Jdi na obsah Jdi na menu
 


VOLBY PO TŘEBENICKU

 Předvolební a volební šílenství skončilo a tak se můžeme ohlédnout zpátky a zrekapitulovat si, jak probíhaly volby po třebenicku.

Občas slýcháme v televizi, že nějaká vojenská chunta v nějakém tom XY-stánu zmanipulovala volby ve svůj prospěch. Naši politici se nad tím rozhořčují a vznášejí protesty. Něco podobného se ale děje i u nás. Kdyby mi to někdo vykládal, tak bych tomu asi nevěřil, ale viděl jsem to na vlastní oči a slyšel na vlastní uši. Začalo to už před volbami. Nejdřív  nebylo jasno, kolik je třeba podpisů na uznání kandidátů. Byla proto provedena  antidatovaná oprava. Potom se volila čísla kandidátek, ale bez přítomnosti zmocněnců. Samozřejmě, že tzv. „opoziční“ kandidátka získala číslo tři. Proč, to se ukázalo při tvorbě volebních lístků. Přestože na původním návrhu byly všechny tři kandidátky na jedné straně lístku, ve finále byl lístek vytištěn tak, že kandidátky 1 a 2 byly na první straně a „opoziční“ kandidátka na rubu lístku. Že prý za to může tiskárna. To je samozřejmě nesmysl a hlavně další lež. Navíc to bylo vylepšeno tak, že název kandidátkyč.2, stávajícího starosty, který si název volil jako poslední , se nápadně podobal názvu „opoziční“ kandidátky. K čemu jsou v Třebenicích volby, nakonec předvedla paní Patrovská, lídr kandidátky č.1, když na předvolebním mítinku prohlásila: „Já budu starostkou a paní Hajná místostarostkou“. Tak se i stalo. Dámy dokázaly, že k tomu vůbec nepotřebují voliče. Přestože kandidátka č.3 získala nejvyšší počet hlasů, nedostala paní Klupáková  jako lídr, žádné významnější místo ve vedení města. Do rady města, kromě obou uvedených dam usedl i bývalý starosta, několikrát usvědčený ze lží a podvodů, člověk, za jehož nekompetentního vedení byly městu zcizeny téměř tři miliony. Tento člověk, přestože byl nepřetržitě upozorňován na absenci kontrolní činnosti, za celé čtyři roky nezjednal nápravu a naopak se kontrole bránil všemi způsoby (viz webové stránky Třebenické mlýny  a Třebeničan). Vedle něho usedl jiný zastupitelský dinosaurus, proslulý svojí arogancí vůči občanům, který prohlásil o dopisech občanů, že „takovou žumpu nečte a hází to rovnou do koše“. Nikdo z těchto výtečníků se nikdy neobjevil na místním internetovém diskusním fóru, i když k tomu byli občany vyzváni. Pro ně jsou občané nutnou přítěží, což vyjádřila ještě před volbami nová starostka, paní Patrovská pro Litoměřický Deník, když odmítla předvolební diskuzi, že prý má špatné zkušenosti s komunikací s občany. Opravdu svérázné zdůvodnění. Proto také asi nenajdete na webových stránkách města jeho rozpočty, závěrečné účty, zápisy ze zasedání zastupitelstva a další, pro občany důležité informace. Prostě cenzura, horší než za totality. Jak důležití jsou občané pro většinu zastupitelů, se ukázalo symbolicky při slibu zastupitelů. Někteří zastupitelé skládali slib zády k občanům a velmi ledabyle. Při podpisu pak byli všichni nuceni, díky aranžmá slibu, vysadit na přítomné občany svoje pozadí. Doufám, že se tato symbolika nestane skutečností. Slib se konal v sále, který postrádal jakoukoliv výzdobu, zdůrazňující význam tohoto aktu. Chyběl i státní znak a vlajka. Nezazněla ani hymna. Připadalo mi to jako na nádraží. Prostě vyhlásíme odjezd vlaku a vyjedeme znovu po starých kolejích. Protože však příznivci, nebo spíše vykonavatelé třebenické totality mají v zastupitelstvu většinu, bude náprava velmi obtížná, ne-li nemožná. Držme se ale rčení, že „naděje umírá poslední“ a flintu do žita neházejme.                                                                             

                                                                                                                                    Ing. Augustin Prouza

 

 

BUDE OPRAVDU MÉNĚ AROGANCE A VÍCE TOLERANCE?

A nebude naopak žádná tolerance pro lži, podvody a tajnůstkářství?

 

Občané po celé republice už mají dost arogantního a korupčního jednání zastupitelů a politiků na všech stupních a rozhodli se založit občanskou iniciativu, která by pracovala na odstranění těchto nešvarů. Najdete ji na adrese http://www.vymentepolitiky.cz/.

 

 Na adrese http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva najdete výzvu, se kterou se toto občanské sdružení obrátilo na všechny slušné kandidáty do letošních voleb:

 

Vážení kandidáti, prokažte, že jste slušní a kompetentní.
Prokažte, že vám jde o zájem obce a ne o svůj vlastní.
Přihlaste se k této výzvě.
Možná to pro voliče bude jediné kritérium, koho volit!

 

 Vzhledem k tomu, že už je po volbách, mohou se zvolení zastupitelé sice také přihlásit, aby toto hnutí podpořili, ale úplně bude stačit, jestli uznají správnost a prospěšnost alespoň části zásad, které by měly zkvalitnit práci celého zastupitelstva. Nepochybuji o tom, že většina třebenických zastupitelů jsou slušní lidé a chtějí pracovat pro dobro města a nebudou se proto bránit realizaci těchto zásad v místních podmínkách. Opět se jedná o otevřenosti vůči občanům v celé šíři rozhodování radnice.    Část těchto zásad zde proto zveřejňuji:

 Obce budou zveřejňovat podrobnosti o všech veřejných zakázkách na svém webu. Jde hlavně o následující dokumenty:

  • všechny investiční záměry obce (s dostatečným předstihem);
  • pokud možno kompletní zadávací dokumentace k jednotlivým zakázkám;
  • výběrová kritéria pro hodnocení nabídek a zápisy ze zasedání hodnotících komisí;
  • rozhodnutí zastupitelstva včetně kompletního zápisu z jednání;
  • smlouvy s dodavateli včetně všech dodatků (kromě těch částí smluv, kde zveřejnění zabraňuje zákon);
  • zápisů z kontrol plnění zakázky a celkové hodnocení zakázky včetně řešení reklamací apod.;
  • veškeré výše uvedené informace zůstanou zveřejněny na www stránkách obce bez časového omezení a nebude-li to z technických důvodů možné, minimálně 8 let.
 1. Směrnice a pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou transparentní, otevřené pro všechny zájemce a budou jasně definovat odpovědnost konkrétních osob, tj. budou:
  • veřejně přístupné na www stránkách obce;
  • upravovat všechny druhy veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu;
  • zajišťovat možnost přihlášení se neomezeného počtu dodavatelů. Výjimky musí být dostatečně zdůvodněny a též zveřejněny v zadávací dokumentaci;
  • vymezovat osobní odpovědnost jednotlivých úředníků za konkrétní činnosti v procesu zadání a realizace zakázky;
  • určovat, kdy a jaké informace jsou úředníci povinni zveřejňovat;
  • platná též pro všechny právnické osoby zřízené, založené nebo ovládané obcí.
 2. V komisích pro vyhodnocování veřejných zakázek nebudou zastupitelé, ale pouze zaměstnanci úřadu z příslušných odborů a s dostatečnou kvalifikací pro vyhodnocení dané zakázky
  • výjimkou mohou být obce, kde není adekvátní pozice v úřadu obsazena.
 3. Veškeré rozhodování úřadu bude otevřené, veřejné a zároveň dohledatelné až na úroveň jednotlivých zastupitelů, radních i pracovníků úřadu, tedy:
  • zasedání zastupitelstva i jeho výborů budou otevřená pro veřejnost.

Ostatní zásady najdete na výše uvedených adresách.

Augustin Prouza

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEvil 4.0 solve CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(Mashacoult, 13. 12. 2017 11:00)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

vánoční dárek

(apro, 25. 12. 2010 10:21)

Občané Třebenic dostali letos pod stromeček hezký vánoční dárek od svých zastupitelů. Na webových stránkách města se den před Štědrým večerem objevily jednací řády rady, výborů a komisí a dokonce plán činnosti Finančního výboru na příští rok. Po čtyřech dlouhých letech marného upozorňování na to, jak by měla vypadat práce zastupitelů a jak by měla vypadat jejich komunikace s občany, se konečně začíná objevovat světlo na konci tunelu. Zdá se, že Třebenické mlýny budou moci nadále nabízet jen kvalitní mouku, bez trpké příchutě jedovatého námelu. Mlynář tedy toto cestou děkuje za krásný vánoční dárek a přeje všem zastupitelům, ale i všem občanům hodně zdraví, štěstí a dobré nálady v roce 2011.

třebenická revoluce

(apro, 21. 12. 2010 11:18)

V žádném případě bych to nechtěl zakřiknout, ale první praktické činy nového vedení třebenické radnice dokazují, že je možné nějaké změny provést. Tedy ne už jenom pohádka, ale už i skutečnost. Zásadní změnou, řekl bych přímo revoluční, je zveřejnění zápisu z jednání Rady města na webových stránkách. Ze zápisu je zřejmé, co bylo projednáváno, do kdy to má být splněno a kdo je za realizaci zodpovědný. To jsou základní údaje, nutné nejen pro plánování práce zodpovědných pracovníků, ale i pro účinnou kontrolu práce Rady. Pokud se tímto směrem budou ubírat i výbory a komise, budou mít plány činnosti, pravidelné schůze a takto zpracovaná usnesení, nic nebude bránit tomu, aby informace o jejich činnosti byly zveřejňovány. Dobrou práci je přece třeba popularizovat! Předpokládám, že i nové zastupitelstvo znovu zváží zveřejňování zápisu ze zasedání na webových stránkách města, aby se občané mohli přesvědčit, jak jejich zastupitelé pracují. Není nutné přece zveřejňovat desetistránkový zápis – na internetu je nepřeberná řada příkladů, jak si s tím poradili jinde.
Za sebe mohu prohlásit, že je daleko příjemnější psát o poctivé práci a dosažených úspěších, než vypočítávat paragrafy, které byly porušeny. Proto novému vedení držím palce a přeji hezké Vánoce a hlavně hodně zdraví a stále více úspěchů v novém roce 2011.

pohádka?

(apro, 17. 11. 2010 9:52)

Milá Xeno, to nejhorší, co může Třebenice potkat, by byla rezignace slušných lidí na tento stav. Že to jde, dokládá příklad obce Velká Hleďsebe, nedaleko Mariánských Lázní. Tam to nevzdali a šli důsledně za právy občanů a to nejen za pomoci státních orgánů, ale i rozhlasu a televize. Po úporném boji dosáhli volebního vítězství – viz: http://www.hledsebenasebe.cz/news.php
Chtěl bych věřit tomu, že i v Třebenicích se najdou občané, pro které pravda, čest a svědomí nejsou jen prázdnými slovy z daleké minulosti. Předpokládám, že se to začneme postupně dozvídat, počínaje prosincovým veřejným zasedáním.
Nakonec, právě v pohádkách vždy vyhrává pravda nad lží a dobro nad zlem.

Pohádka

(xena, 17. 11. 2010 7:20)

Je to pěkné si číst Váš příspěvek.Ale Třebenicům se toto zase vyhne a těch pár nových tváří s tím asi nepohne,když tam zůstali ti,co lhali,podváděli a arogantně jednali.Zázraky se dějí jen v pohádkách.Přesto těm novým přeji,aby alespoň něco změnili.Ale to se stane asi až o dalších volbách.Je to jako boj s větrnými mlýny.Platí zákon o zveřejňování informacía co,exstarosta a nyní člen rady byl na seznamech STB,majetkové přiznání za 2 roky platnosti zákona nedal ani on ani členové rady.Asi odtud vše začíná.Ale oni bez skrupují jedou dál v zajetých kolejích.A to je pro Třebenice horší než morová rána.