Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

 

Přehled témat:

19) Korupce už mají všichni plné zuby
20) Myš, která řvala
21) V Kololeči si občané zvolí podobu návsi
22) Třebenice se žebráckou mošnou?
23) Vyjádření charakterizuje autora

                           (19)

 

                           Korupce už mají všichni plné zuby

 

Profesorka Vladimíra Dvořáková, předsedkyně akreditační komise, která vyšetřuje podvody na plzeňských právech, hovoří ve svém článku Korupce už tady mají všichni plné zuby -i o tom, že lidé by měli na nepořádky upozorňovat a neměli by být za to napadáni:

 ….  Základ je ale ve změně přístupu každého člověka. Pokud se ani na svém pracovišti není schopen ozvat proti drobnějším nepravostem, pak se nikdy nic nezmění. Navíc společnost si musí vytvořit jisté obranné mechanismy – u nás je zvykem, že ten, kdo na problém upozorní, je pak napaden za to, že na to vlastně upozornil pozdě. To je hrozně nebezpečné a tuto atmosféru zde vytvářejí právě lidé, kterým korupční a netransparentní prostředí v zásadě vyhovuje. V tomto směru snad plzeňská kauza měla jistý ozdravný účinek. 

 A pokračuje ….. My jsme si zvykli všechno svádět na to, že tu byl čtyřicet let komunismus. Jenže se zapomíná, že dvacet let již není. A v souvislosti s Plzní si mnozí lidé uvědomili, že tuhle polévku jsme si navařili sami a s bývalým režimem to nijak nesouvisí. Je nejvyšší čas zbavit se pocitu, že každý kritik je totéž co třídní nepřítel. Všimněte si většinové argumentace politiků, na dotazy novinářů vždy odpovídají, že jde o cílený útok proti nim, ale nikdy nic nevysvětlí. 

 

  V Třebenicích to také tak funguje a cíleně je vytvářena atmosféra, že ti co kritizují jsou ti špatní, kteří těm hodným házejí klacky pod nohy a znemožňují jim řádně pracovat.

 

  Celý článek na  http://litomericky.denik.cz/z_domova/vladimira-dvorakova-korupce-uz-tady-maji-vsichni-p.html

***

 

(20)

Myš, která řvala.

Tak nám v Litoměřickém Deníku vyšel velmi zajímavý článek pana Otradovce, http://reporter.denik.cz/CZ0423/ jako odpověď na předcházející článek s názvem Jak se vládne v Třebenicích? Pan Otradovec opět potvrdil, jak (ne)přemýšlí a jak nezná zákony. Začněme tím druhým: píše pan Otradovec jako občan Otradovec nebo jako úředník MěÚ? V tom prvním případě je zavádějící, uvádí-li za jménem instituci, jíž je zaměstnancem. Jestliže píše jako představitel MěÚ, porušuje zákon o obcích, protože za obec může jednat na veřejnosti pouze starosta, případně místostarosta a nikoliv úředníci. Zatímco na jedné straně si odmítají s veřejností dopisovat zastupitelé  p. Hofman a p. Ludwig (u kterých je to naopak povinnost) s odvoláním na to, že nejsou orgánem obce, osobuje si toto právo pouhý úředník. Ve svém článku pan Otradovec neodpovídá autorovi předcházejícího článku vůbec na nic, ale kritizuje jakési imaginární Jiráskovy pohrobky za údajně nekonkrétní kritiku daného stavu „vládnutí“ na místní radnici. Pan Otradovec sám ale nic konkrétního neřeší. Nenapsal, to a to není pravda proto a proto. On místo toho, aby se zaměřil na konkrétní fakta, uvedená v článku, na který reaguje, se dal na dráhu literárního kritika nejen jakýchsi blíže neurčených spisovatelů, ale i Aloise Jiráska. To nehodlám komentovat, protože si čtenáři určitě udělají svoje závěry sami. Přesto však upozorním ještě na jednu lež, které se pan Otradovec vědomě dopustil, když napsal: „Protože jim však chybí vůle k dorozumění v dialogu, nelze jim to vyvrátit.“ Oněm kritizovaným „jiráskovcům“ nejenže nechybí vůle k dialogu, oni se totiž dokonce několikrát nabídli ke spolupráci nejen jako jednotlivci ale dokonce i jako organizace. Byli ovšem odmítnuti zřejmě podle zásady, že pod pokličku může nahlížet pouze šéfkuchař. A co fotografie v Třebenických mlýnech? To nejsou fakta? Smyšlenky a představy se přece, pane Otradovče, fotografovat nedají. Vidíte, opět lež. Já už se ale moc nedivím, protože, jak se mohou všichni občané na vlastní oči i uši přesvědčit, podvody a lež jsou přece vašimi normálními pracovními nástroji.

 

Takže pane Otradovče, pokud si chcete zachránit ještě alespoň zbyteček svého dobrého jména, měl byste z dotčeného článku vybrat fakta a odpovědět konkrétně, třeba podle vzoru: Z webových stránek jsme nic nevymazali – najdete to tam a tam - nebo : Dopis zastupitelům se neztratil, byl řádně doručen a na zasedání projednán.

Měli byste to zkrátka na té radnici vzít „od podlahy“ a ne od Jiráska.

ing. Augustin Prouza

 

***

(21)

V Kololeči si občané zvolí podobu návsi


Město Třebenice získalo dotaci v programu „Místo, kde žijeme“ od Nadace VIA a Nadace České spořitelny. Nadace pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí. Město zaslalo dvě žádosti a to pro obec Sutom a obec Kololeč. Z celé České republiky o účast v tomto programu zažádalo 35 obcí a vybráno bylo 5. Ve výběrovém řízení byla vybrána obec Kololeč. Projekt je nazván „Náves pro setkání – Kololeč“.

Dne 30. ledna proběhlo v Třebenicích v Klubu seniorů první plánovací setkání občanů, chalupářů a dětí. Dále se zúčastnila paní konzultantka, architekti, paní místostarostka a za sdružení Třebenické ženy paní knihovnice s talířem dobrot.
Z celkového počtu 92 kololečských občanů (včetně dětí) se setkání zúčastnilo 39. Z celkového počtu 37 popisných čísel se zúčastnilo setkání 20 zástupců nemovitostí.

Účelem setkání bylo zjistit, jaký mají občané názor na nynější náves a jak by si představovali náves po úpravách. Na setkání byli k nahlédnutí staré a součastné fotografie obce.

Občané si sami donesli malé občerstvení formou sladkého a slaného pečiva, teplých a studených nápojů a formou tříhodinnové skupinové práce došli k zajímavým prioritám a informacím, které byly předány paní architektce.

Druhé plánovací setkání se uskuteční začátkem března, kde se již bude rozhodovat na základě připravených konkrétních variant, jak by měla náves definitivně vypadat. Neméně důležitým efektem je vytvoření atmosféry spolupráce a přátelství mezi občany, což je důležité pro jak soužití, tak společné brigády v rámci tohoto programu a následné akce vytvářené již v budoucnosti samotnými občany Kololeče pro své potěšení a zábavu.

Lenka Veselá, členka osadního výboru Kololeč

 

 

 Ano, vážený Městský úřade, občané si zvolí podobu návsi. Tak takhle nějak by měl vypadat přístup k občanům. Setkání občanů, chalupářů a dětí - Sejít se s nimi a poradit se s nimi - neboť práce od zeleného stolu toho moc nevyřeší. Občané se také potom nedívají na svoje zastupitele jako na úřad, ale na lidi, kteří je nejen zastupují, ale také jim i naslouchají. Převeďme kololečský příklad na třebenické poměry a držme jim palce!

ing. Augustin Prouza

(22)

Třebenice se žebráckou mošnou?

Televize je plná varování lehkomyslným rodinám, které se bezhlavě zadlužují. Budiž, jsou to jejich peníze a jejich rozum – nebo spíše deficit rozumu. Co ale říci na to, že někdo chce tímto způsobem zadlužit celé město? To už nejsou starostovy peníze, ale peníze občanů města. A starostův „rozum“ by neměl být nadřazen kolektivnímu rozumu zastupitelů a kolektivnímu rozumu občanů města. V současné době splácí město dluh ve výši asi 12 milionů korun (konkrétní údaje byly z internetu staženy). Doba splácení bude činit asi 10 let. Nyní by mělo být město zatíženo dalším dluhem ve výši nejméně 18 milionů korun, což představuje jeden roční rozpočet města. To je jako by si běžná rodina vypůjčila částku ve výši svého ročního příjmu, tj. někde okolo půl milionu korun, za situace, kdy splácí ještě dluh ve výši okolo 200 tisíc korun. A to nepočítám úroky a další, skoro 3 miliony, které byly zdefraudovány za nečinného přihlížení starosty a většiny zastupitelů.  Čím bude město ručit? Kostelem, muzeem nebo radnicí? K čemu je tento hazard dobrý? Jedině snad jako další pomník pana starosty. Něco jiného by bylo, kdyby si občané toto riziko sami odsouhlasili. To by potom případné negativní důsledky takového rozhodnutí nemohli na nikoho svádět, protože by to byla prokazatelně jejich vůle. Myslím si ale, že rozumní hospodáři, za jaké třebenické občany považuji, by s něčím takovým nesouhlasili. Je proto nutné učinit přítrž nekontrolovatelné zvůli, která ve městě panuje. Případné nepřesnosti mohou být způsobené utajováním informací. Každý se ale může zúčastnit diskuze a údaje případně upřesnit.

 

Článek o plánované rekonstrukci najdete na

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-ceskeho-granatu-ceka-rekonstrukce20100219.html komentáře jsou připojeny v Komentářích.

 

ing. Augustin Prouza

***

(23)

Vyjádření chrakterizuje autora.

 

V LD na adrese http://reporter.denik.cz/CZ0423/ jsou dva články, týkající se motokrosu v Kamýku. Nehodlám samozřejmě řešit jejich problémy, ale zaujala mne podobnost struktury těchto článků s komentáři v Třebenických mlýnech nebo i v článcích tamtéž o Jiráskových pohrobcích a třebenickém vládnutí. Zatímco jedna strana argumentuje a vyjadřuje se slušně, druhá strana se problémy příliš nezabývá a spíše se zaměřuje na dehonestaci autora. Každý si jistě udělá obrázek, kdo bude mít nejspíš pravdu.

ing. Augustin Prouza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

zadlužení města

(xena, 22. 2. 2010 9:49)

Tak jako vždy před volbami,aby byl vůbec nějaký program,starosta přijde s geniálním nápadem.V roce 2006 honem,honem(Ála poradila?)výstavba hangáru na MIGY(PARDON,TĚLOCVIČNY)a další 3 roky nic,jen oprašování oprášeného.A ejhle! Je zase před volbami,tak zase dluh? Takhle se to dělá.Noviny unesou hodně,ale lidé už ne.Jen oprava pro p.Immera,původní tělocvična měla stát 6,8 mil.Kč,ale prý se zdražilo železo,tak byla konečná cena 12,6 mil.Kč a celý dluh pak vyjde na 16,5 mil.Kč.Takže jaký dluh vyjde z půjčky 18 mil.Kč?
Asi velký.A co takhle opravit střechy obou škol,výměna oken i ve školce + zateplení-existuje program Zelená úsporám!!!Nové dluhy bych ponechala na rozhodnutí nového zastupitelstva,které bude mít snad větší rozum.Ale co si zvolíme,to budeme mít,i když já starostu a jeho klan nevolila,tak stejně ovládají město.Proto ale musím volit znova,třeba se to opravdu už povede.

rekonstrukce muzea

(Komentáře k článku 2, 21. 2. 2010 9:43)

další zadlužení / ing. Augustin Prouza, předevčírem 21:15

Musím dát za pravdu předchozím příspěvkům. Opravdu lze těžko pochopit, že chce starosta uvalit na Třebenice další dluh, když ten předchozí není ještě zdaleka splacen. Nejsem ekonom, ale výraz „dluhová past“ je tady zřejmě víc než na místě. I když nejsem zdejší, velmi by se mi nelíbilo, aby Třebenice přišly (když to trochu přeženu) do dražby. Velmi mi vadí, že současní radní opovrhují konzultacemi s občany, když se jedná o takovéto obrovské finanční částky. Myslím si také, že je nejvyšší čas, aby občané zakročili, když se zastupitelé k tomu nemají. Mohlo by se také stát, že Muzeum českého granátu bude provozovat věřitel, místo města Třebenice. Musím přiznat, že mne potěšilo, že občané uznávají, že v Třebenických mlýnech opravdu najdou fakta o působení současné radnice.

právní stát / Karel, včera 0:19
Tak tady už přestává veškerá legrace. Copak jsme v nějakém africkém státu, aby si místní kmenový náčelník dělal, co ho napadne? Žijeme snad v nějakém právním státě, kde platí zákony. Nebo neplatí? Zadlužených obcí je už celá řada a Třebenice by rozhodně mezi ně patřit neměly. Starostu Vobořila je třeba zastavit!!! Nechceme být vytunelované nebo zadlužené město.

dluhy / Bohouš, včera 9:57
Když jsem psal do Třebenických mlýnů o defenestraci, byl jsem uklidňován. Teď si myslím, že jsem měl bohužel pravdu. Starosta nás chce ožebračit a sobě zajistit opětovné zvolení. To nelze připustit. Nejsme přece sebevrazi. Kde na to vezme peníze? Nebo si pořídíme další půjčku, abychom mohli splácet půjčky? O tom se ve svém oslavném článku nezmiňuje. Na tělocvičnu měly být také dotace – nebylo nic.

...město..??? / Martina, včera 12:30
..to se mi na tom líbí nejvíc. Třebenice jsou město?? Ta vesnička středisková...bože,kdo tomu tak začal říkat???

rekonstrukce muzea

(Komentáře k článku 1, 21. 2. 2010 9:42)

to snad není možný / Hedvik, předevčírem 17:48
Je škoda, že pan starosta také neupozornil redaktorku, že je podána petice proti této změně, která má přivést dopravu(stání) před školu. Parkování je jako náhodou přímo před jeho penzionem. Zastupitelům byl tento projekt dán jako dva projekty, která na sebe nenavazovali a při protestech proti tomuto bylo zděleno, že jde pouze o studii a konečné projekty budou teprve projednány, případně změněny. Město nemá dostatek financí díky jeho výstavbě haly, kterou budeme splácet ještě několik let a už dělá další předvolební akci, aby mohl zůstat u korita a zase hrabat pod sebe.

tunel / znepokojený občan, předevčírem 18:16
A to všechno bez řádného projednání s občany, jichž se to samozřejmě týká a z jejichž peněz by se to mělo financovat. Vypadá to na další tunel. Tady to vypadá jako někde v Kocourstánu. Vrchnost si něco vzpomene a udělá to i proti vůli občanů.

Předvolební sliby / F. Immer, předevčírem 19:12
Podobný scénář byl vypracován a uskutečněn v předvolebním roce 2004.Původně měla sportovní hala stát město 2,8 milionů a po volbách naskočila částka na více než 12 milionů bez úroků z úvěru na deset let. Na veřejném zasedání byla informace o 14 milionech a dnes je to již 18 mil. Jaká bude skutečnost po volbách? Nesplacený dluh za halu a další zadlužení by mělo schvalovat nové zastupitelstvo.

tunel / Drahoš, předevčírem 20:11
Pan Vobořil je asi starosta, který chce zruinovat svoje město. Ještě pořád se splácí 12 milionů, vyhozených za nevydařenou sportovní halu a už se chystá vyhodit dalších 18 milionů na další řádně neprojednanou akci. Opravdu to tady funguje jako za feudalismu – milostivý kníže rozhodl na žádost panovačné kněžny a bude se stavět, kdyby na chleba nebylo. Tak to je opravdu demokracie po třebenicku. Třebeničáci, nechrápejte, nebo město přijde na buben. Jestli je to dobré rozhodnutí, proč se to neprobralo s občany? A probralo se to vůbec se zastupiteli? Jak si na svém panství dlouhá léta beztrestně počíná, najdete na https://trebenickemlyny-2.estranky.cz/ .

Myš, která řvala

(Pohrobek, 10. 2. 2010 12:48)

Demokracie, svévole nebo zmatenost?
(příspěvek vhozen do dopisní schránky – děkuji)

Někteří pohrobci a občané Třebenic mohou být nespokojeni, ale pravdou je, že radnice se chová většinou demokraticky. Příkladem může být „výklad“ obecně závazné vyhlášky města Třebenice č. 2/2003 O veřejném pořádku a čistotě města.
V čl.1. odst. 3) je uvedeno: Smetky z chodníků se ukládají do nádob na domovní odpad, sníh se ponechává …
V posledním vydání Českého granátu – prosinec 2009 – nám pan Otradovec (za komisi životního prostředí) v článku Odpady – trvalé téma připomíná, jaké má každý občan možnosti pro likvidaci odpadu a co do komunálního odpadu – popelnice nepatří … uliční smetky.
Závěrem se v článku uvádí: Obecně lze říci, že pokud si s nějakým odpadem nevíte rady, udělejte to jako ti občané, kteří se přijdou na MěÚ dohodnout, nějaké řešení se vždy najde. Já říkám, že to ten pan úředník musí vědět, protože je to v jeho referátu. Dokonce nám z moci úřední udělil jednorázový souhlas s vyhozením „blbé nálady“ do jakékoliv sběrné nádoby.
Potom že není demokracie. Klidně si vyberte, zda se budete řídit vyhláškou, doporučením odborníka na odpady, nebo vlastním rozumem. Možná, že by to chtělo vyhodit nejen blbou náladu.

myš která řvala

(Mylady, 28. 1. 2010 11:28)

Jsem zvyklá na ledacos, ale tohle mne doopravdy vytočilo. Pane Otradovče, když už chcete někoho pošpinit, neměl byste k tomu používat PANA spisovatele Aloise Jiráska. To svědčí o Vašem pokleslém vkusu. Možná bych něčemu z toho co jste napsal i věřila, ale teď si myslím, že ti lidé mají asi pravdu, když to vaše chování kritizují.

Myš která řvala

(Bivoj, 27. 1. 2010 15:42)

Měl jsi raději napsat Žižkovi pohrobci, protože bys asi potřeboval ránu do hlavy palcátem nebo raději cepem, aby se Ti rozsvítilo. Ta tvá „reakce“ je jen připitomělé radniční blábolení, ostatně jako vždycky. To jsi vymyslel sám nebo se starostou?

myšák

(Třebeničák, 27. 1. 2010 12:00)

To je jasné. Radnice nějak reagovat musela, aby neztratila tvář. Kdyby reagoval starosta, musel by vyvrátit nebo potvrdit fakta, uvedená v článku. Protože bez dalšího lhaní vyvrátit nejdou, musel by je potvrdit, čímž by si moc nepomohl. Musel tedy nastoupit mouřenín, aby to vzal na sebe. Promluvil jakoby za radnici (proto ta firma za jménem), ale zároveň nic neobjasňoval, protože to od starostova podržtašky ani nikdo nečeká.

Myš která řvala

(Radka, 27. 1. 2010 10:02)

Asi jste to jako literární kritik poněkud přehnal, pane Otradovče. Zřejmě jste neměl rád Aloise Jiráska jako povinnou školní četbu a už Vám to zůstalo. Je hanba, že to ještě zveřejňujete, zvláště jako státní úředník. To není dobrý příklad národního sebevědomí a zvláště pro děti, které si to rády přečtou. Styďte se, pane Otradovče.