Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

15) Čí jsou zastupitelé? - 2
16) Odpověď starosty občanovi
17) Blýskání na lepší časy
 
 
(15)
 
Čí jsou zastupitelé? - 2
 
 

Vážení spoluobčané,

 

         dovolím si reagovat na některé výroky uvedené v příspěvku ,,Čí jsou zastupitelé“. Zastupitelé by měli být samozřejmě našimi zástupci v prosazování požadavků občanů. Rovněž by měli být ,,strážci“ obecní pokladny a do jejich povinností spadá i rozmnožování obecního majetku.

        

         Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením (§ 68 zákon o obcích).

Připomeňme zastupitelům, že i na základě slibu, který zní: ,, Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejich (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

 

         V zájmu obce rozhodně není, aby skupina zastupitelů hájila neprůhlednost hospodaření městského úřadu (MěÚ), ani maření kontrolní činnosti zastupitele, pověřeného kontrolou.

 

         V zájmu občanů není, aby jim zastupitelé (radní) z tribuny na veřejném zasedání sdělovali, aby se na ně s požadavky neobraceli a již vůbec s požadavky písemnými.

 

         V zájmu občanů není, aby jejich požadavky nepřečtené byly vhozeny do koše (v tom lepším případě).

 

         V zájmu občanů (a dětí) ani vzhledu města není, aby jediná trochu lépe udržovaná zelená plocha ve středu města ( Paříkovo nám.) byla zredukována na vydlážděné stupně, nesmyslnou cestu bez doplnění o lavičky ústící před obchod paní starostové, když o 10 m souběžně vedou dva chodníky a další na druhé straně vozovky. V zájmu koho je zřízení parkoviště na úkor zeleně před školou a penzionem paní starostové?

 

         Zde si dovolím malou opravu k původnímu (14)  příspěvku. Paní zastupitelka Bolechová řekla, že učitelé by spíše uvítali zklidnění dopravy nebo její úplné zrušení před školu, ale že to nejde s ohledem na zásobování školy. To je správný názor, za  který paní učitelce Bolechové děkuji. Je to také názor občanů, který vyslovili ve svých připomínkách k záměru města o  úpravách náměstí a MČG.

 

         Dovolím si ještě doplnit, že omezení dopravy lze řešit, změnou dopravní situace, umístěním značky B 1 nebo B 11 zákaz vjezdu s doplňkovou tabulkou obsluze vjezd povolen.        

 

                                                                                                      F. Immer

 

(16)

Odpověď starosty občanovi

K čj. 223/2010

V Třebenicích dne 26. 3. 2010

 

Vážený pane Prouzo,

 K Vašemu elektronickému dopisu ze dne 9. 3. 2010 sděluji následující:

 

Vámi uvedený dopis s čj. 635/2009 byl předán zastupiteli panu Hofmanovi, kterému byl adresován. Pokud jste neobdržel od něho odpověď, zašlete prosím kopii znovu na MěÚ, abychom jej mohli urgovat.

Na výši nákladů za rok 2008 na ubytovně Sutom Vám bylo již několikrát odpovídáno na veřejných zasedáních. Přesto pro Vaši informaci uvádím následující:

Celkové náklady na ubytovnu Sutom:

- v roce 2006 95.000,- Kč

- V roce 2007 90.000,- Kč

- V roce 2008 186.000,- Kč

- V roce 2009 65.000,- Kč

Na výši nákladů v jednotlivých letech má vliv počet ubytovaných, roční období, ve kterém jsou ubytování uskutečněna z hlediska topení nebo temperování objektu elektrickým vytápěním, délka zimního období, prováděné opravy, např. na počet ubytovaných navazující vývozy septiku a mzdy správce apod. Dále nárůsty cen dodavatelských služeb z roku na rok, zejména nárůsty cen elektrické energie, které v tomto období vzrostly významně. V roce 2008 byly celkové náklady na ubytovnu negativně ovlivněny zaúčtováním 37.103,- Kč u el. energie, jak bylo projednáváno a uvedeno i na veřejném zasedání, které závěrečný účet odsouhlasilo. K tomu připomínám, že elektrická energie je fakturována ve fakturačním období vždy od května předcházejícího roku do května roku následujícího.

 

 Strategický plán rozvoje obce byl schválen a je průběžně doplňován rozhodnutími zastupitelstva města. Vzhledem k blížícím se komunální volbám v současné době bude již na příštím zvoleném zastupitelstvu, jak bude v této oblasti dále pokračovat.

 

 Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem

Václav Vobořil

Starosta města , v.r.

 ***

 

Vážení spoluobčané, odpověď od pana starosty jsem po dlouhých urgencích opravdu dostal. Můžete však posoudit sami, jestli mi skutečně odpověděl na to, na co jsem se ptal poprvé už na ČERVNOVÉM ZASEDÁNÍ V MINULÉM ROCE.

Šlo především vysvětlit, proč se zvyšovaly 2-3x náklady na ubytovně Sutom:

Osobní náklady správce se zvýšily z 8 000  na 23 000 Kč, tj. 287%

Povinné pojištění více než dvojnásobně, z 2 100 na 5 700 Kč, tj. 271%

Povinné pojistné na veřejné zdrav. zabezpečení z 800 Kč na téměř 2 000 Kč, tj. 250% zvýšení.

Elektrická energie ze se zvýšila ze 40 000 na téměř 118 000 Kč, tj. na 295%

Studená voda ze 4 000 na 9 000 Kč, tj. na 225%

Opravy a udržování, nájemné naopak kleslo z 8 600 na 4 600 Kč, tj. na 53%.

 

Tím se plánované celkové náklady zvýšily z 88 000 na 185 674 Kč (211%).

Panu starostovi se ztratil dopis, ale naprosto nechápu, proč si jej nevyžádá od zastupitele, kterému jej předal. Pan starosta se zřejmě ani neobtěžoval přečíst adresu, natožpak obsah dopisu, protože by se dočetl, že dopis je adresován ZASTUPITELŮM prostřednictvím pana Hofmana. (ten na VZ prohlásil, že mi „pošťáka dělat nebude“).

Nikde ani zmínka o řešení stížnosti na porušování zákona a o případném zjednání nápravy.

„Strategický plán“ je nadále nazýván strategickým plánem, přestože bez SWOT analýzy to jen pouhý souhrn náhodně vymyšlených akcí. Proto také architekt, zpracovávající projekt úpravy města tento „strategický plán“ vůbec neviděl, jak sám prohlásil. To samo o sobě hovoří o kvalitě tohoto elaborátu.

Dostal tedy občan požadované informace nebo nedostal? Opět podle osvědčené taktiky, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

CO SE TO TEDY DĚLO NA UBYTOVNĚ SUTOM S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY MĚSTA A TEDY OBČANŮ????

Peníze mizí, kontrola žádná!!! Jak dlouho ještě???

 ing. Augustin Prouza

 

(17)

 

 

Blýskání na lepší časy.

 

V pondělí,  třináctého,  bylo první veřejné zasedání nového zastupitelstva. Blýskání  nebylo pravděpodobně způsobeno onou kombinací čísel, ale tím, že se nové zastupitelstvo snaží nepokračovat ve starých kolejích. Vyjádření toho spatřuji v tom, že předsednický stůl přesídlil z „třebenického Olympu“ mezi prostý lid v sále. Je to nepochybně i praktičtější z hlediska vedení schůze.

Podstatnější je však to, že na rozdíl od minulosti bylo vidět, že se noví zastupitelé snaží o problémech přemýšlet a ne jen papouškovat, co rozhodne „šéf“. Je poznat, že mezi zastupiteli jsou odborníci, (nebo spíše odbornice), kteří vědí, o čem mluví. Proto si myslím, že si zaslouží nějaký ten čas, potřebný k tomu, aby si „osahali“ nové prostředí a mohli realizovat i ty dlouhodobější plány nové veřejné správy města.

Klíčové ovšem bude, jaký způsob zastupitelské demokracie nové vedení zvolí. Jestli ten starý, kabinetní, tajnůstkářský nebo ten nově nastupující, transparentní, vyznačující se otevřeností a komunikativností s občany.

 Ing. Augustin Prouza

 

 

 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEvil will crash worldwide internet

(Mashacoult, 12. 12. 2017 19:59)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

zkouška

(fialka, 11. 11. 2011 12:14)

zkouška

taťka Šmoula

(Aplle, 17. 10. 2011 10:57)

To se podívejme tak taťka se s anonymama nehodlá bavit a ani do informací z mlýnice je dávat nebude ??? Musíme na ně upozornit jinde , lidi to určitě bude zajímat . Dřív se to tady anonymama jen hemžilo a najednou je to špatně !!!! Vy si ten svůj charakter dejte patentovat INTELIGENTE!!!!!!

Zasedání nového typu

(apro, 26. 1. 2011 13:16)

V pondělí 24. ledna se konalo veřejné zasedání zastupitelů, první v tomto roce, ale také první , jehož průběh se mi opravdu líbil. Čím se odlišovalo od těch předcházejících? Především jeho přípravou. Podle sdělení jednoho ze zastupitelů jsou nyní materiály zastupitelům zasílány elektronickou poštou, což umožňuje jejich podrobné studium průběžně v celém období do dalšího zasedání. Kromě toho jsou organizovány schůzky zastupitelů, kteří se chtějí na něco podrobněji zeptat nebo k něčemu vznést připomínku. To se velmi výrazně projevilo na průběhu celého zasedání, protože problematika je prakticky předjednaná a celá diskuze se tím zpřehlednila a hlavně zkrátila. K přehlednosti jednání přispělo také to, že se podstatně zkrátil seznam projednávaných bodů. Opět se potvrdilo, že v orgánech zastupitelstva sedí lidé, kteří chtějí poctivě pracovat, a co je nejdůležitější, vědí jak na to. V tom zřetelně vyniká především předsedkyně Finančního výboru paní Ing. Karlíková. Samozřejmě, že proces sebezdokonalování není nikdy ukončen, ale hlavní jsou dnes už zřetelné dílčí výsledky. Třeba to, že zasedání bylo ukončeno za neuvěřitelné necelé dvě hodiny. Nebylo to tím, že bylo „odflinknuto“, ale že bylo řádně připraveno.

Re: Zasedání nového typu

(Mgr. Dalibor Preis, 30. 1. 2011 12:47)

Tak milý kamaráde. Klesl jsi na náročnosti. Já jsem tedy přišel pozdě, ale zasedání mě tak jako Tebe nenadchlo. Na první pohled změna v uspořádání křesel a pozic. Na levé straně v úrovni rady zastrčená paní radní Klupáková a na druhé straně do úrovně rady přicpaný Čepelák. Úsměvný pohled, neboť zrovna dva sousedící posty Vobořil Čepelák postihl asi stejný druh ptačí pandemie(nebo jiné?). Čmárat si neustále na papír je asi bolševická známka inteligence. :-)Zrovna Ti dva, co se tak výtečně za pomoci jiných podporovali a hájili ve lžích. A těch jsme se nakonec vlastně dočkali. Dále velmi úsměvná debata o odpovědnosti komise. Měl jsi samozřejmě pravdu, že za práci v té či oné komisi musí odpovídat právě ta komise, které se to týká. Ne žádní určení pomocníci, které si komise najme. Dále pak, za komisi následně odpovídá rada v plné míře. A závěr?! Stejné, jako celých deset let předtím. Jedna nejdůležitější záležitost a to penále 700 000,-Kč se odehrála až na závěr. Následovalo Vobořilovo lhaní o nedokonalé cedulce na čovce v Medvědicích a nevhodně sepsaném článku v novinách, které zapříčinilo toto vysoké penále. A ještě prý "menší" účetní nedostatky. My ale víme, že v počátcích své funkce se projevila jasná Vobořilova nezkušenost a nemohoucnost, za kterou byl zbaven postu již už v druhé polovině devadesátých let.Dotační prostředky neoprávněně používal dřív, než došlo k proúčtování dotačního titulu. A pokud zastupitelstvo řeší předběžně záležitosti, aby nebylo zasedání zbytečně zdlouhavé, tak proč nebylo informáváno o této záležitosti? Vždyť víš, že i nám byl skutečný obsah z kontrolního zápisu tajen. Než jsem se dostal ke kontrolám, tak jsem byl bolševiky odvolán. :-D Proč obsah zápisu z kontroly nyní nedostal ani kontrolní či finanční výbor? Všichni na veřejném zasedání museli poslouchat chlapa, který je podvodník a lhář. Už jsem se hlásil, abych reagoval, ale předběhla mě paní karlíková. Jsem zvědavý, jak bude veřejnost a zastupitele informovat. Za tuto mystifikaci zastupitelstva by měl být Vobořil odvolán z rady. Tak kde proboha vidíš posun?

Re: Re: Zasedání nového typu

(apro, 31. 1. 2011 10:54)

Libore, předně děkuji za příspěvek. Každý názor je dobrý, protože posunuje řešení problému kupředu. Tak tedy: moje náročnost nepoklesla, jen jsem poněkud v souladu se změnou situace změnil styl práce. Možná víš, že s členstvím bývalého starosty Vobořila v radě jsem vyslovil nesouhlas i dopisem zastupitelům. Pro mne tedy v radě neexistuje a nemohu s ním tudíž polemizovat. Sám dobře víš, že by to ani nemělo cenu, nebo pouze cenu ztraceného času. Na takové tlachy lze jen těžko reagovat, a proto ani paní Karlíková s ním nepolemizovala. Mně úplně stačí, že se tím bude zabývat finanční a možná i kontrolní výbor. Pak se uvidí. Co se týká Komise pro rozvoj města, je samozřejmě hrubě nesystémové, aby to za ní dělal, a hlavně zodpovídal, někdo jiný. Nechtěl jsem to ale řešit na zasedání, protože věřím, že se to nechá vyřešit jinak, až budou zodpovědní funkcionáři vědět, o co se vlastně jedná. Proto jsem také řekl, že jako „na zkoušku“ to můžeme prozatím nechat. Po první schůzce Pracovní skupiny uvidíme. Proč nebyli zastupitelé na schůzce informováni o ČOV je pravděpodobně zapříčiněno právě Vobořilovým působením v radě. Ono se pravděpodobně co nejdřív ukáže, že tam skutečně být nemůže.

Re: Re: Re: Zasedání nového typu

(Mgr. Dalibor Preis, 31. 1. 2011 18:16)

Ano. Pokud jde o trpělivost, tak musím souhlasit. Pro změnu zastupitelstva jsme udělali velmi mnoho a řekl bych, že dost velmi výrazných změn.Ukáže čas, jestli nám jednou většina voličů dá za naši kritiku zapravdu. Jsem ale přesvědčen o tom, že se deset let oralo a vláčelo a deset let sklízelo. Nechám to času. Poprat se s momentální situací nebude lehké. Jen je třeba si uvědomit priority. Neexistuje návaznost. Na knihu myslím. :-)

Re: Zasedání nového typu

(Aplle, 30. 8. 2011 11:27)

Tak se mi doneslo,že včerejší zasedání předčilo veškeré Vaše očekávání.Měl jste prej obrovskej úspěch a všichni Vám tleskali.

Re: Re: Zasedání nového typu

(apro, 6. 9. 2011 10:42)

Pro aplle/ správně apple. Jestli to má být analogie s otráveným jablkem pro Sněhurku, tak je to opravdu výstižné. Předpokládám, že se Vám po použití jedových žláz alespoň trochu ulevilo. Jaká to radost, když se někomu něco nepodaří a předpoklady ne zcela vyjdou. Jen nechápu tu logiku, jak já můžu za ne moc dobře připravené veřejné zasedání. Asi jste měl oslovit někoho jiného, ale zřejmě jste si uvědomil, že by to pro Vás mohlo být příliš velké riziko. To jste si Vy jablíčko asi v pudu sebezáchovy uvědomilo. Alespoň něco Vám funguje.

Re: Re: Re: Zasedání nového typu

(Aplle, 14. 10. 2011 13:59)

Hahaha , koho bych asi tak měl oslovit to vážně nevím a co myslíte tím rizikem to také ne .Nebyl jste to náhodou Vy . kdo tu vedl oslavné řeči na zasedání nového typu ? No pěkné bláboly jste v tom psal . Tak jen pokračujte taťko Šmoulo.

dopis-omluva

(Radka, 6. 7. 2010 10:48)

Slušný člověk se omluví, huvát zůstane hulvátem i kdyby měl kdovíjaký titul nebo funkci. Slyšela jsem o té nehoráznosti, že starosta rozhoduje o tom, které dopisy zastupitelům předá a které by neměli číst. To je zkrátka neuvěřitelné. To snad nebylo ani za Husáka. A tomu říká Ála demokracie. Toto jednání je nejen hnusné, ale především přezíravé jak k píšícím občanům, tak k samotným zastupitelům. Je vidět, že je opravdu považuje jen za poskoky, kteří musí strpět všechno. Asi ani nemají svoji čest a důstojnost, kterou prodali za mizerný zastupitelský jidášský groš. Je to opravdu hnus.

Otevřený dopis-omluva

(Frantiršek Immer, 3. 7. 2010 11:52)

František Immer, Tyršova 209, 411 13 Třebenice

Zastupitelstvo města Třebenice
Paříkovo náměstí 1

411 13 Třebenice
Třebenice 29.6.2009

Věc
Otevřený dopis – omluva

Vážené zastupitelstvo,
omlouvám se za nevhodné jednání, kterého jsem se dopustil v závěru diskuse na veřejném
zasedání zastupitelstva dne 28.6.2010 výkřiky hnus, hnus, hnus. Toto jednání označil pan starosta, který řídil jednání, za hrubé porušení jednacího řádu a vyzval mě k opuštění jednacího sálu. Jeho pokynu jsem nevyhověl a proto ukončil jednání zastupitelstva.
Na základě výše uvedeného se omlouvám všem přítomným v jednacím sále.
Rovněž se omlouvám všem, kteří případně nemohli uplatnit svůj diskusní příspěvek.
Omluva se však nevztahuje na vystoupení radního a zastupitele pana Hofmana,
který narušil diskusní příspěvek pana Prouzy. Na vysvětlenou uvádím, že jednání pana Hofmana nadále považuji za pokleslé a neslušné. Na otázku pana Prouzy, směřovanou na pana starostu, proč nepředal jeho dopis, který adresoval zastupitelům a řádně podal v podatelně MěÚ, přerušil pan Hofman v rozporu s jednacím řádem vystoupení diskutujícího slovy: „proč jste si to neroznesl zastupitelům sám“. Pan Hofman, jako předseda kontrolního výboru, by měl reagovat s tím, že prošetří podle spisového řádu, zda nedošlo k pochybení a o výsledku bude informovat zastupitelstvo, případně i diskutujícího. To měl učinit až po vystoupení diskutujícího a řádně se přihlásit o slovo, jak ukládá jednací řád.
Toto pravidlo však po celou dobu zasedání nedodržoval ani pan starosta a zejména paní místo-starostka, ale i ostatní radní, kteří přerušovali diskusní příspěvky dotazy a vstupovali do diskuse tím, že si vynucovali odpovědi ještě než diskutující dokončil svůj příspěvek.V této vypjaté atmosféře jsem rovněž vystoupil nevhodně a výše uvedené neuvádím jako omluvu svého jednání, ale na vysvětlení.

Současně Vás informuji, že o zveřejnění omluvy požádám na internetových stránkách
Třebenických mlýnů a Třebeničana.

František Immer

Haarosch, Radka a spol.

(Zuzana, 27. 5. 2010 22:04)

Když si myslíte, že vám osobní test vyšel ... nechám vás při tom. Ale nejsem ani Lída, ani první dáma-paní starostová a rozhodně nevím, kdo píše pod občany města a bratříčky a sestřičky z Kačabovic rodinky taky neznám. Měla bych se seznámit.
Co se týče IP adresy - nemám ráda, když mě někdo napadá a neví jak to funguje.
Ale na druhou stranu koukám, že je fajn, že jsem se po dlouhé době ozvala, hned přibyly příspěvky. Jo a vulgarismy si může zase dovolit jen někdo od vás, např. Třebeničák a projde mu to v poho. Měříte každému jiným metrem a to rozhodně není správné.

první "dáma"

(Radka, 25. 5. 2010 8:43)

Úplně souhlasím s Haaroshem, že ty různé Lídy, Zuzany a další sestřičky a bratříčkové rozvětvené rodiny Kačabů jsou ve skutečnosti pouze a jenom první „dáma“ Třebenic. Usvědčila se i tím, že se začala podepisovat jako „občané města“. Takovou namyšlenost by si nikdo jiný nedovolil. Dokonce si myslím, že by to ani nikoho jiného nenapadlo. Je to přesně její rukopis včetně nadávek a sprostostí, které sem zavádí právě ona. Navrch huj a vespod fuj!

haaroschovi

(xena, 24. 5. 2010 16:25)

To nemá chybu!!!!

Zamyšlení...

(Haarosh, 24. 5. 2010 16:22)

Tak si tak zpětně pročítám příspěvky a koukám, že můj malý osobní test mi vyšel. Moje narážka na zmizelou Zuzanu a podobnost s Lídou nebyla náhodná. Bylo mi jasné, že při své omezenosti a v rámci kamufláže se zde rychle objeví příspěvek od "mrtvé" Zuzany, aby nás ujistila, že v žádném případě nemá nic společného s Lídou. Zuzana sem občas zajde, přečte si ale nepíše. Zrovna Zuzana, která měla potřebu se vyjádřit úplně ke všemu, tak teď jenom čte! A zrovna náhodou sem zavítá dva dny potom, co se zde objeví její jméno. No budiž, nechci se tímto dotknout správce stránek ale pro mne není snadné se zde vždy správně orientovat, zvláště když sem delší dobu nejdu. Tento systém stránek není přehledný a musím vždy pečlivě pročítat vše znovu. Ale jsem zřejmě omezenec, protože Zuzana při náhodné návštěvě hned dokáže najít své citované jméno! :-)Může to být samozřejmě opět náhoda ale já už na náhody nevěřím a když vezmu v úvahu ty vytáčky kolem IP adres, (nejdříve velká rodina, pak sdílené připojení) tak musím říct, je to trapné a ubohé paní starostová alias Lído, Zuzano, řádní občané atd.! Skrývat se pod cizí identitou, neustále jen napadat a když už je ubohé i to Vaše napadání, tak sáhnete k vulgaritám. To o povaze pisatele mluví samo za sebe. Stáhněte radši ten Váš zmiňovaný "vocas" a zkuste novou, lepší a neprofláklou identitu!

Zuzana-angažmá

(apro, 2. 5. 2010 19:22)

Samozřejmě, Zuzano, účast zde je zcela jistě dobrovolná. Tyto stránky jsou určeny především pro ty, kteří chtějí pomoci Třebenicím v jejich dalším rozvoji. Ale v takovém rozvoji, kterého se budou moci účastnit všichni občané a ne jen vyvolená skupina zastupitelů, kterou si občané označili jako „voboparta“. Pokud Vás další osud Třebenic nezajímá, samozřejmě Vás nikdo nemůže nutit, abyste se účastnila diskuze. Přeji hezký večer.

Pára nad hrncem

(Zuzana, 2. 5. 2010 18:49)

Koukám, že se tady objevilo mé jméno. Já na tyto stránky občas zavítám, pročtu si je, ale nepíšu. Účast zde je čistě dobrovolná.

Lída

(apro, 2. 5. 2010 14:26)

Lído, jsem rád, že jste se nám také neztratila.- To by bylo zbabělé. Jsem velmi rád, že se V Třebenicích najde alespoň někdo, kdo se nebojí diskutovat, když už zklamala celá starostovic rodina. Jen si myslím, že o zaměstnaneckém poměru rozhoduje především vedoucí organizace, v našem případě možná po schválení zastupiteli. Pokud by měl starosta nějaké pochybnosti, předpokládal bych spíše zvýšenou kontrolu, než pouhé spoléhání se na 100% výkon podřízených pracovníků. Nehledě na to, že ze zákona je vedoucí organizace povinen kontrolovat, nehledě na postupy, týkající se finančních operací, jak to vysvětluje Haarosh. Zkrátka, starosta je v tom namočen až po uši. Velmi si cením Vašeho, snad prvního, názoru, že postavení ekonomky bylo zvoleno špatně. Teď už bych jen poprosil o Vaše stanovisko k tomu, že se vedení radnice stavělo neustále ke kritice o absenci kontroly zády. Myslíte, že to bylo rozumné?

Úvazek

(Lída, 2. 5. 2010 13:59)

Na úřadě nepracuji a chodím tam jen když jdu zaplatit popelnice. Všichni víme, že p.U seděla na dvou židlích. Napsala jsem o polovičních úvazcích, to jsem asi neměla, protože přesné rozdělení úvazků nevím. Ale kdyby to takhle dělat nechtěla, tak by to asi nedělala. Ale aby mohla čachrovat s penězma, tak jí to takhle vyhovovalo a nic proti tomu neměla. Podle mě to takhle být nemělo, měly být vždy dvě účetní - jedna pro školu a jedna pro úřad.
O počítači na úřadě nic nevím.