Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

9)  Krize
10) Předvolební zamyšlení
11) Novoroční úvaha  2013

 

(9)

 Krize? Jaká krize?

Tomáš Franke

 O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.

Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize, jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.

Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismu jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomiky. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu hodí zdravý český selský rozum.

Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.

Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.

Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.

Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.

A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.

Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.

Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.

Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.

O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe žaloby se ale stát neuživí !

Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla.

Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodal nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost konkurovat sousedním farmám.

Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A právě tohle se stalo v Americe.

Její zahraniční dluh rychle narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to úplně stejné jako u toho našeho farmáře.

Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než za celých 50 let uplynulých od Velké krize !

Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.

A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.

Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by nepřestal růst !

Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti.

Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti. Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.

Zatímco v konvici Made in China  začínala vřít voda, oholil se holícím strojme Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.

Poté, co si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe.

Na konci dalšího marného a neradostného dne  se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe.

U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.

Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech totiž zase poklesla.

 

Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.

 

 

(10)

Předvolební zamyšlení

Blíží se volby a to nejen ty do senátu, ale i volby komunální, ve kterých se bude volit obecní zastupitelstvo. Volby na všech stupních byly donedávna doprovázeny ne příliš velkým zájmem voličů. Důvod byl zřejmý. Volily se především strany a to další už zařídily stranické sekretariáty. Tím se do vedoucích pozic znovu a znovu dostávali lidé, kteří se v minulosti příliš neosvědčili, ale dovedli se postarat o stranickou pokladnu a tajná konta. Obdobné to bylo i ve městech a na vesnicích, kde když se ta „správná“ parta obklopila lesem zvednutých rukou hloupých a zkorumpovaných zastupitelů, mohla si s městem dělat cokoliv.

Při volbách do poslanecké sněmovny se však ukázalo, že občané mohou tou stranickou smetánkou, jak se patří zamíchat. A také zamíchali. A najednou se argumenty z úst nejvyšších politiků zdají být srozumitelnější a logičtější, i když budou třeba i drastičtější. Jaký to rozdíl oproti Julínkovi, který nebyl schopen účel zdravotnických poplatků vysvětlit ani před ústavním soudem.

Také na komunální úrovni mají občané možnost důrazněji ovlivnit výsledek voleb a zbavit se zdiskreditovaných zastupitelů „z povolání“. Od občanů to vyžaduje, aby se především zbavili své občanské lhostejnosti, přišli k volbám, také aktivně označovali svoje kandidáty a volili tak osobnosti a nikoliv kandidátská uskupení.

ing.Augustin Prouza

 


  (11)

Novoroční úvaha 2013

 

Tak jsme prý přežili konec světa. Někdo to bere vážně, někdo to bere s nadhledem. Mě ale nejde ani tak o konec světa, jako o vědomosti starých Mayů a jejich kalendář. Z toho, co je o něm známo, jsem si udělal představu, že funguje podobně jako naše orloje. Ozubená kolečka různých velikostí do sebe zapadají, a tak měří hodiny, dny, měsíce a roky. Mayský kalendář je rovněž tvořen různými cykly, krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými, které se v určitých násobcích v průběhu času potkávají. Mayové věří, že se vesmír vyvíjí v cyklech, které ovlivňují i náš pozemský život. Přemýšlel jsem, jak si to vysvětlit a napadlo mne přirovnání k sinusoidě, známé např.z  radiotechniky. Tato křivka kolísá podél časové osy mezi svou nejnižší zápornou a nejvyšší kladnou hodnotou. Představme si proto základní (nekonečnou) křivku celého vesmíru, která tvoří jakousi obálku pro podobné křivky jednotlivých galaxií. Tam to ovšem nekončí, protože dalším stupněm jsou vývojové sinusoidy jednotlivých slunečních soustav, dále jednotlivých planet … a jsme doma. Také naše Země má svoji vývojovou sinusoidu, a co je nejdůležitější, že všechno na Zemi má rovněž svoji vývojovou sinusoidu. Příkladem může být střídání ročních období a nebo třeba průběh lidského života. Konečný závěr tedy může být ten, že kde existuje nějaké vlnění, existují i harmonické kmitočty této sinusoidy. O vlnění se zmiňují už staré sumerské tabulky, hovořící o vzniku vesmíru. Mayové zase hovoří o celkové harmonii vesmíru a ve svém životě se snaží s ním harmonizovat. To by ale bylo na dlouhé povídání (http://architektivesmiru.wgz.cz/ ) Při hlubším zamyšlení si však uvědomíme, že je to ještě složitější. Vezmeme-li pružinu a patřičně ji natáhneme, zjistíme, že se vlastně díváme na 3D sinusoidu, jejíž časová osa prochází podélnou osou pružiny a amplituda je daná průměrem této pružiny. Touto úvahou se můžeme dostat ke způsobu vysvětlení života lidské společnosti. Známe přece pořekadlo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, kde je myšleno, že řeka plyne a je v každém okamžiku jiná. Marxova sociologická poučka říká, že se život vyvíjí po spirále, což znamená, že se děje ve společnosti opakují, ale vždy na jiné úrovni. Tak i naše dějiny se nutně opakují, a to také v různě dlouhých cyklech, stejně jako mayský kalendář. Tím jsem se dostal do současnosti. Pominu dávnou minulost a vezmu pro ilustraci v úvahu jen dva milníky. Bílá hora a temno – opakuje se nám v současné době tím, že naší republiku si rozebral cizí kapitál, nic už není naše, morálka je pošlapána, z pracujících byli naděláni otroci a nastal úpadek českého národa. Druhým milníkem je tzv. Vítězný únor. V současnosti nebyl samozřejmě jeden Vítězný únor, ale bylo jich dvacet. Dalším rozdílem je to, že zatímco po Vítězném únoru byl majetek vyvlastněn ve prospěch československého státu, ve dvaceti únorech současných byl majetek postupně vytunelován ve prospěch loupeživých jedinců a skupin. Co by tedy mělo následovat? Mělo by to být především národní obrození a nová revoluce, která by ovšem už nemusela být tak sametová. Tak ŠŤASTNÝ A VESELÝ!

 

ing.Augustin Prouza

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

bin Ladin

(Usama, 9. 5. 2011 17:32)

http://cfp2.miroslavsuja.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2783:dr-paul-craig-roberts-bin-ladinova-druha-smrt-&catid=85:asie&Itemid=453

http://cfp2.miroslavsuja.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2790:usama-bin-ladin-je-mrtvy-anebo-ne-&catid=111:valky&Itemid=506

nadčasový vzkaz politikům

(reportér, 9. 5. 2011 10:36)


http://www.youtube.com/watch?v=LHHYpu68er0

ze sněmovny 3.5.2011

(REPORTÉR, 3. 5. 2011 18:18)

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/196096.aspx

http://zpravy.idnes.cz/o-poplatky-v-nemocnici-se-chysta-nocni-bitva-cssd-zdrzuje-schuzi-px8-/domaci.asp?c=A110503_132726_domaci_kop

VÁŽNĚ A NEVÁŽNĚ

(REPORTÉR, 3. 5. 2011 17:58)

http://cfp2.miroslavsuja.cz/index.php


http://politikahumorem.webnode.cz/

Libye

(reportér, 27. 4. 2011 18:13)

Komunisté nechápou, Ivan, 25.4.2011 17:36:19
Západ je prolhaný a věci si vysvětluje podle své potřeby. I některé z vás docela zblbli. Podařilo se. A tak se komunisté hanobí,hanobí se i úloha sovětů při osvobození.Ti, co si pamatují II.sv. válku, r.1948- dobu do r.1989 začínají vymírat,takže blbnete mládež a dostáváte lidi na svou stranu.Příkladem může být i "nutná pomoc Lybie. Tak, jak si ji vysvětlují ti, kteří ji šli na "pomoc"....Co vy na to?Proč je napadena Lybie? EU se potýká s ohromnými finančními problémy, a jedna evropská země po druhé upadává do bankrotu. Zóna eura je opravdu zdecimovaná a má ohromné problémy. USA všechny své zdroje utratily před 12 léty a vnitřní i zahraniční dluhy představují 36 miliard dolarů. EU a USA dluží Lybii za dodávky ropy skoro 200 miliard dolarů. V roce 2012 skončí koncese velkých naftových společností, které mají právo na těžbu lybijské ropy. Kadafí požaduje zaplacení dluhů, nebo chce uzavřít mezistátní smlouvy s jinými zeměmi a společnostmi. Z tohoto důvodu je Lybie napadena. A zdalipak má lybijský občan důvody, aby se bouřil proti režimu Muamara Kadafiho? Myslím, že ne. Jestliže se podíváme na životní úroveň Lybijského národa a výhody, které jim zabezpečuje stát, pak se mají velmi dobře: žijí si jako malí bozi. Lybie má 6,5 mil. obyvatel a má 14 mil. registrovaných automobilů. Když někdo chce studovat v kterémkoliv státě na světě požádá si stát a ten mu zajistí byt, auto, stravu, bezplatné studium a měsíční stipendium 2300 dolarů. V Lybii se neplatí voda, elektřina, plyn, daně, úvěry jsou bezúročné. Když do pěti let nemůžeš úvěr splatit, odepíše ho stát, nebo ho splácí za vás. Každý plnoletý občan Lybie když dosáhne 18 let dostane klíče od bytu. Když si chcete koupit auto, složíte 20,3 procenta ceny a zbytek dotuje stát. V Lybii koupíte za 10 dolarů 85 litrů benzínu nebo nafty. V Lybii jsou potraviny velmi levné, 10 kg chleba stojí 0,15 dolaru. Lybijci nepracují fyzicky, vše dělají cizinci. Žil jsem 10 let v Lybii v různých městech a nikdy jsem neviděl ani jednoho žebráka. Lybijci nejdou pracovat do tzv. "bílého světa", neboť to nemají zapotřebí. V Lybii není nikdo ožebračen, není mu odejmut byt nebo auto protože nesplatil úvěr, není to tak, jako v tzv. demokratických zemích, které se vrhly na Lybii. Otevřeně, je mi líto lybijského národa, neboť se chce přetvořit na nájemní pracovní sílu, pracovat za 100 dolarů, kde ztratí všechny dosavadní výhody a o pohodlném životě, jakým žili doposud, se jim bude jenom zdát. Ahoj Ivan

zajímavý blog

(Reportér, 15. 4. 2011 15:38)


http://studlar.blog.idnes.cz/

Jak to tehdy bylo?

(Reportér, 15. 4. 2011 10:48)


http://oldrichslovacek.blog.idnes.cz/c/185600/Pry-jsme-se-za-komunistu-v-praci-jen-flakali.html

Nedejme se okrádat

(Reportér, 8. 4. 2011 11:35)

www.neo2011.cz

Toto NENÍ apríl

(Reportér, 2. 4. 2011 9:43)

To jsou názory většiny lidí:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/forum.phtml?id=695787&op=text&showall=true

krádež století

(Reportér, 9. 3. 2011 17:47)

To opravdu stojí za přečtení:

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1011/byl-jsem-svedkem-kradeze-stoleti-2-dil

DPH

(Reportér, 9. 3. 2011 10:52)

Jak se vybíralo sedm potravin se sníženou sazbou DPH. To se pobavite!!!

http://www.blisty.cz/art/57603.html

otevřený dopis

(Reportér, 7. 3. 2011 10:24)

Otevřený dopis premiérovi ČR

Dobrý den pane premiére,

Já vím, takových otevřených dopisů už bylo spousta... Prezidentovi, ministrovi vnitra a dalším. Přesto i já takový píšu. Protože situace je opravdu kritická.

Nejprve krátký pohled do historie. Když v naší vlasti padl komunistický socializmus, dostali vaši předchůdci do rukou zemi, která neměla prakticky žádný zahraniční dluh. Naopak, některé větší země nám dlužily značné částky. Byli jsme schopni vyrobit si většinu věcí denní potřeby. Byla prakticky stoprocentní zaměstnanost. Po pravdě řečeno, nepracovali pouze ti, kdo nemohli ze zdravotních důvodů. Tomu, kdo pracovat mohl ale nechtěl dokonce hrozil právní postih - známý paragraf 203 - Příživnictví. Také v zemědělství jsme byli soběstační, mimo tropické plody samozřejmě.

A jak je to dnes po 20 letech vlády vašich stranických kolegů? Na zemědělské půdě stojí sklady pro celou EU. Zemědělství je v troskách a většina potravin se dováží. Včetně těch, které se u nás dají dobře pěstovat. Většina továren je zavřených, nebo rovnou zbořených. Jejich noví majitelé je dostali za podmínek, které je k ničemu nezavazovaly. Dostanu, vytuneluju, zahodím a nic se mi za to nestane. To je schéma české privatizace.Takže dovážíme i drtivou většinu věcí denní potřeby. A to včetně věcí, které umíme dobře vyrobit. Jediný druh továren, kterému se tu daří jsou montovny, kde čeští občané za čtvrtinu platu obvyklého v EU montují výrobky pro celou unii. Tomu říkám prosperita.

A za toto rozkradení a vytunelování národa není nikdo odpovědný. Zákony byly totiž tak nastaveny, že nikdo není odpovědný za nic. A politici, kteři to takto nastavili sami sebe prohlásili za nedoktnutelné. Do Ústavy si zamontovali imunitu úplně na všechno. Poslanec a senátor nemůže být souzen ani kdyby vraždil před 5 milióny televizních diváků. Pokud je mi známo, tak imunitu v takovém rozsahu nemají ani v komunistické Číně.

Tenkrát jsme se smáli, když komunistický pohlavár Štěpán řečnil o tom, že mu nikdo nebude radit, kdo bude příštím prezidentem. Byl za to po zásluze odměněn pískáním, které vešlo do dějin. Ale ani více než 20 let poté nesmíme zvolit si svého prezidenta. Nevolili ho ani občané na základě přímého výkonu moci, ani 200 poslanců na základě zastupitelské demokracie. Volili ho neznámí pachatelé, kteří poslancům rozesílali nábojnice a střelný prach. A další, kteří na ně působili nátlak přímo na chodbách, nebo jim nabízeli úplatky přímo před kamerami. No prostě divadlo, které není k vidění ani v mnohem rozvojovějších zemích kdesi v Africe. I v Súdánu mají občané právo rozhodnout v referendu o rozdělení své země. S tím si českoslovenští demokraté hlavu vůbec nelámali. Prostě si potřásli pravicemi a bylo to. Názor těch, kdo jsou dle Ústavy držiteli veškeré moci ve státě je prostě nezajímal.

Re: otevřený dopis

(reportér, 7. 3. 2011 10:25)

Vlastně veškeré hlasování o nových zákonech je podvodem na demokracii. Poslanci jsou totiž vázáni smlouvami a musí pod hrozbou postihu hlasovat tak, jak si umíní jejich šéfové. Přesto, že je to v Ústavě výslovně zakázáno. Dokonce i Věci Veřejné, které slibovaly velké změny a prvky přímé demokracie (1). Kdo nepodepsal, byl odstraněn z kandidátky (2). Ústava ale garantuje všem stejná práva, která nelze omezit na základě neochoty podřídit se osobě, nebo skupině osob.

Je-li tomu tak, pak v naší zemi nevládne demokracie ale absolutní moc pěti mužů - šéfů parlamentních stran.

Začteme-li se do Ústavy, pak zjistíme, že občané jsou držiteli veškeré moci ve státě. Občané si voli své zástupce, kteří za ně stát spravují. Pak jsou tedy občané zaměstnavatelé a poslanci jejich zaměstnanci, kteří nutně musí být odpovědni za své konání. A to jak před právem, tak před svými voliči-zaměstnavateli.

Tak jako občané Egypta i my, občané České republiky požadujeme Ústavu novou, občanskou. Takovou, kterou schválíme v celostátním referendu. Abyste si vy, volení zástupci, nemohli dovniř zabudovat absolutní imunitu a další výhody. Chceme, aby politik byl odpovědný za vše, co udělá, před svými voliči i před právem. Aby byl nejen zvolitelný ale i odvolatelný. Chceme přímou volbu prezidenta a volby do parlamentu na základě jednomandátových volebních obvodů. Chceme mít právo na iniciativu a referendum a to k jakékoliv otázce o které může jednat parlament.

Výzývám vás k okamžitému zahájení prací na nové Občanské ústavě. Na podzim by mohlo být celonárodní referendum a od roku 2012 by nová Ústava mohla platit.

Vyzývám všechny občany, aby svou účastí na nenásilných protestních akcích podpořili vznik nové Ústavy,

Každý, kdo požaduje vznik nové Občanské ústavy ať v úterý 15.3.2011 od 13:00 přeruší na 15 minut práci.

Bez odpovědnosti a odvolatelnosti politiků se pořádku nikdy nedočkáme!


Tomáš Malý

http://www.vymenilijsmepolitiky.cz

A mnoho dalších zajímavých článků a videí (např.: Ringo Čech mluví něvědomky o korupci)

A ještě jeden prezident

(Robin, 1. 2. 2011 10:07)

http://www.outsidermedia.cz/Jak-se-kalil-kapital-1.aspx

počátek všeho

(Robin, 27. 1. 2011 4:51)

A tady je vysvětlení, kde ty rozkrádačky začali

http://www.euportal.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-prezidentovi.aspx

Klausovi piráti

(Pavel, 26. 1. 2011 14:40)

http://www.novinky.cz/diskuse?id=225172&articleId=/domaci/223393-ctvrt-bilionu-za-ctyri-roky-utratily-vlady-netransparentne.html&sectionId=8&page=2
TO JE TEDY OPRAVDU SÍLA!!!!!!!!!!!!!!!!

Realita

(Jan Sladký, 8. 1. 2011 18:00)

Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.

Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké centrum mi opět vymazalo příspěvek se závadným obsahem. Tady je:
Všem jásačům, kteří jsou u vytržení z toho, jak jsme to natřeli nedemokratickému systému, jak jsme se konečně vymanili z totality, jak si konečně vládneme sami, jak je teď vše dokonalé a jak tedy konečně už máme, co jsme chtěli, specielně panu Běhounkovi, Edanovi, Martinovi i Josefovi (ti nejvíce jásali na diskusi Retrománie) vzkazuji toto:
Zkuste si představit, nebo ještě lépe konkrétně zjistit, jak bydlí a z čeho žijí např. Milouš Jakeš, nebo Lubomír Štrougal. A to byli nějací prominenti režimu, který nás všechny utiskoval. To byli nějací totalitní hlavouni. Uzurpátoři. Zjistěte si, jak si ve svých funkcích pomohli.
Potom si zjistěte, jak bydlí a z čeho žije Stanislav Gross, Aleš Řebíček, bývalý ministr dopravy, Marek Dalík, kam jezdí na dovolenou Mirek Topolánek a další.
Nedávno toto učinil český bulvární tisk. Uveřejnil, jak žijí bývalí prominenti. Zjistil např., že Milouš Jakeš žije v domku, který spoluvlastní se svým bratrem, žije z důchodu a tento tisk dále škodolibě uvedl, že jeho sousedé jej často vídají v místním řeznictví, kde vždy nakupuje nejlevnější druhy masa. Např bůček a nožičky. Žužla. Tak dlouho byl ve funkci a takto mizerně se zabezpečil na důchod. To Gross je jinčí kabrňák. Tento mašinfíra může ve svém bytě na Floridě dělat na všechny dlouhý nos a snídat kaviár. Ale byl to sociální demokrat. A myslel to upřímně. Nebo
Řebíček může své nemovitosti v zahraničí střídat podle ročních období. Dalík s Topolánkem jistě budou mít ve své vile v Toskánsku jistě též vystaráno.
Dále s představte toto: Za bolševika byla totalita, ale byly i velice schopné podniky, které uměly světové výrobky:
Tatra (suverénně vyhrávala Dakar), Škodovka, Poldi, která uměla takové materiály, že jsme vyráběli vlastní endoprotézy, Plzeňský pivovar, křišťálové sklo, české, to byl pojem a další.
Vyřídili jsme si to s bolševikama, konečně jsme si svobodně vydechli a novodobý stát za dvacet let toto všechno rozprodal. Stát rozprodal i ty školky, a kulturní domy, které si lidi stavěli v akci „Z“. Tedy zadarmo. Pro sebe. Stát dokonce rozprodal a nadále prodává byty, které si lidi šedesát let i více let vlastními náklady zvelebovali (stát do nich nedal nic) v domnění, že tak činí pro sebe a pro své děti. Stát prodal i úspory lidí, když prodal banky. Za to všechno stát získal obrovské miliardy navíc, neboť kromě toho po celou dobu vybíral daně, sociální a zdravotní pojištění, jako každý jiný kapitalistický stát, pro který jsou daně jediným příjmem.

Re: Realita

(Jan Sladký, 8. 1. 2011 18:04)

Zkuste si položit uvedené vedle sebe, a zkuste odpovědět na otázku: „Kde všechny ty miliardy jsou?“
Kde jsou, když po dvaceti letech třeskuté svobody máme státní rozpočet v hlubokém deficitu. V takovém deficitu, že musíme omezovat výdaje a utahovat opasky. Pak si znovu projděte Janotův balíček a zamyslete se, komu je utahováno: Vyšší DPH – nejvíce pocítí rodiny s dětmi a důchodci. I ti musí denně jíst. Zmrazení důchodů současně s výrazným nárůstem nájemného. Obojí se bere i platí každý měsíc. Cílenou skupinu netřeba označovat. Omezení sociálních příspěvků. Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky. Grosse, Řebíčka, Dalíka, Topolánka se nedotknou. Poplatky ve zdravotnictví. Podle vlády nelze vyloučit důchodce, neboť by se celý systém zhroutil. Přeloženo do češtiny: Zdravotnictví musí zachránit důchodci. Mladý člověk v produktivním věku obvykle k lékaři nechodí. Vysoký krevní tlak, cukrovka, bércové vředy jej přepadají obvykle ve věku důchodu. Proto celý svůj produktvní věk odváděl daně a platil si zdravotní pojištění, aby mu bylo pomoženo, až jej přepadnou stařecké neduhy.
Pravda, státní zaměstnanci (tedy i poslanci) přijdou o 4% svého platu. Zde je nutno ale připomenout, že z částky nad 82.420,-Kč/měsíc již dva roky neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Dostatečná kompenzace. Ne?
Pozn. Nakonec státní zaměstnanci nepřijdou o nic. Ubránili se. Tak kde, sakra, jsou ty miliardy za rozprodaný stát?
Souhlasím s Vámi, jásači. Za bolševika nebyla svoboda, bylo omezené cestování. Z dnešního pohledu mi to ale připadá jako selanka, proti tomu, v čem žijeme nyní.
Z diskuse na Retrománii (než jí DC začalo cenzurovat) tyto pocity vysvítají. Lidé se mnohdy vyjadřují neobratně, nechávají se strhnout k detailům (jestli byly dřív lepší boty). Ale zpod textu je cítit, jak se jich zkreslování pořadem Retrománie zajídá. Právě tento moment, tato taktika je nejužívanější metoda jakékoli propagandy. Odvést pozornost od velkých problémů současnosti vystavením banálního cíle a strhnout diskusi kolem prkotiny.
Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.
Jan Sladký

Okamura promluvil

(apro, 18. 12. 2010 15:01)

Okamura srozumitelně vysvětlil to, co politici tají a překrucují. Kdo může za státní dluh.

http://okamura.blog.idnes.cz/c/167628/Stavka.html

lidi to už nebaví

(Galapetr, 18. 12. 2010 14:27)

(Hana IP:[85.71.177.*], 15.12.2010 16:32) | nahlásit příspěvek
Sledovala jsem aféru ministra Drobila včera na čt24 i dnes, též na IT. Je to ještě větší hnus, než jsme doufali. Nechtěla bych být v kůži toho "bílého koně" Michálka, kterého udělali ředitelem a on jim měl z vděčnosti krýt záda. Jenže kůň zřejmě počítal s malými protislužbami, ne s takovým "mega" podfukem. Není zřejmě blbý, takže mu došlo, že v případě, že by na ten podvod někdo přišel, šel by bručet jen on, a to na pěkně dlouho. Musel být asi v pěkném presu, protože věděl, že na policii se obrátit nemůže, neboť ty ukradený prachy měl vyfasovat jistý mafián Langer, co má pod palcem stále Policii ČR skrz vděčného policeprezidenta Martinů. Tak doufal, že pan ministr Drobil jej zachrání a ke své hrůze zjistil, že ten v tom tunelu jede též, ba ho dokonce režíruje! To už si Michálek uvědomil, že mu nejde jen o svobodu, ale přímo o život. Zbyla jen jediná osvědčená cesta v této mafiánské gubernii - rozkecat přes média co se dá, aby to věděli všichni. Oběť-Michálek tím získal čas, teď by opravdu nebylo vhodné, aby k dovršení všeho stala se mu náhle "nehoda".
Hádala bych z koule, že to rozseknou VV, resp.jejich investigativní ministr. Mám takový optimistický dojem, že už jsou domluveni s ČSSD nechat vládu padnout na nedůvěru a utvořit spolu menšinovou koaliční vládu. V březnu, po sjezdu soc.dem. V obou stranách je přesila mladých dinosaurů, co mají možná ještě špetičku ideálů a nejsou tak úplně chudí duchem, aby museli okatě krást. To by bylo určité východisko z tohoto mara

Také zajímavé příspěvky.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/forum.phtml?id=684286&op=text&showall=true
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/forum.phtml?id=684459&op=text&showall=true
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/forum.phtml?id=686075&op=text&showall=true


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »