Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rozbor voleb

(reportér, 22. 10. 2012 5:21)

Rozbor povolební situace 2012., Anonym, 21.10.2012 18:09:07
Vážení spoluobčané, nechci Vám kazit radost v povolební euforii, ale myslím, že nastal čas shrnout letošní volby i s tím, co se možná mnohým líbit nebude. Letošní volby byly za po-sledních 23let něčím vyjímečné. To něco ale nemá kupodivu nic společného s velkým násko-kem, který získali oproti minulým volbám komunisté. To pozoruhodné je ve změně myšlení, v tom, že strany jako ODS, jejich dítě TOP09, ČSSD, KDU-ČSL už ani přes masivní vymývání mozků přes tzv. „nezávislá média“ nezískávají čím dál tím víc podporu veřejnosti. Reklama totiž funguje. Jejich argumenty založené na až 60let starých událostech, už jsou tak vyčpělé a nesmyslné, že jim přestávají věřit i ti mladí, kteří byli kapitalistickou propagandou ovlivněni za posledních 23let nejvíce. Zkušenosti po roce 1989 ukázaly, že strany, které se střídaly u moci nedělaly nic, co by bylo v zájmu obyvatel naší země, ale v první řadě dělaly to, co bylo v zájmu jejich a několika tisíc jedinců, kteří měli dost peněz a vlivu, aby si koupili i spravedlnost a pravdu. Uvědomte si, že práce politika spočívá především v přerozdělování peněz, které nejsou jeho. Vděčnost za to, že politik zařídí postavení dětského hřiště, nebo dotaci na fotbalový klub není tedy na místě. A tady bych Vás rád upozornil na to, jak se na netu měnilo v posledních 3letech názorové uspořádání. Zatímco ještě před 3lety jste si s KSČM vytírali prdel a neměli jste pro ni ani slova uznání, tak teď na ni pějete slávu až do nebes! Devět příspěvků z deseti tady v PL bylo o tom, jak co nejvíc ponížit a urazit toho, kdo se zastával postojů a názorů komunistů a potažmo všech ostatních zdravých a logických názorů. Dnes je situace opačná. Devět z deseti pěje chválu na KSČM a další nezávislé kandidáty. Copak se to tady stalo? Že by se vyměnili diskutující, nebo že by zmoudřeli? Ani jedno ani druhé! Teprve teď když došla bída i na ten zbytek lidí, kteří se ještě cítili „bohatí“ a „nezávislí“, tak teprve teď se začínají zastávat ostatních a začínají mít s nimi sociální cítění.

Re: Rozbor voleb

(reportér, 22. 10. 2012 5:22)

. Ano, teprve teď, kdy už je úplně jasné, že pro čechy v naší zemi není budoucnost. Do té doby jste krčili rameny, tvářili se smutně a šeptali, že se nic nedá sdělat. Není nad to, když Vám někdo sáhne na i na to málo, které potřebujete na přežití, že? To se hned člověku zbystří pozornost, že? Ale už dost. Komu není z hůry dáno... Letošní volby ukázaly, že to jde, pomalu, ale jde. U nás v JM kraji v městečku s 5500obyvateli vyhrála KSČM s 28,5% hlasů, druhá ČSSD měla 26%, ODS a TOP09 po 9%, KDU-ČSL 8%. Na radnici prý zavládlo hrobové ticho. Tohle nikdo nečekal. Já to čekal, protože k ničemu jinému to tam ODS a ČSSD nevedla. Podnikatelé odsud utíkají, stejně tak sportovci a různé kluby se stěhují do okolních vesnic. Na rozdíl od nich mě “zaručeně nezfalšované předpovědi” volebních preferencí vůbec nezajímají. Nevolte podle toho, co říká politik, nebo strana, nebo jaké jsou předpovědi, volte podle svého rozumu a i když se někdy můžete splést, nikdy to nebude taková tragédie, jako když se necháte ovlivnit reklamou v TV. Reklama je legalizovaná lež! Ještě bych Vás chtěl upozornit na prezidentské volby ve kterých údajně Fisher dostane 30% , Zeman 20%, o Dienstbierovi a spol nemluvě... Tomu se můžu jenom smát. Kde by to ti zloději a lháři vzali? Včera se vyjádřil Okamura o tom, že bude kandidovat na prezidenta. Po tomhle už mám jasno koho volit. Do včerejška jsem se rozhodoval, kdo ze současných kandidátů bude menší zlo a teď je tam někdo, kdo má skutečně čistou minulost bez afér,10let mluví to stejné a nemění názory podle toho, odkud mu připlavou „kapříci“. Mě je jeho „politická vize“ na rozdíl od vystudovaných politologů zcela jasná. Kromě toho je mu 40let a to je jenom další plus. Na to být politikem v takové funkci totiž opravdu stačí jen „nebát se a nekrást“. Na usínající dědky nad hrobem nejsem zvědavý a na politiky, kteří to tady 23let svorně kurvili a teď se ke své práci nehlásí, už vůbec nejsem zvědavý! Já mám jasno a Vy? Neříkám, že se něco hned změní, ale je nutné tomu aspoň ve volbách trochu pomoci. Pokud to nepomůže, tak už opravdu nezbude nic jiného, než ozbrojené povstání v souladu s listinou základních práv a svobod. Tak se mějte a hlavně přemýšlejte! xaver1000@seznam.cz

Kolaps moderního světa

(reportér, 28. 9. 2012 9:27)

Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném proudu

Překlad převzat z: http://www.czechfreepress.info/tema-tydne/mike-adams-kolaps-moderniho-sveta-v-plnem-proude
Originál: http://www.naturalnews.com/032258_economic_collapse_2012.html


Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí 23. prosince 2012. Tvrdím, že to je nesmysl. Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho známe, již začal. Přičemž to neznamená konec světa, ale uzavření jedné éry a počátek nové. Jedná se o přechod mezi věky. Tento konkrétní přechod nicméně slibuje, že to bude nejbouřlivější a nejnáročnější přechod, jakému kdy lidstvo čelilo.
Nemusíte čekat do prosince r. 2012, ale můžete se s těmito znameními seznámit. 14 znamení, které svět řeší právě nyní. Prožíváme konec jedné éry a zrození nové. Až se v budoucnosti ohlédneme zpět, bude nám to celé připadat jako jeden historický moment, ale když v tom žijeme a procházíme tím, zdá se nám, že se posouváme vpřed hlemýždím tempem.
Ale nenechme se mýlit - žijeme první kapitoly konce světa tak, jak ho známe a vynoříme se v novém světě, který bude od toho dnešního velice odlišný.
1. Tornáda, hurikány, zemětřesení a tsunami
Zpočátku to vypadalo jako náhoda, ale teď už je to běžný scénář. Počasí je stále více extrémní. Přes 120 tornád nedávno zasáhlo na středozápadě USA. Texas je v plamenech a trpí kvůli extrémnímu suchu. A tam, kde nejsou požáry a sucha, tam jsou záplavy. Toto je pouze začátek... Dají se očekávat další nebezpečné projevy počasí v průběhu příštích 18 měsíců.
2. Ticho včel

Colony Collapse Disorder (CCD - syndrom zhroucení včelstev, rychlá úmrtí včelích kolonií z doposud nejasného důvodu) nadále zrychluje po celé severní Americe. Už ale víme, že to může být způsobeno částečně chemickými pesticidy (a možná i GMO), ale chemický průmysl se snaží za každou cenu utajit pravdu, zatímco opylovači našeho světa trpí zničujícím populačním kolapsem.
3. Selhání jaderné vědy
Katastrofa ve Fukushimě dokazuje jednu věc: vědci jsou nebezpečně arogantní v jejich plánování projektů ve velkém měřítku a nedokáží odhadnout schopnosti matky přírody. Jaderná věda slibovala čistou, zelenou energii - ale nyní přinesla tichý, neviditelný jed, který nakazí naši planetu.
4. Stíhání WikiLeaks
Ve věku natolik nekontrolovatelných podvodů neexistuje prostor pro pravdu. Ti, kteří vysloví pravdu (WikiLeaks), jsou sledováni, jako kdyby oni byli zločinci.
5. Vzestup policejního lékařského státu
Zásahy ozbrojených jednotek SWAT na Maryanne Godboldo v Detroitu je pouze začátek. Pravdou je, že americký zdravotní systém používá zbraně, aby vnutil vakcíny a chemoterapii dětem a dospívajícím v celé Americe. Zdravotnický systém se tak stal naprosto nefunkční, je zkorumpovaný a nebezpečný, když musí namířit proti člověku zbraň, aby si vzal jeho lék. Nejvíce však ohrožuje naše zdraví a svobodu silný zdravotní monopol.
6. Zvyšující se frekvence nedostatku potravin
Všimli jste si, že ceny potravin dosahují rekordních výšin? A to je opět jen začátek. Ceny potravin budou nadále rychle stoupat i v příštích letech kvůli důsledkům extrémního počasí, ztrátám opylovačů a globální kontaminaci plodin geneticky modifikovanými organismy. Skutečné jídlo je v našem světě stále vzácnější. Možná i vy začnete brzy přemýšlet o domácí zahradě.
7. Zničení světa energetickými společnostmi
Radioaktivní spad z Fukushimy není jediný způsob, jak energetické společnosti ničí náš svět. Nezapomeňte na Deepwater Horizon a masivní ropnou skvrnu v Mexickém zálivu - a celá katastrofa ještě není u konce. I o rok později stále sprejují jedovatý Corexit!

Re: Kolaps moderního světa

(reportér, 28. 9. 2012 9:28)

8. Pokračující kontaminace naší planety GMO
To může být nejhorší kapitolou v nadcházejícím kolapsu - rozšíření genetického znečištění planety prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů. To je zločin proti přírodě a proti lidskosti. Únik těchto genů vede k neúrodě a hladu. Používání GMO je nejvíce "satanská" věc, kterou v moderním zemědělství naleznete.
9. Tyranie a trestní zásahy zaměřené na opravdové jídlo (syrové mléko)
Když nemůžete prodat zdravé jídlo z farmy vašim sousedům, aniž by si na vás počíhali policajti a zatkli vás, je se světem něco špatného. Ano, tohle se již dnes v USA děje.
10. Eskalace padělání peněz
Selhal ekonomický systém, který se přibližuje ke kolapsu, natvrdlí vůdcové mohou vymyslet jen "řešení", které ve skutečnosti urychlí jejich vlastní pád. Federal Reserve překotně falšuje hodnotu peněz (např. "kvantitativní uvolňování" - uvolnění zpomalené ekonomiky zvýšením kvantity peněz) a to naznačuje, že se konec rychle blíží. Ekonomické šílenství je zřejmé každému, kdo umí základní násobilku.
11. Klesající inteligence mas
Jednou z nejvíce znepokojující známkou všeho je, že jsme již v kolapsu, je velký pokles inteligence lidí. Lidé žijící naprosto pohlcení televizí, nemohou přinést světu absolutně nic cenného. Jedná se o "hloupé spotřebitele", kteří se nechali naočkovat tím, na co se dívají v televizi a jedí zpracované pasterizované nezdravé potraviny. Jsou pod silným psychologickým tlakem a věří všemu, co jim vláda říká. Většina z těchto lidí bude mít problém projít kolapsem.
12. Kompletní výroba mainstreamových zpravodajství
Většina mainstreamových zpráv je dnes uměle vyráběna: Obamův rodný list, válka v Libyi, ekonomika, atd. Vše je přitom natolik naprosto falešné a neuvěřitelné, že inteligentní člověk sledující zprávy musí vybuchnout smíchy. Je to znamením tohoto kolapsu, že informační zdroje, které ovládají masy, jsou neschopné podat pravdivý obraz a uchylují se k vymýšlení politicky účelných výmyslů o všem od zdravotní péče a medicínu až po americký dolar.
13. Probíhající farmaceutické znečištění našeho světa
Kromě kontaminace GMO a radiací existuje i významná farmaceutická kontaminace naší planety. Není to jenom farmaceutickými továrnami, které vypouští jejich produkty do řek, je to také skutečnost, že více než polovina populace užívá léky téměř denně a ty léky prochází skrz jejich těla a končí ve vodě, kde infikují ryby. Látky léků dokonce skončí ve splaškovém kalu, který je prodáván jako "organická půda".
14. radioaktivní kontaminace globálních potravinových zásob
Tento bod je opravdu zákeřný: celosvětové zásoby potravin jsou nyní kontaminovány radioaktivními spady z Fukushimi. Sice bylo řečeno, že byla úroveň záření "nízká", ale už nikdo neřekl, že izotopy radioaktivního cesia přetrvávají v zásobách potravin celá staletí. Jak lidské tělo přežije vystavování skenování CT, radioaktivnímu jídlu, paprskům X, tělním skenerům TSA a navíc i tajnému DHS mobilnímu X záření, které může proniknout vaším tělem, jakmile vstupujete třeba na fotbalový stadión. Celková radiace zatěžuje lidskou rasu a podporuje hromadnou neplodnost.
Zrychlujeme... příliš
Prosinec 2012 může být užitečným datem nějakého počátku pokročilejší fáze krize, nebo možná jako spoušť pro nějaké další zrychlení společenského rozpadu. Ale nenechme se mýlit - již nyní žijeme v době kolapsu moderního světa a sedíme v první řadě.
Přemýšlejte o tom, co se kolem vás v těchto dnech děje. To jsou znaky posledních zoufalých spárů civilizace postavené na naprosto neudržitelných postupech, které nemají hodnotu života v našem světě. Jedná se o konec časů firemní oligarchie a monopolních pro-ziskových korporací, které zničily vše v našem světě výměnou za mírně vyšší čtvrtletní zprávu o výnosech.
V honbě za stále více penězi lidstvo obětovalo své potravinové zásoby, opylovače, oceány, lesy a půdy. Lidská chamtivost využívala jiné osoby k lékařským experimentům i jako štít. Vytvořili jsme války, abychom prodali ještě více bomb a vymysleli jsme nemoci, abychom mohli prodávat psycho-chemikálie.

Re: Re: Kolaps moderního světa

(reportér, 28. 9. 2012 9:29)

To jsou praktiky nezdařené civilizace, jejíž dny jsou sečteny. Sledovat, jak se vše hroutí, je mnohem zajímavější, než sledovat pokračování v destruktivních způsobech. Protože ti z nás, kteří tomu věnujeme pozornost, vytvoříme budoucí civilizaci, která přijde po kolapsu.
Rozlučte se s falešnou mocí institucí
Bylo by samozřejmě hezké, kdyby si naši budoucí vůdci vzpomněli na význam svobody a osobní odpovědnosti. Odpověď na všechny problémy světa je svoboda - svoboda v lékařství, svoboda v ekonomii a svoboda od vlády tyranie.
Nalijme si čistého vína - příčina většiny problémů, které právě teď táhnou náš svět ke dnu, je špatná vláda. Je to špatná vláda, která schválila geneticky modifikované organismy. Špatná vláda prosazuje lékařské monopoly a dovolí pesticidy zabíjet včely medonosné. Špatná vláda nás přivedla do nevyhnutelných dluhů a nákladných zahraničních válek. Špatná vláda zakázala svobodu zdraví a chránila monopolní praktiky potravinových organizací, farmaceutických a chemických společností.
Pád moderní lidské civilizace je, jak jste již pravděpodobně uhodli, i pád samotné myšlence, že vláda vytváří lepší společnost. Protože po kolapsu musí umřít jedna myšlenka - že lidé potřebují další skupinu lidí (vládu pracovníků), kteří budou žít z naší tvrdé práce, zatímco nás budou honit se svojí falešnou autoritou a řídit každý malý detail našich životů.
Takže to, co potřebujeme v našem světě, není žádná další vláda, ale více svobody. Pokud bychom měli svobodu, nedotknutelnost a osobní zodpovědnost, nemuseli bychom čelit globálnímu kolapsu, který již začal. Lidská rasa je ale jako malé děcko, která se evidentně musí některé lekce naučit tvrdší cestou.
Tato lekce by měla být dlouho vzpomínána. Necháte-li podniky, banky a vlády řídit vaši ekonomiku, vaše farmy a celý život, budou vás otročit a krást vaši budoucnost. Zatímco spíte, budou aplikovat tiché jedy do světa kolem tak dlouho, dokud se jednoho dne neprobudíte a vše, co bylo vytvořeno, tak bude zničeno. Budou vám slibovat ráj, ale přinesou vám pouze smrt. Dejte si pozor na každý subjekt, který není žijící osobou - žádná vláda, žádná instituce, žádná společnost nemají duši, srdce, ani svědomí. Jsou to síly organizovaného ničení, které decimují ty věci, kterých si my ceníme a zároveň přináší věci, které nás jen zotročí a poškodí.
Dejte si pozor na společnost, vládu i neziskové organizace pracující jako přední skupiny soukromého průmyslu. Nikdy nedovolte, abyste byli ovládáni přes jakoukoliv instituci, která existuje jen jako fiktivní konstrukce stvořený projekcí lidské chamtivosti.
Buďte připravení na zrychlení kolapsu. Pokud čtete tyto řádky, jste budoucností lidské rasy. Máte povinnost zůstat na živu, aby vaše geny zůstaly neporušeny a mohly tak vytvořit novou společnost poté, co se tato ztrácí v propadlišti dějin.
Mike Adams
www.naturalnews.com

Proflákali a rozkradli

(reportér, 22. 9. 2012 17:49)


http://vtipy.netroof.eu/item/8559/sebekritika-kalouska-quot-prozrali-jsme-to-proflakali-a-rozkradliquot/

J. Lock - jenom šmouha na skle?

(Mgr. Dalibor Preis, 22. 9. 2012 16:15)

Třebenice počátkem 21. století

Kdo rozprodal majetek města?
Kdo totálne hospodářsky a ekonomicky vytuneloval město?
Kdo si zneužitím pravomoci úřední osoby pomocí lží udržuje koryto?
Kdo obsadil kontrolní výbory neschopnými a zárověň všeho schopnými?
Kdo manipuloval se zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva?
Kdo lhal a dosud lže, aby zakryl svoji neschopnost a úskočnost?
Kdo z pozice vrchnosti navozuje atmosféru nedotknutelnosti?
Kdo ve svůj prospěch dojí město jako kravské vemeno?
Kdo tutlá a neodpovídá na stížnosti?
Kdo brání v kontrolách a v transparentnosti hospodaření?

A na závěr? Kdo s nimi spolupracuje a kdo jim věří?

Po 11-ti letech

(reportér, 21. 9. 2012 17:59)


http://jansedlacekjan.blog.idnes.cz/c/286888/Uz-11-let-uplynulo-od-falesnych-teroristickych-utoku-v-USA.html

Jak to vidí Slováci

(reportér, 20. 9. 2012 6:13)

Nemusíš súhlasiť, ale môžeš si prečítať.

Môžeš to hneď deletovať (slovensky: vymazať), alebo doplniť a poslať ďalšiemu.

Kto vybudoval školské budovy s telocvičňami a ihriskami?
Kto zabezpečil naozaj bezplatné školstvo na všetkých stupňoch?
Kto vybudoval pionierske domy a staral sa o aktivity mládeže vo voľnom čase?
Kto postavil rekreačné zariadenia?
Kto postavil zimné štadióny na hokej, futbalové štadióny, športové haly,
plavárne a iné športové zariadenia?
Kto vybudoval bezprašné cesty tak, aby bolo spojenie do každej dediny?
Kto vybudoval železničné trate, kto ich elektrifikoval?
Kto zabezpečil lacné spojenie do každej dediny od rána do polnoci?
Kto poskytoval zľavy na dopravu pre študentov a pracujúcich?
Kto elektrifikoval krajinu?
Kto nastaval vodné a tepelné elektrárne?
Kto plynofikoval krajinu?
Kto postavil fabriky v každom meste?
Kto vybudoval poľnohospodárske družstva vo väčšine dedín a miest?
Kto nastaval smiešne králikárne pre ľudí, čo dnes majú hodnotu miliónov? - tu by som nesúhlasila, nemajú takú hodnotu, len sú predražené (ale zase kapitál.)
Kto umožnil bývať mladým rodinám v lacných nájomných bytoch?
Kto zabezpečil, že veci pre malé deti boli za smiešne nízke ceny?
Kto zabezpečil, že neboli bezdomovci?
Kto zabezpečil, že ľudia zarábali toľko, aby každý mohol vyžiť?
Kto dával nenávratné pôžičky rodinám na kúpu zaradení a stavbu rodinných domov?
Kto vybudoval v obciach vodovody, reguláciu potokov?
Kto vybudoval aj vo väčších obciach kiná, knižnice, kultúrne domy, požiarne zbrojnice, obchody?
Kto dokázal mobilizovať ľudí, aby zveľaďovali svoje obce bez nároku na odmenu?
Kto dokázal dať prácu všetkým svojim občanom?
Kto poskytol mladým rodinám nenávratné mladomanželské pôžičky?
Kto zabezpečil bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých?
Kto poskytoval pracujúcim rekreácie na zotavenie zadarmo?
Kto postavil nemocnice a zdravotnícke strediská?
Kto vybudoval telekomunikačné systémy, rozhlasové a televízne vysielanie?
Kto zabezpečil, že ľudia sa nebáli chodiť v noci po mestách a dedinách a cítili sa bezpečne?
Kto zabezpečil, že všetci cigáni museli chodiť do zamestnania?
Kto zabezpečil, že keď do roboty nechodili, nedostali výplatu ani rodinné príplatky?

Je veľa otázok, ktoré by bolo treba doplniť, ale nie je to až také dôležité.
Treba však pripomenúť, za akých podmienok sa všetko dialo.
Socializmus začínal v krajine zdevastovanej vojnou, kde bolo zničená či poškodená väčšina infraštruktúry.
Neexistovala pomoc zo zahraničia, ba naopak. Západné štáty robili všetko možné, aby brzdili hospodársky rast našej krajiny. USA vstúpilo do vojny v Európe, Ázii a Afrike, čím ju „povýšilo“ na svetovú len preto, aby na nej zarobilo.

Re: Jak to vidí Slováci

(reportér, 20. 9. 2012 6:16)

Krajina sa musela trápiť aj s vnútorným nepriateľom, ktorý sa snažil zvnútra škodiť - pozrime sa na to, koľko ľudí sa dnes hlási k tomu, že aktívne bojovali proti bývalému režimu.
Všetko sa budovalo bez veľkých zahraničných investícií, bez pomoci z Eurofondov, z ktorých 40 % rozkradnú politici a my ich musíme potom vracať.
Napriek všetkému krajina napredovala, hospodársky rástla a nehrozil jej krach, ako nás dnes strašia novodobí politici.
Čo dokázal kapitalizmus so slušne vybudovanou krajinou, môže vidieť každý. Len porovnanie nemôže urobiť každý.
Študenti, ktorí roku 1989 mali 18 - 22 rokov, majú dnes 40 - 45 rokov. Takže generácia do 45 rokov nevie porovnávať a ľahko sa im vtĺka aj nepravda do hlavy.
Cigáni, ktorí sa narodili po roku 1989, majú dnes viac ako dvadsať rokov, nikdy nepracovali a ani nikoho pracovať nevideli. Jediné čo vedia, je ísť raz za mesiac na úrad po peniaze, ktoré im kapitalizmus vypláca zadarmo z peňazí ľudí, ktorí poctivo pracujú.
Poctivo pracujúci ľudia sú vykorisťovaní zamestnávateľom a kapitalistickým štátom okrádaní.
Socialistický štát Vám bral z hrubej mzdy 20 %. Za to ste mali zabezpečené.
1. Bezplatné školstvo od materskej až po vysokú školu
2. Bezplatnú zdravotnú starostlivosť až po akúkoľvek operáciu (za recept sa doplácalo 1 korunu!)
3. Zabezpečený príjem v dôchodkovom veku a dôstojnú starobu
4. Lacné ceny potravín, dopravy, služieb, energií...atď

Kapitalistický štát Vám berie z hrubej mzdy 50 %. Za to nemáte NIČ. (Okrem cigánov).

Chcete vedieť ceny za socializmu v československých korunách?
1 liter plnotučného mlieka 1,80 Kčs
1 liter benzínu 95 oktánový 2,20 Kčs
1 chlieb 3,00 Kčs
1 rožok 0,10 Kčs
0,5 litra piva 12 st. 1,80 Kčs
1 lístok na MHD 1,00 Kčs
Nájomné za 3 izbový byt vrátene energií 300,00 Kčs
Auto Lada 25.000,00 Kčs
Splátka úveru mesačne 100,00 Kčs
Mladomanželská pôžička na zariadenie bytu (30.000) nenávratná
(V cenách za zariadenie sa zariadil byt kompletne, vrátane spotrebičov)
Ak ste chceli získať byť, stačilo podpísať na 10 rokov pracovnú zmluvu so svojím zamestnávateľom, vstúpiť do bytového družstva za podiel 600,00 Kčs alebo podať žiadosť na Mestský úrad, kde Vám pridelili byt do troch rokov zadarmo.
Dom ste si postavili za 150.000,00 Kčs.
Priemerná mzda za socializmu v r. 1989 bola 3.142,00 Kčs
Nástupný plat stredoškoláka (každého) 1.300,00 Kčs
Nástupný plat vysokoškoláka (každého) 1.800,00 Kčs
Výška dôchodku bola 65 % z dosiahnutej mzdy za posledných odpracovaných 5 rokov.
Toto všetko ste dostali za odrobených 42,5 pracovných hodín týždenne (170 mesačne).
Ak si zoberiete kalkulačku, ľahko si spočítate výšku životnej úrovne ľudí vtedy a teraz.
Politici štát nerozkrádali ako teraz. Peniaze nekapali v bezodných studniach a súkromných vreckách bez toho, aby bol niekto potrestaní.
Čo bolo za socializmu zlé?
Nemohli ste svojvoľne cestovať po svete a politická perzekúcia! Nič iné.

Re: Re: Jak to vidí Slováci

(reportér, 20. 9. 2012 6:18)

Skupina okolo 45 ročných potom verí kresťanovi Figeľovi a nie len jemu, ktorý tvrdí s tvárou neomylného svätca, že socializmus nikdy nepriniesol nič dobré a odkazuje ich na grécky príklad. Grécky systém nemá nič spoločné so socializmom. Oni štát doslova prežrali a keby tam neboli nemecké a francúzske banky, už dávno skrachuje a neskladáme sa cez Grékov Nemcom a Francúzom všetci.
Sv. Fígeľ to môže robiť. On sa vyspovedá a všetko je vyriešené. Napokon, veď on neklame. Možno sa práve zbožne modlí v čase, keď z televízie znie jeho klamstvo, lebo nič nevie o diamantovej bani v Juhoafrickej republike, ktoré kúpilo Slovensko, ale kto ho vlastní vie aj on veľmi dobre. Alebo iný debil, čo schválil a dokonca obhájil, že snom každého Slováka je, keď Slovensko kúpi a bude vlastniť voľakde v prdelákovciach dno mora.

Sv. Fígeľ vie, čím sa líši socializmus od kapitalizmu. Líši sa vlastníctvom
výrobných prostriedkov. V socializme patria tým, ktorí na nich pracujú -
spoločnosti, štátu. To bolo u nás do roku 1989. V Grécku nie je socializmus, v Grécku je kapitalizmus. Je to zriadenie, kde sa nenažratí politici a bohatí snažia dostať k moci a k osobným majetkom. Pre seba. Jedni sa nazývajú kresťanskými, druhí sociálnymi. Ak sa dostanú k moci tí sociálni, neznamená to, že je socializmus. Ani keď sa dostanú k moci kresťanské strany, neuplatnia sa v živote spoločnosti kresťanské princípy. Vždy platia len princípy najmocnejšie - sila peňazí, moc bohatstva jednotlivcov. Toto je vždy kapitalizmus.

Prečo sú ľudia v politike? Iba naivný hlupák môže uveriť, že sa chcú obetovať, aby sme sa my, obyčajní ľudia, mali dobre. Sú tam kvôli tomu, lebo túžia po bohatstve, po moci.
Môže sa dostať niekto do politiky bez peňazí? Áno, môže, ale len ako figúrka tých, čo majú peniaze, ktorí s ním robia, čo chcú.
Kto vlastní dnes médiá? Tlač, rozhlas, televíziu, reklamné agentúry. Predsa
bohatí! Kde môže zaznieť pravda o tom, čo je socializmus a čo kapitalizmus? Predsa nikde.

Nemlčme, občania, hovorme mladým, že môže existovať svet, kde nemusia byť také priepastné rozdiely medzi tými, čo pracujú, a tým, čo špekuluje, že nie je hanba pracovať, ale hanba je nezaplatiť tomu, čo pracuje.

Socializmus vraj nepriniesol nič dobré. Po roku 1989 máme tu nové veci:
nezamestnanosť, bezdomovcov, nehorázne platby v zdravotníctve, smiešne
dôchodky, preplnené väznice, ale nie politických väzňov.... To je všetko to
dobro, čo nám priniesol kapitalizmus.

Pred rokom 1945 bolo Slovensko zaostalým poľnohospodárskym štátom, za tri
desaťročia po vojne sa zmenil na vyspelú priemyselnú a poľnohospodársku krajinu s obrovskou výstavbou obytných domov .....A čo je dnes, všetko je rozkradnuté a čo nie je, je v rukách zahraničného kapitálu, sme kolóniou, banánovou republikou, režiséri prevratu, ktorí stáli na tribúnach sú milionári a chudoba je zbedačená, štrngá kľúčmi ďalej, alebo už ich nemá......

Mimochodom, píšte si a dáme ruku do ohňa, že ak by neprišlo k novembru 1989 dnes by bol súdruh Fígeľ tajomníkom KV KSS v Košiciach, súdruh Dzurinda vedúcim ideologického oddelenia ÚV KSS, alebo dokonca v Prahe. Podobne Kaník, ten by bol v nomenklatúre ÚV KSS a šéfoval závodom v Partizánskom. Proste káder je vždy káder, za každého režimu.
Nerozumiem, kto kedy povedal, že demokratické zriadenia je to jediné a najsprávnejšie zriadenie ľudskej spoločnosti, ale viem, že je to nehorázna blbosť. Myslíme si, že právo voliť a byť voleným je najdôležitejšia potreba človeka. Stačí u nás zvoliť PENTU alebo J&T a oni si už poriadok v politických stranách urobia. To je demokracia, lebo je jedno, ktorá strana je pri koryte. Kde je tu právo na život, štúdium, zdravie, dôstojnú prácu a dôstojnú starobu. Všetci „tí“ demokrati si to dajú do ústavy, ale neurobia preto nič. Ak chcete žiť, byť zdraví

Re: Re: Re: Jak to vidí Slováci

(reportér, 20. 9. 2012 6:19)

;, študovať, dožiť sa staroby a dôstojne si ju užiť, právo na to máte, ale musíte si to zaistiť sám. Buďte si istý, že akonáhle toto budete požadovať od kapitalistického štátu, obráti sa k Vám chrbtom a nechá Vás skapať.

A Slovensko vtedy? Sebestačné vo výrobe potravín, dnes väčšinu dováža druhotriedne a treťotriedne braky, čo v štátoch, v ktorých sa to vyrába nedávajú ani psom (prepáčte psy).
Pred rokom 1989 sa hovorilo o hospodárskom raste, stále väčšom a lepšom uspokojovaní potrieb pracujúcich, zvyšovaní platov, poľnohospodárskej sebestačnosti, energetickej sebestačnosti (elektrinu sme vyvážali!). Znižovaní cien potravín, energií, služieb. Zvyšovaní životnej úrovne ľudí.
Po roku 1989 nič iné nepočuť. Iba, šetrenie, uťahovane opaskov, kríza, vyššie dane, zmrazenie platov, zmrazenie odmien, vraždy, samovraždy, okrádanie, lúpeže, neustále zvyšovanie cien potravín energií, služieb, rozkrádanie štátnych peňazí, ozdravenie verejných financií neznamená nič iné, ako zobrať viac peňazí ľuďom, čo poctivo pracujú. Každý vedel aký bol príjem štátu a kam peniaze išli.
A Slovensko teraz? Na nič niet. Na školstvo, vedu, kultúru, zdravotníctvo, infraštruktúru...zabezpečenie práce pre všetkých, výstavbu domov, bytov dostupných pre každého. Nik nevie, kde tie miliardy miznú. Nesťažujú sa len politické strany.
Ako je to možné, že zamestnaná slobodná matka troch detí dostane na výplatu v čistom 560,00 Eur, ktorá žije v dvojizbovom byte, za ktorý platí mesačne 280,00 Eur a nikdy nezamestnaná cigánka so štyrmi deťmi v cigánskej kolónii, kde naplatí dane, odvoz smetí, za vodu, elektrinu, kúrenie dostanekaždý mesiac 680,00 Eur? K tomu si prirátajte, že na tie dane, odvoz smetí, vodu, elektrinu a kúrenie sa jej každý mesiac skladáme my všetci!
Viete prečo? Lebo väčšina z nás sme chuji. Preto.


Můžu něco dodat?

Já bych to nazval tak, že jsme stále ještě zůstali slušní, což však dnes hraničí s blbostí a kapitalismus nám to dává najevo v plném rozsahu !

Přečetl a přeposlal Robin Franc

VIDEO: Vzpoura proti státu! Občan odmítl platit daně

(reportér, 5. 9. 2012 11:00)

http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/56007-video-vzpoura-proti-statu-obcan-odmitl-platit-dane/

Kdo financoval Hitlera

(reportér, 9. 8. 2012 18:15)

pořad BBC

http://www.youtube.com/watch?v=J8BdpBRHdHs

titulky zapněte tačítkem vpravo na liště

Kde je pravda?

(reportér, 24. 7. 2012 16:46)


http://www.youtube.com/watch?v=O7e4tI9i408&feature=related

Mozek organizovaného zločinu

(reportér, 12. 7. 2012 11:38)


http://ers.blog.cz/1206/kdo-je-mozek-organizovaneho-zlocinu-ve-vlade-cr

Kde se co vyrábí

(reportér, 12. 7. 2012 10:36)

Bude pan Kalousek ještě tvrdit, že jsme všechno „prožrali“?, Jiří Baťa, 20.6.2012 10:57:59
V nevyžádané poště se mi objevil tento poněkud starší článek, který se mi jeví jako stále a ještě dlouho aktuální. Proto si jej dovoluji (s nepodstatnými korekturami) předložit i čtenářům BL a věřím, že je zaujme stejně, jako mne. Autor pan Josef Kroužil jistě promine, že jsem jej nepožádal o souhlas se zveřejněním. / 21. ledna. 2011/ (Článek z Hospodářských novin) Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina. Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým, kdo má na starost výrobu, neuspějete. To musíte volat do Rakouska, veškerá výroba se přesunula tam, v Mochově je už jen obchod, říká do telefonu spojovatelka. A skutečně. Výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na obalu připsáno Made in Austria. Nadnárodní koncern Ardo o přesunu výroby obchodní partnery informoval v listopadu loňského roku. Podobných příběhů najdeme celou řadu, psány jsou jako přes kopírák. Během roku (2010) zcela ukončil v Česku výrobu koncern Unilever. V Povltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo výpověď přes šest stovek lidí. Výsledkem je, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera), jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů. Týdeník Ekonom se zajímal, odkud se k nám dováží např. Hera, tradiční surovina pro vánoční cukroví. Místem výroby jsou polské Katowice, uvádí mediální zástupce Unileveru Martina Janebová. Z Polska se na český trh dovážejí i některé cukrovinky (např. Delissa) s logem pražské čokoládové hvězdy Orion zrozené v roce 1896, dnes z produkce švýcarského koncernu Nestlé.

Re: Kde se co vyrábí

(reportér, 12. 7. 2012 10:37)

Tajné informace? U některých firem je cítit, že o tomto tématu se baví jen velmi nerady. Když chtěl týdeník Ekonom od koncernu Tchibo informaci o aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, nejprodávanější kávy na našem trhu (která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě, ale v roce 2005 se výroba přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal. Výrobní závody máme ve více zemích, ale konkrétní místa nesdělujeme, uvedla PR manažerka české pobočky Tchibo Eva Kadlecová. Na zaslané otázky nereagoval ani švýcarský koncern Hero, který na český trh uvádí dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech lze ale dovodit, že aktuálním místem původu je převážně Velká Británie, u některých produktů Španělsko. Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v Zábřehu na Moravě. Zákazníci v supermarketech si těchto přesunů většinou ani nevšimnou, protože na obalech informace o původu chybějí, či je zde uvedeno pouze Made in EU. Navíc řadě spotřebitelů je možná šuma fuk, kde se co vyrábí. Jedno by jim to ale být nemělo. Kdo tady jednou bude platit daně, z čeho ten stát bude žít a kde lidi seženou práci, když se všechna výroba přesune pryč, táže se prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. I z těchto důvodů komora chce, aby se informace o místě výroby na obalech povinně zveřejňovaly. I když to na věci vůbec nic nezmění. Klamání spotřebitele? Kdo by neznal televizní reklamu o Pepovi ze středočeských Sedlčan? Plísňový sýr „Sedlčanský Hermelín“ je další ze stálic českých ledniček. Jaké překvapení na zákazníky asi čeká, když zjistí, že některé šarže pocházejí z Polska. Týdeník Ekonom se opakovaně snažil od zástupců firmy Bongrain získat k celé věci nějaké stanovisko. Bez úspěchu. Výrobce přitom nijak neomluví, že polská výroba je výrazně menšinová a dochází k ní jen tehdy, když česká mlékárna kapacitně nestíhá. Alespoň tak zní neoficiální odpověď jednoho z manažerů. V Polsku se dnes ale částečně vyrábí i některé sýry Lučina, další tradiční produkt sedlčanských mlékáren. Skupina Bongrain v tom ale není sama. Konkurenční francouzský koncern Bel, který od roku 2000 vlastní Želetavskou sýrárnu na Třebíčsku, používá podobné praktiky. Část tavených sýrů - chlubících se více než stoletou značkou Želetava - vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích. České značky z ciziny, to není jen záležitost potravinářského průmyslu. Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii (veškerou výrobu tam z Mladé Boleslavi přesunul italský koncern Fiamm, který Akumu ovládl v roce 1998). Tužky Koh-i-noor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, Bulharsku a Číně. Výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie, elektrospotřebičů ETA do Číny. Altruismus nečekejme. Vraťme se ale k hypotetickému importu škodovek z Číny. Filiálka Volkswagenu v Šanghaji už vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb a v roce 2013 přibude i Yeti. Čína je už pro Škodovku největším trhem. Letos by tam mělo být prodáno 180 tisíc vozů. Nynější šéf Škodovky Winfried Vahland v minulých dnech uvedl, že Škodovka bude zvažovat I dovoz levnějších čínských autodílů pro výrobu v Evropě. Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy vozily nejen díly, ale celé čínské škodovky? Mzdové náklady mluví jednoznačně ve prospěch čínských dělníků. Příkladná ukázka, jak nám nepatří už takřka nic a jak se i dál "budeme mít za této vlády dobře“! Josef Kroužil Poznámka J.B.: Já bych si otázku: Kdo tady jednou bude platit daně, z čeho ten stát bude žít a kde lidi seženou práci, když se všechna výroba přesune pryč? dovolil adresovat pánům ministrům Kalouskovi a Kocourkovi (potažmo celé vládě) ! Byť očekávat odpověď je zcela zbytečné.

Nečas čelí kritice

(reportér, 29. 6. 2012 7:04)


http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2012/06/28/necasovo-odvolani-pospisila-vyvolalo-bouri-poctete/#z-kotva

Parkanová a CASY

(reportér, 17. 6. 2012 18:41)


http://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/06/16/lex-mi-predvedl-ze-byt-investigativcem-skutecne-neni-zas-az-tak-tezke/#more-930035


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »