Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

 

28) Skutečná demokracie

29) Výhody elektronického úřadování

30) Turecké hospodářství

 

(28)

Skutečná demokracie

Místní „rejpalové“ a nespokojení opět dostali za pravdu. Hejtmanka Ústeckého kraje bude zveřejňovat na krajských webových stránkách podkladové materiály pro jednání zastupitelstva 7 dní před jeho konáním. Jde  o to, že bylo rozhodnuto poskytovat tyto materiály občanům nejen jako dosud, v úřadovně krajského orgánu, ale i elektronickou formou. Vypadá to, že se nové vedení kraje nebojí občanské kontroly své práce. Jak odlišný přístup na rozdíl od místních tajnůstkářů. Jak dlouho to bude trvat, pane starosto, než přistoupíte na stejný způsob spolupráce s občany? Budete čekat, jestli to kraj nenařídí, nebo až se sejde zastupitelstvo nebo to uděláte stejně rychle bez vědomí zastupitelstva, jako jste stáhli zápisy ze zasedání? Teď došlo na lámání chleba a rychle se zjistí, zdali jste pro občany nebo nad občany.

Podrobnější informaci najdete na webových stránkách Třebenic.

 ing.Augustin Prouza

 

(29)

 Výhody elektronického úřadování

Státní i veřejná správa se všude elektronizuje. Zaslouží si to i Třebenice.  První krůčky už byly učiněny. Proč Krajský úřad Ústí n/L. zveřejňuje na svých webových stránkách veškeré materiály pro jednání zastupitelů? Jaké to má výhody? Jednou z výhod je zcela jistě dnes tolik skloňovaná transparentnost. Občané se mohou dopředu podívat, co se bude projednávat a i oni se mohou na veřejné zasedání připravit předem. Zastupitelé mohou materiály studovat kdykoliv a odkudkoliv, aniž by museli přenášet stohy papíru. A právě ty stohy papíru se ušetří i fyzicky. Ušetří se i pracovní síla a čas potřebný na přípravu papírové dokumentace pro zastupitele. Ušetří se na provozu tiskáren, ušetří se na poštovném. V Třebenicích by se ušetřil i benzin, protože by Tomáš nemusel materiály, třeba i několikrát , rozvážet.

Vždyť téměř všichni členové zastupitelstva umějí zacházet s počítačem a mají přístup k internetu. Pokud ne, jistě by se nějaká možnost našla. Materiály by bylo možno umisťovat na internetu průběžně, takže by zastupitelé měli více času, aby se s nimi mohli seznámit, popřípadě učinit e-mailové dotazy. To by se jistě projevilo i na kvalitě veřejných zasedání, konkrétně na jejich délce.

Na zářijovém zasedání si zastupitelé odhlasovali, že se budou provádět audiozáznamy veřejných zasedání. Tím se otvírá další možnost, jak informovat občany. Audiozáznam by mohl být rozdělen podle jednotlivých bodů programu schůze a umístěn na internet. Občané by si mohli poslechnout řešení té problematiky, která je zajímá, jako kdyby byli na zasedání přítomni. A to už je jenom krůček k tomu, aby časem byl pořizován videozáznam, popřípadě přímý přenos na internet. Jak se často říká – žijeme přece v 21. století!   

 

ing. Augustin Prouza

 

(30)

Turecké hospodářství

 

            Název příspěvku je zavádějící a mnoho Turků by se mohlo urazit, ale v našich končinách se takto nazývá špatné hospodaření. Mnoho třebenických občanu a většina mědvědických si jistě pamatuje s jakou slávou byla rozkopána asfaltová vozovka, zlikvidována cca 10 let stará dešťová kanalizace (vodoteč), vedoucí od bývalé prodejny a restaurace Jednoty, až k poslednímu domku v  Medvědicích ul. V domcích.

V roce 2003 byla provedena nová kanalizace v hodnotě  750 000,- Kč. 

V roce 2004 byla akce „dokončena“ položením nového živičného povrchu v částce1 175 000,- Kč ( v této částce jsou i opravy v ul. Lipová, Sokolská a Havlíčkovo nám. v Třebenicích viz. návrh rozpočtu na r. 2004).

            V roce 2005 byly  na komunikaci, opravách vodovodu, ČOV V domcích a na Sutomi prováděny další práce (Kapitola – vodní hospodářství) v částce 1 294 000,- Kč.

            V roce 2006 bylo v této lokalitě (V domcích) opraveno veřejné osvětlení v hodnotě 120 000,- Kč.

            V rozpočtu na rok 2009 je uvedeno: „Projekt a část nového osvětlení Medvědice 7 ks (SČE)  220 000,- Kč.

  Skutečnou částku, která zde ( V domcích) byla proinvestována, se z dokumentů MěÚ Třebenice nedozvíte. Důležité je, aby to věděl investor (MěÚ), finanční a kontrolní výbor.  Jistě občanům dokáží vysvětlit, proč se opakují práce v průběhu 3-5 let.

Proč byla zlikvidována funkční vodoteč?  Po necelých 5 letech proráží voda z pramenišť na povrch vozovky (v době několikaměsíčního sucha). Jak bude vozovka sjízdná v zimním období, když ještě v polovině října není připraven posypový materiál?

             Český granát – Podzim v Třebenicích – LETNÍ  VYDÁNÍ, ZÁŘÍ 2009 (reklamní společnost úspěchů) upřesňje, že „město bude financovat částku 132 000,- Kč 7 nových lamp veřejného osvětlení“ a v roce 2010 bude rozkopána horní část ulice V domcích.

            Jak vypadá vozovka po upravě si prohlédněte ve fotogalerii. Správce stránek jistě některé zveřejní.

F. Immer

 
 
ObrazekObrazek

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

BEST software for captcha breaking!

(Mashacoult, 13. 12. 2017 10:51)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.