kvóta zdanění práce je 64%


Za 100 000,- které za Vaši mzdu vydá Váš zaměstnavatel si můžete koupit zboží v celkové hodnotě 36 989,-.
V případě nižších příjmů a zdanění nejnižší sazbou daně z příjmu 15% je konečný zůstatek 45 111,-, tj. celková daňová kvóta 55%. Progrese tedy skutečně není velká - 9% - pouze s tou drobností že absolutní zatížení všech příjmů, vysokých i minimálních, je drtivé.

Re: DANĚ, DANĚ, DANĚ

(reportér, 10. 4. 2012 10:28)

Do práce chodíte proto, abyste si mohli za vydělané peníze něco koupit.Když si tedy za zbylých 36 989,- Kč "něco" koupíte (kromě potravin je dnes skoro všechno v sazbě 19% a tam bude patřit i bydlení), prodávající odvede státu daň z přidané hodnoty o kterou jsou prodávané zboží, nebo služby pochopitelně dražší. Ve skutečnosti tedy zůstane jenom 30 326,- Kč. Takže z každých Vámi vydělaných sto tisíc skoro sedmdesát tisíc dostane stát, protože pracujete, abyste si mohli něco koupit.

Není to žádný trik ani manipulace, je to prostý souhrn faktů, který stát zahaluje houštím tisíců stránek zákonů, vyhlášek a pokynů. Kromě těchto daní stát vybírá ještě mnoho dalších daní od lidí, podniků a podnikatelů - daně z nemovitosti, daně z prodeje nemovitostí, darovací daně, daně dědické, daně z příjmů, daně silniční, atd., atd.

Kde ty peníze jsou, když zdravotnictví je v krizi, školství zanedbané, po silnicích se skoro nedá jezdit, atd. atd.? Platíme tolik za své sociální jistoty, nebo spíš za "jistoty" vládních úředníků a za jistoty těch, kterým se nechce pracovat? Jestliže podstatně vzrostl počet vládních úředníků, jestliže nezaměstnanost stoupla na dvojnásobek, pak pochopitelně jsou také vyšší výdaje. Větší zdanění práce samozřejmě prodražuje pracovní sílu a vedle zdražování výrobků a služeb vede také k propouštění, protože firmy a podnikatelé buď krachují nebo nejsou schopní uživit tolik zaměstnanců, kolik by potřebovali. Mnohem víc peněz se však propadne a zašantročí v neprůhledných, pochybných a často předražených státních zakázkách a v korupci spojené s jejich realizací.

Proč je to lidem jedno? Proč se neptají, jak je možné, že v Chorvatsku postaví 100 km dálnice za jediný rok a za poloviční cenu než u nás, proč se neptají, kam se ztrácí stovky miliard ze státního rozpočtu, proč se neptají, kdo jednou bude platit ty ohromné dluhy a úroky z těchto dluhů tak špatně hospodařícího státu, jak dlouho nám porostou daně?

A to ještě zapomínáme na spotřební daň, která je na alkoholu, benzínu, cigaretách atd., ta je ve většině případů 30% a více.
Nutné doplatky na léky, školní potřeby, zdravotní péči (zuby,klouby.........).

Poplatky za odpad, vodné stočné, energie, kde podíly má zase náš hodný stát, který nám občanům prodává energie mnohem dráž, než ji prodává do zahraničí. Poplatky za komíny, za vodu, která naprší na náš majetek, rozhlas, televize a další.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »